Skip to main content
Agriculture and rural development

POSEI kava

Toetus äärepoolseimatele piirkondadele, mis seisavad silmitsi kõrvalise asukoha, saarelisuse või keeruliste kliimatingimustega.

POSEI kava eesmärgid

Kõrvalisele asukohale ja saarelisele asendile vastavate valikmeetmete programm (POSEI) toetab Euroopa Liidu äärepoolseimaid piirkondi, mis peavad toime tulema kaugusest, saarelisusest, väiksusest, keerulisest topograafiast või kliimast tulenevate konkreetsete probleemidega. Samuti toetatakse selle kava abil piirkondi, mis sõltuvad majanduslikult vaid mõnest tootest.

POSEI tuleneb programmi prantsuskeelsest nimetusest (programme d'options spécifiques à l'éloignement et l'insularité).

Äärepoolseimad piirkonnad

ELi äärepoolseimad piirkonnad on:

  • Prantsusmaal: Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Martinique, Réunion, Saint-Martin ja Mayotte
  • Portugalis: Assoorid ja Madeira
  • Hispaanias: Kanaari saared.

Äärepoolseimad piirkonnad on ELi lahutamatu osa.

Põllumajanduse toetamine

Eripärade ja nendega seotud probleemide tõttu toetab EL äärepoolseimate piirkondade põllumajandust. POSEI kava abil püüab EL:

  • tagada oluliste inimtoiduks ette nähtud põllumajandustoodetega varustamise, et kohalikku tootmist kahjustamata leevendada asukoha kõrvalisusest tulenevaid kulusid;
  • kindlustada põllumajandusloomade ja -kultuuride valdkondade areng, sealhulgas kohalike kaupade tootmine, töötlemine ja müük;
  • säilitada ja tugevdada traditsioonilise põllumajandustegevuse konkurentsivõimet, sealhulgas kohaliku saagi ja kaupade tootmise, töötlemise ja turustamise osas.

Äärepoolseimad piirkonnad annavad ELile väga ulatusliku mereterritooriumi, suurema bioloogilise elurikkuse ning mitmekesise majanduse, varustades Euroopa tarbijaid selliste põllumajandustoodetega nagu banaanid, rumm, roosuhkur ja muud eksootilised puu- ja juurviljad. Lisaks on äärepoolseimatel piirkondadel suur väärtus seoses ELi suhetega naabruses asuvate kolmandate riikidega.

Rahastus

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist rahastatavad POSEI meetmed hõlmavad:

  • tarnimise erikorda, mille eesmärk on leevendada inimtoiduks või töötlemiseks ja põllumajandusliku toorainena kasutatavate oluliste toodete tarnimist;
  • kohalikku põllumajandustootmist toetavaid meetmeid.

POSEI programmi raames eraldatakse Hispaaniale 268,42 miljonit eurot, Prantsusmaale 278,41 miljonit eurot ja Portugalile 106,21 miljonit eurot aastas.

15 DETSEMBER 2016
Report on the implementation of POSEI
English
(HTML)
Laadige alla

Õiguslik alus

POSEI kava rakendamist reguleeritakse ELis järgmiste õigusaktidega:

  • äärepoolseimate piirkondade mõiste on määratletud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 349;
  • ELi määrus nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks.