Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

POSEI sistema

Parama atokiausiems regionams, kurie yra atokūs, izoliuoti ar gyvuoja sudėtingomis klimato sąlygomis.

Sistemos POSEI tikslai

Pagal galimybių atokiose ir izoliuotose vietovėse programą (POSEI) remiami atokiausi Europos Sąjungos regionai. Šių atokių regionų galimybės vystytis yra labai ribotos dėl tokių veiksnių kaip izoliuotumas, mažumas, sudėtingos topografinės ir klimato sąlygos, taip pat išgyvenimas turint nedaug produktų.

POSEI pavadinimas kilęs iš sutrumpinto jos pavadinimo prancūzų kalba (Programme d'options spécifiques à l'éloignement et l'insularité).

Atokiausi regionai

Atokiausi ES regionai:

 • Prancūzijoje – Gvadelupa, Prancūzijos Gviana, Martinika, Reunjonas, Sen Martenas ir Majotas;
 • Portugalijoje – Azorų salos ir Madeira;
 • Ispanijoje – Kanarų salos.

Atokiausi regionai yra neatskiriama ES dalis.

Parama žemės ūkiui

Dėl ypatingų atokiausių regionų savybių ir su jomis susijusių problemų ES remia jų žemės ūkį. Vykdydama POSEI programą, ES siekia:

 • užtikrinti žmonėms vartoti skirtų pagrindinių žemės ūkio produktų tiekimą, mažinti dėl didelio atokumo patirtas išlaidas nekenkiant vietos gamybai;
 • užtikrinti gyvulininkystės ir pasėlių įvairinimo sektorių, tokių kaip vietos produktų gamybos, perdirbimo ir pardavimo, plėtrą;
 • išlaikyti ir stiprinti tradicinės žemės ūkio veiklos, įskaitant vietinių kultūrų ir produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos, konkurencingumą.

Atokiausi regionai sukuria ES labai plačią jūrų teritoriją, užtikrina didesnę biologinę įvairovę ir įvairesnę ekonomiką, iš jų Europos vartotojams tiekiami žemės ūkio produktai, kaip antai bananai, romas, cukranendrių cukrus ir kiti egzotiniai vaisiai ir daržovės. Be to, atokiausi regionai yra labai svarbūs ES santykiams su kaimyninėmis ES nepriklausančiomis šalimis.

2023 m. birželio mėn. Europos Komisija pradėjo internetines konsultacijas dėl ES paramos schemų žemės ūkiui atokiausiuose regionuose ir mažosiose Egėjo jūros salose. Viešų konsultacijų tikslas – suteikti suinteresuotiesiems subjektams ir visuomenei galimybę pareikšti savo nuomonę apie POSEI ir mažosioms Egėjo jūros saloms skirtų sistemų įgyvendinimą 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ir taip pateikti Europos Komisijos atliekamam įvertinimui reikalingos informacijos.

Finansavimas

POSEI priemonėms, kurios finansuojamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), priklauso:

 • speciali tiekimo tvarka, kuria siekiama mažinti dėl žmonių vartojimui ir perdirbimui bei naudojimui žemės ūkyje būtiniausių produktų tiekimo atsirandančias išlaidas;
 • paramos vietiniams žemės ūkio produktams priemonės.

Programos POSEI finansiniai asignavimai (per metus) sudaro 268,42 mln. EUR Ispanijai, 278,41 mln. EUR Prancūzijai ir 106,21 mln. EUR Portugalijai.

2016 M. GRUODŽIO 15 D.
Report on the implementation of POSEI

Teisinis pagrindas

Šiuose teisės aktuose išdėstoma, kaip ES įgyvendina POSEI:

 • Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnis, kuriame nustatyta, kaip apibrėžiami atokiausi regionai;
 • Reglamentas (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams.

Renginiai

 • Parodos
 • 2024 m. liepos 26 d., penktadienis, 09:00 val. - 2024 m. liepos 29 d., pirmadienis, 18:30 val. (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Išorės renginys

Naujienos