Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Program POSEI

Wsparcie dla regionów najbardziej oddalonych, które borykają się trudnościami wynikającymi z bardzo odległego położenia, charakteru wyspiarskiego lub trudnego klimatu.

Cele programu POSEI

Program szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich (POSEI) wspiera regiony najbardziej oddalone w Unii Europejskiej. Regiony te borykają się z poważnymi trudnościami pod względem możliwości rozwoju ze względu na takie czynniki jak wyspiarski charakter, mała powierzchnia, trudna topografia terenu i trudne warunki klimatyczne, a także poleganie na niewielkiej liczbie produktów.

Akronim POSEI powstał od pierwszych liter nazwy programu w języku francuskim: Programme d’Options Spécifiques à l’Éloignement et l’Insularité.

Regiony najbardziej oddalone

Do regionów najbardziej oddalonych w UE należą:

  • w przypadku Francji: Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Reunion, Saint-Martin i Majotta
  • w przypadku Portugalii: Azory i Madera
  • w przypadku Hiszpanii: Wyspy Kanaryjskie.

Regiony najbardziej oddalone są integralną częścią UE.

Wspieranie rolnictwa

Ze względu na specyfikę tych regionów i wynikające z niej wyzwania UE wspiera tamtejsze rolnictwo. UE realizuje program POSEI, aby:

  • zapewnić zaopatrzenie w podstawowe produkty rolne do spożycia przez ludzi, ograniczając koszty związane z bardzo odległym położeniem, bez szkody dla produkcji lokalnej
  • zapewnić rozwój, który przyczynia się do dywersyfikacji produkcji zwierzęcej i roślinnej, w tym produkcji, przetwórstwa i sprzedaży produktów lokalnych
  • utrzymać i zwiększyć konkurencyjność tradycyjnej działalności rolniczej, w tym także produkcji, przetwórstwa i sprzedaży produktów lokalnych.

Za sprawą regionów najbardziej oddalonych Unia Europejska ma bardzo rozległe terytorium morskie, zwiększoną różnorodność biologiczną i bardziej zróżnicowaną gospodarkę. To dzięki tym regionom europejscy konsumenci mają dostęp do takich produktów rolnych, jak banany, rum, cukier trzcinowy oraz egzotyczne owoce i warzywa. Regiony te są też ważnym atutem w stosunkach UE z sąsiadującymi krajami spoza UE.

W czerwcu 2023 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje internetowe na temat unijnych systemów wsparcia dla rolnictwa w regionach najbardziej oddalonych i na mniejszych wyspach Morza Egejskiego. Konsultacje publiczne służą uzyskaniu opinii zainteresowanych stron i społeczeństwa na temat realizacji Programu szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich (POSEI) i programu dla mniejszych wysp Morza Egejskiego (SAI) w okresie programowania 2014–2020. Zgromadzone opinie będą merytoryczną podstawą oceny, którą przeprowadzi Komisja Europejska.

Finansowanie

W ramach POSEI stosuje się następujące środki finansowane z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG):

  • szczególne systemy dostaw, które mają zmniejszyć koszty dostarczania niezbędnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, do wykorzystania w przetwórstwie lub jako środki produkcji rolnej
  • środki wspierania lokalnej produkcji rolnej.

Przydział (roczny) środków na program POSEI wynosi: 268,42 mln euro dla Hiszpanii, 278,41 mln euro dla Francji i 106,21 mln euro dla Portugalii.

15 GRUDNIA 2016
Report on the implementation of POSEI

Podstawa prawna

Realizując program POSEI, UE stosuje następujące przepisy:

  • art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w którym zdefiniowano regiony najbardziej oddalone
  • rozporządzenie (UE) nr 228/2013, które dotyczy szczególnych środków w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii.

Wydarzenia

Aktualności