Skip to main content
Agriculture and rural development

POSEI-programmet

Støtte til regioner i den yderste periferi, der kæmper med afsides beliggenhed, ø-karakter eller et vanskeligt klima.

POSEI-programmernes målsætninger

De særlige programmer for bestemte regioner som følge af disses afsides beliggenhed og ø-karakter (POSEI) støtter regionerne i EU's yderste periferi, som står over for særlige udfordringer på grund af deres afsides beliggenhed, status som øsamfund, begrænsede areal og vanskelige topografiske eller klimatiske forhold. Programmet støtter også de regioner, der er afhængige af nogle få produkter.

Forkortelsen POSEI kommer fra programmernes franske betegnelse "programme d'options spécifiques à l'éloignement et l'insularité".

Regioner i den yderste periferi

EU's regioner i den yderste periferi er:

  • Frankrig: Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Réunion, Saint-Martin og Mayotte
  • Portugal: Azorerne og Madeira
  • Spanien: De Kanariske Øer.

Regionerne i den yderste periferi er en del af EU.

Støtte til landbruget

På grund af de ydre regioners særlige forhold og de udfordringer, der er forbundet med dem, støtter EU landbruget i disse regioner. Gennem POSEI-programmerne arbejder EU på at:

  • garantere levering af nødvendige landbrugsprodukter til konsum, så man mindsker de udgifter, der skyldes regionernes afsides beliggenhed, uden at dette skader den lokale produktion
  • sikre udviklingen af sektorerne "husdyrhold" og "afgrødediversificering", herunder produktion, forarbejdning og salg af lokale produkter
  • bevare og styrke konkurrenceevnen for traditionelle landbrugsaktiviteter, herunder produktion, forarbejdning og afsætning af lokale afgrøder og produkter.

Regionerne i den yderste periferi sikrer EU et meget stort maritimt område, en bredere vifte af biodiversitet og en mere diversificeret økonomi, der omfatter levering af landbrugsprodukter såsom bananer, rom, rørsukker og andre eksotiske frugter og grøntsager til de europæiske forbrugere. Derudover er regionerne i den yderste periferi et stort aktiv for EU's forbindelser med nabolandene uden for EU.

Finansiering

Foranstaltningerne under POSEI-programmerne, som finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), omfatter bl.a.:

  • særlige forsyningsordninger, der skal afbøde udgifter til levering af nødvendige produkter til konsum samt forarbejdning eller rå- og hjælpestoffer til landbruget
  • foranstaltninger til støtte for den lokale landbrugsproduktion.

De finansielle bevillinger (pr. år) under POSEI-programmet er 268,42 millioner euro for Spaniens vedkommende, 278,41 millioner euro for Frankrigs og 106,21 millioner euro for Portugals vedkommende.

15 DECEMBER 2016
Report on the implementation of POSEI
English
(HTML)
Download

Retsgrundlag

Følgende lovtekster fastlægger, hvordan EU gennemfører POSEI:

  • Artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde beskriver, hvordan regionerne i den yderste periferi defineres
  • Forordning (EU) nr. 228/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder.