Skip to main content
Agriculture and rural development

De EU-wijnlijsten

Door de EU-wijnwetgeving voorgeschreven lijsten

Lijst 1

Contactinstanties van de lidstaten

Contactinstanties die de EU-landen en andere landen hebben aangewezen voor de contacten met de Europese Commissie in het kader van controle en wederzijdse bijstand in de wijnsector

26 SEPTEMBER 2019
List 1 – Member State liaison bodies
English
(459.64 KB - PDF)
Downloaden

(artikel 40, artikel 50, lid 1, onder e), en artikel 51, lid 2, van EU-verordening 2018/273)

Lijst 2

Nationale en/of regionale autoriteiten

Nationale en/of regionale autoriteiten van de EU-landen die belast zijn met de handhaving van de EU-regels in de wijnsector

14 OKTOBER 2019
List 2 – national and/or regional authorities
English
(1.03 MB - PDF)
Downloaden

(artikel 146 van EU-verordening 1308/2013)

Lijst 3

Bevoegde autoriteiten

Bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de officiële analyses, de administratieve certificeringsprocedure en de controles met betrekking tot het in- en uitslagregister en de begeleidende documenten

6 JANUARI 2023
List 3 – responsible authorities
English
(4.24 MB - PDF)
Downloaden

(artikel 50, lid 1, onder b), en artikel 51, lid 2, van EU-verordening 2018/273)

Lijst 4

Aanplant van wijnstokken

Bevoegde autoriteiten van de EU-landen voor het verlenen van vergunningen voor het aanplanten van wijnstokken

26 SEPTEMBER 2019
List 4 – authorisations for vine plantings
English
(286.91 KB - PDF)
Downloaden

(artikel 50, lid 1, onder c), en artikel 51, lid 2, van EU-verordening 2018/273)

Lijst 5

Wijnbouwkadaster en inventaris

Bevoegde autoriteiten van de EU-landen voor het bijhouden en bijwerken van een wijnbouwkadaster en voor het indienen van een geactualiseerde inventaris van het productiepotentieel

26 SEPTEMBER 2019
List 5 – vineyard register and inventory
English
(287.86 KB - PDF)
Downloaden

(artikel 50, lid 1, onder c), en artikel 51, lid 2, van EU-verordening 2018/273)

Lijst 6

Bevoegde autoriteiten van derde landen

Bevoegde autoriteiten en laboratoria van buiten de EU en erkende platenproducenten en -verwerkers van buiten de EU die zijn gemachtigd tot het opstellen van VI-1-documenten voor de invoer van wijn in de EU

31 JANUARI 2023
List 6 – third countries’ competent bodies
English
(2.94 MB - PDF)
Downloaden

(artikel 51 van EU-verordening 2018/273)

24 FEBRUARI 2020
EU privacy statement for wine producers/processors of non-EU countries
English
(265.77 KB - PDF)
Downloaden

Lijst 7

Contactinstanties van derde landen

De contactinstanties die door niet-EU-landen zijn aangewezen om verzoeken om administratieve bijstand in de wijnsector te ontvangen en door te sturen, en om hun land te vertegenwoordigen ten overstaan van de Europese Commissie en de EU-landen

22 DECEMBER 2022
List 7 – third country liaison bodies
English
(194.59 KB - PDF)
Downloaden

(artikel 51 van EU-verordening 2018/273)

Lijst 8

Toegestane druivenrassen

Wijndruivenrassen die bij de productie, etikettering en presentatie zijn toegestaan op grond van artikel 81 en artikel 120, lid 2, onder b), van EU-verordening 1308/2013

26 SEPTEMBER 2019
List 8 – authorised wine grape varieties listed by Member State
English
(1.94 MB - PDF)
Downloaden
26 SEPTEMBER 2019
List 8 – authorised wine grape varieties listed by variety
English
(1.73 MB - PDF)
Downloaden

(artikel 50, lid 1, onder g), en artikel 51, lid 2, van EU-verordening 2018/273)