Skip to main content
Agriculture and rural development

Poseiprogrammet

Stöd till de yttersta randområdena som har särskilda problem på grund av ett isolerat läge eller besvärligt klimat.

Målen för programmet

Poseiprogrammet stöder EU:s yttersta randområden som brottas med särskilda problem på grund av att de ligger avlägset och isolerat, är mindre till ytan och har besvärliga terräng- och klimatförhållanden. Områden som är ekonomiskt beroende av ett fåtal produkter får också stöd.

Programmet heter egentligen ”särskilt program för vissa regioner beroende på dessa regioners avsides läge och ökaraktär” och kortformen Posei kommer från det franska namnet ”Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité”.

De yttersta randområdena

EU:s yttersta randområden:

  • Frankrike: Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Réunion, Saint-Martin och Mayotte
  • Portugal: Azorerna och Madeira
  • Spanien: Kanarieöarna

De yttersta randområdena ingår i EU.

Stöd till jordbruket

EU stöder jordbruket i de yttersta randområdena på grund av deras särskilda förhållanden och problem. Med Poseiprogrammet vill EU

  • garantera tillgången på viktiga jordbruksprodukter för att dämpa kostnaderna på grund av det utsatta geografiska läget – utan att skada den lokala produktionen
  • säkra utvecklingen av sektorerna för boskap och diversifiering av grödor, inklusive produktion, förädling och försäljning av lokala produkter
  • upprätthålla och stärka konkurrenskraften för traditionellt jordbruk, inklusive produktion, förädling och försäljning av lokala grödor och produkter.

Tack vare de yttersta randområdena har EU ett mycket stort havsområde, en större biologisk mångfald och en mer diversifierad ekonomi som ger de europeiska konsumenterna tillgång till t.ex. rom, rörsocker, bananer och andra exotiska frukter och grönsaker. De yttersta randområdena är dessutom en värdefull tillgång för EU:s relationer med grannländerna.

Finansiering

Insatserna för de mindre Egeiska öarna finansieras med hjälp av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och omfattar

  • särskilda stödåtgärder som ska dämpa kostnaderna för att garantera tillgång till viktiga jordbruksprodukter för användning i livsmedel, för förädling och som insatsvaror i jordbruket
  • stöd till lokal produktion.

Poseiprogrammet har en årlig budget på 268,42 miljoner euro för Spanien, 278,41 miljoner euro för Frankrike och 106,21 miljoner euro för Portugal.

Report on the implementation of POSEI
English
(HTML)
Ladda ner

Rättslig grund

  • De yttersta randområdena definieras i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
  • Förordning (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden