Skip to main content
Agriculture and rural development

A POSEI program

A távoli fekvésű, szigetjellegű, vagy kedvezőtlen éghajlatú legkülső régiók támogatása

A POSEI program céljai

A távoli fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő támogatási program (POSEI) az Európai Unió olyan legkülső régióit támogatja, amelyek sajátos nehézségekkel küzdenek távoli fekvésük, szigetjellegük, kis méretük vagy kedvezőtlen domborzati, illetve éghajlati viszonyaik miatt. A program azokat a régiókat is támogatja, amelyek gazdasági életképessége néhány terméktől függ.

A POSEI mozaikszó a program francia megnevezéséből származik: „Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité”.

Legkülső régiók

Az EU legkülső régiói a következők:

  • Franciaország: Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Réunion, Saint-Martin és Mayotte;
  • Portugália: az Azori-szigetek és Madeira;
  • Spanyolország: a Kanári-szigetek.

A legkülső régiók az EU szerves részét képezik.

A mezőgazdaság támogatása

AZ EU a legkülső régiók sajátos jellegzetességei és az azokkal kapcsolatos nehézségek miatt támogatja e régiók mezőgazdaságát. A POSEI program révén az EU:

  • gondoskodni kíván az emberi fogyasztásra szánt alapvető mezőgazdasági termékek rendelkezésre állásáról, mérsékelve a távoli elhelyezkedésből fakadó többletköltségeket – anélkül, hogy ez kárt okozna a helyi termelésnek;
  • biztosítani akarja az állattenyésztés és a diverzifikált növénytermesztés, ezen belül a helyi termékek előállításának, feldolgozásának és forgalmazásának fejlődését;
  • fenn kívánja tartani és meg akarja szilárdítani a hagyományos mezőgazdasági tevékenységek, ezen belül a helyi termények és termékek előállításának, feldolgozásának és forgalmazásának versenyképességét.

A legkülső régióknak köszönhetően az EU nagyon nagy tengeri területtel rendelkezik, szélesebb körű biológiai sokféleséggel és változatosabb gazdasággal büszkélkedhet. Ezek a régiók különleges mezőgazdasági termékekkel, rummal, nádcukorral, banánnal és más egzotikus gyümölcsökkel és zöldségekkel látják el az európai fogyasztókat. A legkülső régiók ráadásul fontos szerepet játszhatnak az EU és a szomszédos nem uniós országok közötti kapcsolatokban.

Finanszírozás

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap költségvetéséből finanszírozott POSEI-intézkedések között szerepelnek:

  • egyedi ellátási intézkedések, amelyek célja az emberi fogyasztásra, feldolgozásra vagy mezőgazdasági alapanyagként való felhasználásra szánt alapvető termékekkel való ellátás költségeinek enyhítése;
  • a helyi mezőgazdasági termelés támogatására irányuló intézkedések.

A POSEI programra szánt (éves) pénzügyi előirányzatok összege Spanyolország esetében 268,42 millió euró, Franciaország esetében 278,41 millió euró, Portugália esetében pedig 106,21 millió euró.

15 DECEMBER 2016
Report on the implementation of POSEI
English
(HTML)
Letöltés

Jogalap

A következő jogszabályok szólnak a POSEI végrehajtásáról:

  • a legkülső régiók meghatározását az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikke rögzíti;
  • a 228/2013/EU rendelet az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról.