Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

POSEI-ohjelma

Tuki EU:n syrjäisimmille alueille, joiden haasteina ovat eristäytyneisyys tai vaikea ilmasto

POSEI-ohjelman tavoitteet

POSEI-ohjelmalla tuetaan Euroopan unionin syrjäisimpiä alueita. Sijainnin lisäksi näiden alueiden kehitysmahdollisuuksia rajoittavat esimerkiksi niiden pieni koko, haasteellinen pinnanmuodostus ja ilmasto sekä talouden riippuvaisuus vain muutamista tuotteista.

POSEI-lyhenne tulee ohjelman ranskankielisestä nimestä ”Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité” (syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia erityisiä valinnaisia toimenpiteitä koskeva ohjelma).

Syrjäisimmät alueet

EU:n syrjäisimmät alueet ovat

  • Ranska: Guadeloupe, Ranskan Guayana, Martinique, Réunion, Saint-Martin ja Mayotte
  • Portugali: Azorit ja Madeira
  • Espanja: Kanariansaaret.

Syrjäisimmät alueet ovat erottamaton osa EU:ta.

Maatalouden tukeminen

EU tukee syrjäisimpien alueiden maataloutta niiden erityispiirteiden ja niihin liittyvien haasteiden vuoksi. EU:n tavoitteena on varmistaa POSEI-ohjelman avulla

  • välttämättömien ihmisravinnoksi käytettävien maataloustuotteiden hankinta, mikä vähentäisi äärimmäisestä syrjäisyydestä aiheutuvia kuluja vahingoittamatta paikallista tuotantoa
  • eläintuotannon ja viljelykasvien monipuolistamiseen liittyvien alojen kehityksen turvaaminen, mukaan lukien paikallisten tuotteiden tuotanto, jalostus ja myynti
  • perinteisen maataloustoiminnan kilpailukyvyn säilyttäminen ja vahvistaminen, mukaan lukien paikallisten viljelykasvien ja tuotteiden tuotanto, jalostus ja myynti.

Syrjäisimpien alueiden ansiosta EU:lla on erittäin laaja merialue, monimuotoisempi luonto ja monipuolisempi talous. Alueilta toimitetaan eurooppalaisille kuluttajille maataloustuotteita, kuten banaaneja, rommia, ruokosokeria ja muita eksoottisia hedelmiä sekä vihanneksia. Lisäksi syrjäisimmät alueet ovat EU:lle arvokas voimavara sen hoitaessa suhteitaan ympäröiviin EU:n ulkopuolisiin maihin.

Euroopan komissio käynnisti kesäkuussa 2023 verkkokuulemisen EU:n tukijärjestelmistä syrjäisimpien alueiden ja Egeanmeren pienten saarten maataloutta varten. Julkisen kuulemisen tavoitteena on antaa sidosryhmille ja yleisölle tilaisuus esittää näkemyksiään POSEI-järjestelmän ja Egeanmeren pienten saarten tukijärjestelmien täytäntöönpanosta ohjelmakaudella 2014–2020 ja siten saada näyttöä Euroopan komission suorittamaa arviointia varten.

Rahoitus

Euroopan maatalouden tukirahastosta (EAGF) rahoitettaviin POSEI-toimenpiteisiin sisältyy

  • erityisiä hankintajärjestelyjä, joilla pyritään vähentämään ihmisravinnoksi, jalostukseen tai maatalouden tuotantopanoksina käytettävien välttämättömien tuotteiden hankintojen kustannuksia
  • paikallista maataloustuotantoa edistäviä toimenpiteitä.

POSEI-ohjelman vuotuiset määrärahat ovat Espanjan osalta 268,42 miljoonaa euroa, Ranskan osalta 278,41 miljoonaa euroa ja Portugalin osalta 106,21 miljoonaa euroa.

15. JOULUKUUTA 2016
Report on the implementation of POSEI

Oikeusperusta

POSEI-ohjelman täytäntöönpanon perustana ovat seuraavat säännökset:

  • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artikla, jonka mukaisesti syrjäisimmät alueet määritellään
  • asetus (EU) N:o 228/2013 unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä