Direct naar de inhoud
Agriculture and rural development

De EU-wijnlijsten

Door de EU-wijnwetgeving voorgeschreven lijsten

Lijst 1

Contactinstanties van de lidstaten

Contactinstanties die de EU-landen en andere landen hebben aangewezen voor de contacten met de Europese Commissie in het kader van controle en wederzijdse bijstand in de wijnsector

14 DECEMBER 2023
List 1 – Member State liaison bodies

(artikel 40, artikel 50, lid 1, onder e), en artikel 51, lid 2, van EU-verordening 2018/273)

Lijst 2

Nationale en/of regionale autoriteiten

Nationale en/of regionale autoriteiten van de EU-landen die belast zijn met de handhaving van de EU-regels in de wijnsector

25 MAART 2024
List 2 – national and/or regional authorities

(artikel 146 van EU-verordening 1308/2013)

Lijst 3

Bevoegde autoriteiten

Bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de officiële analyses, de administratieve certificeringsprocedure en de controles met betrekking tot het in- en uitslagregister en de begeleidende documenten

22 APRIL 2024
List 3 – responsible authorities

(artikel 50, lid 1, onder b), en artikel 51, lid 2, van EU-verordening 2018/273)

Lijst 4

Aanplant van wijnstokken

Bevoegde autoriteiten van de EU-landen voor het verlenen van vergunningen voor het aanplanten van wijnstokken

8 DECEMBER 2023
List 4 – authorisations for vine plantings

(artikel 50, lid 1, onder c), en artikel 51, lid 2, van EU-verordening 2018/273)

Lijst 5

Wijnbouwkadaster en inventaris

Bevoegde autoriteiten van de EU-landen voor het bijhouden en bijwerken van een wijnbouwkadaster en voor het indienen van een geactualiseerde inventaris van het productiepotentieel

8 DECEMBER 2023
List 5 – vineyard register and inventory

(artikel 50, lid 1, onder c), en artikel 51, lid 2, van EU-verordening 2018/273)

Lijst 6

Bevoegde autoriteiten van derde landen

Bevoegde autoriteiten en laboratoria van buiten de EU en erkende platenproducenten en -verwerkers van buiten de EU die zijn gemachtigd tot het opstellen van VI-1-documenten voor de invoer van wijn in de EU

19 JULI 2024
List 6 – third countries’ competent bodies

(artikel 51 van EU-verordening 2018/273)

17 JUNI 2024
EU privacy statement for wine producers/processors of non-EU countries

Lijst 7

Contactinstanties van derde landen

De contactinstanties die door niet-EU-landen zijn aangewezen om verzoeken om administratieve bijstand in de wijnsector te ontvangen en door te sturen, en om hun land te vertegenwoordigen ten overstaan van de Europese Commissie en de EU-landen

22 DECEMBER 2022
List 7 – third country liaison bodies

(artikel 51 van EU-verordening 2018/273)

Lijst 8

Toegestane druivenrassen

Wijndruivenrassen die bij de productie, etikettering en presentatie zijn toegestaan op grond van artikel 81 en artikel 120, lid 2, onder b), van EU-verordening 1308/2013

24 APRIL 2024
List 8 – authorised wine grape varieties listed by Member State
24 APRIL 2024
List 8 – authorised wine grape varieties listed by variety

(artikel 50, lid 1, onder g), en artikel 51, lid 2, van EU-verordening 2018/273)