Skip to main content
Agriculture and rural development

Programa POSEI

Parama atokiausiems regionams, kurie susiduria su atokumu, izoliuotumu ar sudėtingomis klimato sąlygomis.

Programos POSEI tikslai

Pagal galimybių, konkrečiai susijusių su atokumu ir izoliuotumu, programą (POSEI) remiami atokiausi Europos Sąjungos regionai, kurie susiduria su problemomis, kylančiomis dėl atokumo, izoliuotumo, mažo dydžio, sudėtingų geografinių ar klimato sąlygų. Remiami ir tie regionai, kurių ekonomika priklauso tik nuo kelių produktų.

POSEI pavadinimas kilęs iš sutrumpinto jos pavadinimo prancūzų kalba (Programme d'options spécifiques à l'éloignement et l'insularité).

Atokiausi regionai

Atokiausi ES regionai

  • Prancūzijoje: Gvadelupa, Prancūzijos Gviana, Martinika, Reunjonas, Sen Martenas ir Majotas
  • Portugalijoje: Azorų salos ir Madeira
  • Ispanijoje: Kanarų salos.

Atokiausi regionai yra neatskiriama ES dalis.

Parama žemės ūkiui

Dėl atokiausių regionų ypatingų savybių ir su jomis susijusių problemų ES remia jų žemės ūkį. Vykdydama POSEI programą, ES siekia:

  • užtikrinti žmonėms vartoti skirtų pagrindinių žemės ūkio produktų tiekimą, mažinti dėl didelio atokumo patirtas išlaidas nekenkiant vietos gamybai;
  • užtikrinti gyvulininkystės ir pasėlių įvairinimo sektorių, tokių kaip vietos produktų gamybos, perdirbimo ir pardavimo, plėtrą;
  • išlaikyti ir stiprinti tradicinės žemės ūkio veiklos, įskaitant vietinių kultūrų ir produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos, konkurencingumą.

Atokiausi regionai sukuria ES labai plačią jūrų teritoriją, užtikrina didesnę biologinę įvairovę ir įvairesnę ekonomiką, iš jų Europos vartotojams tiekiami žemės ūkio produktai, kaip antai bananai, romas, cukranendrių cukrus ir kiti egzotiniai vaisiai ir daržovės. Be to, atokiausi regionai yra labai svarbūs ES santykiams su kaimyninėmis ES nepriklausančiomis šalimis.

Finansavimas

POSEI priemonėms, kurios finansuojamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), priklauso:

  • speciali tiekimo tvarka, kuria siekiama mažinti dėl žmonių vartojimui ir perdirbimui bei naudojimui žemės ūkyje būtiniausių produktų tiekimo atsirandančias išlaidas;
  • paramos vietiniams žemės ūkio produktams priemonės.

Programos POSEI finansiniai asignavimai (per metus) sudaro 268, 42 mln. EUR Ispanijai, 278,41 mln. EUR Prancūzijai ir 106,21 mln. EUR Portugalijai.

15 GRUODIS 2016
Report on the implementation of POSEI
English
(HTML)
Parsisiųsdinti

Teisinis pagrindas

Šiuose teisės aktuose išdėstoma, kaip ES įgyvendina POSEI:

  • Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnis, kuriame nustatyta, kaip apibrėžiami atokiausi regionai;
  • ES Reglamentas 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams.