Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

POSEI-ordningen

Støtte til regioner i den yderste periferi, der kæmper med afsides beliggenhed, ø-karakter eller et vanskeligt klima.

Målet med POSEI-ordningen

Programmet med hjælp til afsides beliggende områder og øsamfund (POSEI) understøtter regionerne i EU's yderste periferi. Disse regioner har stærkt begrænsede muligheder for at udvikle sig på grund af faktorer som deres økarakter, ringe størrelse, udfordrende topografi og klima samt afhængighed af et lille antal produkter.

Forkortelsen POSEI kommer af programmernes franske betegnelse "programme d'options spécifiques à l'éloignement et l'insularité".

EU's yderste periferi

EU's regioner i den yderste periferi er:

 • Frankrig: Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Réunion, Saint-Martin og Mayotte
 • Portugal: Azorerne og Madeira
 • Spanien: De Kanariske Øer.

Regionerne i den yderste periferi er en del af EU.

Støtte til landbruget

På grund af de ydre regioners særlige forhold og de udfordringer, der er forbundet med dem, støtter EU landbruget i disse regioner. Gennem POSEI-programmerne arbejder EU på at:

 • garantere levering af nødvendige landbrugsprodukter til konsum, så man mindsker de udgifter, der skyldes regionernes afsides beliggenhed, uden at dette skader den lokale produktion
 • sikre udviklingen af sektorerne "husdyrhold" og "afgrødediversificering", herunder produktion, forarbejdning og salg af lokale produkter
 • bevare og styrke konkurrenceevnen for traditionelle landbrugsaktiviteter, herunder produktion, forarbejdning og afsætning af lokale afgrøder og produkter.

Regionerne i den yderste periferi sikrer EU et meget stort maritimt område, en bredere vifte af biodiversitet og en mere diversificeret økonomi, der omfatter levering af landbrugsprodukter såsom bananer, rom, rørsukker og andre eksotiske frugter og grøntsager til de europæiske forbrugere. Derudover er regionerne i den yderste periferi et stort aktiv for EU's forbindelser med nabolandene uden for EU.

I juni 2023 iværksatte Kommissionen en onlinehøring om EU's støtteordninger for landbruget i regionerne i den yderste periferi og de mindre øer i Det Ægæiske Hav. Formålet med den offentlige høring er at give interessenter og offentligheden mulighed for at give deres mening til kende om gennemførelsen af POSEI-ordningen og ordningen for de mindre øer i Det Ægæiske Hav (SAI) i programperioden 2014-2020 og dermed fremlægge dokumentation for den evaluering, som Europa-Kommissionen har foretaget.

Finansiering

Initiativerne under POSEI-programmerne, som finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), omfatter bl.a.:

 • særlige forsyningsordninger, der skal afbøde udgifter til levering af nødvendige produkter til konsum samt forarbejdning eller rå- og hjælpestoffer til landbruget
 • foranstaltninger til støtte for den lokale landbrugsproduktion.

De finansielle bevillinger (pr. år) under POSEI-programmet er 268,42 millioner euro for Spaniens vedkommende, 278,41 millioner euro for Frankrigs og 106,21 millioner euro for Portugals vedkommende.

15. DECEMBER 2016
Report on the implementation of POSEI

Retsgrundlag

Følgende lovtekster fastlægger, hvordan EU gennemfører POSEI:

 • Artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde beskriver, hvordan regionerne i den yderste periferi defineres
 • Forordning (EU) nr. 228/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU's fjernområder

Arrangementer

 • Udstillinger
 • fredag 26. juli 2024, 09:00 - mandag 29. juli 2024, 18:30 (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Eksternt arrangement