Skip to main content
Agriculture and rural development

Schema POSEI

Sprijin pentru regiunile ultraperiferice, care se confruntă cu distanța, insularitatea sau clima dificilă.

Obiectivele programului POSEI

Programul de opțiuni legate în mod specific de depărtare și insularitate (POSEI) sprijină regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene care se confruntă cu provocări specifice din cauza depărtării, a insularității, a dimensiunii reduse, a reliefului sau a climei dificile. Acest program susține, de asemenea, regiunile care sunt dependente din punct de vedere economic de doar câteva produse.

POSEI corespunde denumirii în limba franceză („programme d’options spécifiques à l’éloignement et l’insularité”).

Regiunile ultraperiferice

Regiunile ultraperiferice ale UE sunt următoarele:

  • Franța: Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Réunion, Saint-Martin și Mayotte
  • Portugalia: insulele Azore și Madeira
  • Spania: insulele Canare

Regiunile ultraperiferice fac parte integrantă din UE.

Sprijinirea agriculturii

Având în vedere caracteristicile lor specifice și provocările aferente, UE sprijină agricultura în regiunile ultraperiferice. Prin intermediul programului POSEI, UE își propune:

  • să garanteze aprovizionarea cu produse agricole esențiale destinate consumului uman, prin reducerea costurilor legate de situarea lor foarte îndepărtată, fără a se aduce atingere producției locale
  • să asigure dezvoltarea sectoarelor de diversificare animală și vegetală, inclusiv a producției, a prelucrării și a comercializării produselor locale
  • să mențină și să consolideze competitivitatea activităților agricole tradiționale, inclusiv producția, prelucrarea și comercializarea culturilor și produselor locale.

Datorită regiunilor ultraperiferice, UE dispune de un teritoriu maritim foarte larg, de o vastă biodiversitate și o economie mai diversificată, care le poate oferi consumatorilor europeni produse agricole precum bananele, romul, zahărul din trestie de zahăr și alte fructe și legume exotice. În plus, regiunile ultraperiferice reprezintă un atu valoros pentru relațiile UE cu țările vecine care nu sunt membre ale UE.

Finanțare

Măsurile POSEI, finanțate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA), includ:

  • regimuri specifice de aprovizionare, cu scopul de a atenua costurile generate de aprovizionarea cu produse esențiale pentru consumul uman, pentru prelucrare și pentru utilizarea ca factori de producție agricolă
  • măsuri de sprijinire a producției agricole locale.

Alocările financiare (anuale) pentru programul POSEI se ridică la 268,42 milioane EUR pentru Spania, 278,41 milioane EUR pentru Franța și 106,21 milioane EUR pentru Portugalia.

15 DECEMBRIE 2016
Report on the implementation of POSEI
English
(HTML)
Descărcați

Temei juridic

Următoarele prevederi legislative stabilesc modul în care UE pune în aplicare POSEI:

  • articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care stabilește modalitățile de definire a regiunilor ultraperiferice
  • regulamentul (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii.