Skip to main content
Agriculture and rural development

Wykazy dotyczące sektora wina w Unii Europejskiej

Wykazy wymagane na mocy przepisów UE w sektorze wina

Wykaz 1

Instytucje łącznikowe w państwach członkowskich

Instytucje łącznikowe wyznaczone przez każde państwo UE do kontaktów z Komisją Europejską, instytucje łącznikowe z państw UE i spoza UE w kontekście kontroli i wzajemnej pomocy w sektorze wina.

26 WRZESIEŃ 2019
List 1 – Member State liaison bodies
English
(459.64 KB - PDF)
Pobierz

(art. 40, art. 50 ust. 1 lit. e) i art. 51 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/273)

Wykaz 2

Organy krajowe lub regionalne

Organy krajowe lub regionalne w państwach UE odpowiedzialne za zapewnienie zgodności z przepisami Unii Europejskiej w sektorze wina.

14 PAŹDZIERNIK 2019
List 2 – national and/or regional authorities
English
(1.03 MB - PDF)
Pobierz

(art. 146 rozporządzenia (UE) 1308/2013)

Wykaz 3

Właściwe organy

Właściwe organy odpowiedzialne za przeprowadzanie urzędowych analiz, administracyjnej procedury certyfikacji oraz kontroli dotyczących rejestrów przychodów i rozchodów oraz dokumentów towarzyszących.

6 STYCZEŃ 2023
List 3 – responsible authorities
English
(4.24 MB - PDF)
Pobierz

(art. 50 ust. 1 lit. b) oraz art. 51 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/273)

Wykaz 4

Zezwolenia na nasadzenia winorośli

Właściwe organy państw UE odpowiedzialne za udzielanie zezwoleń na nasadzenia winorośli.

26 WRZESIEŃ 2019
List 4 – authorisations for vine plantings
English
(286.91 KB - PDF)
Pobierz

(art. 50 ust. 1 lit. c) oraz art. 51 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/273)

Wykaz 5

Rejestr i wykaz winnic

Właściwe organy państw UE odpowiedzialne za prowadzenie i aktualizowanie rejestru winnic oraz przedkładanie zaktualizowanego wykazu potencjału produkcyjnego.

26 WRZESIEŃ 2019
List 5 – vineyard register and inventory
English
(287.86 KB - PDF)
Pobierz

(art. 50 ust. 1 lit. c) oraz art. 51 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/273)

Wykaz 6

Właściwe organy państw trzecich

Właściwe organy państw spoza UE, wyznaczone laboratoria oraz producenci wina i przetwórcy upoważnieni do sporządzania dokumentów VI-1 dotyczących przywozu wina do UE.

31 STYCZEŃ 2023
List 6 – third countries’ competent bodies
English
(2.94 MB - PDF)
Pobierz

(art. 51 rozporządzenia (UE) 2018/273)

24 LUTY 2020
EU privacy statement for wine producers/processors of non-EU countries
English
(265.77 KB - PDF)
Pobierz

Wykaz 7

Instytucje łącznikowe w państwach trzecich

Instytucja łącznikowa wyznaczona przez każde państwo spoza UE do otrzymywania i przekazywania wniosków o pomoc administracyjną w sektorze wina oraz do reprezentowania kraju w relacjach z Komisją Europejską i państwami UE.

22 GRUDZIEŃ 2022
List 7 – third country liaison bodies
English
(194.59 KB - PDF)
Pobierz

(art. 51 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2018/273)

Wykaz 8

Dopuszczone odmiany winorośli

Odmiany winorośli dopuszczone do produkcji oraz do etykietowania i prezentacji w sektorze wina, zgodnie z art. 81 i art. 120 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 1308/2013.

26 WRZESIEŃ 2019
List 8 – authorised wine grape varieties listed by Member State
English
(1.94 MB - PDF)
Pobierz
26 WRZESIEŃ 2019
List 8 – authorised wine grape varieties listed by variety
English
(1.73 MB - PDF)
Pobierz

(art. 50 ust. 1 lit. g) oraz art. 51 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/273)