Skip to main content
Agriculture and rural development

Egeuse mere väikesaarte kava

Euroopa Liit toetab Egeuse mere väikesaari.

Egeuse mere väikesaarte kava eesmärgid

Kreeka mandriosast eraldatud Egeuse mere väikesaared moodustavad ülimalt killustatud saarestikuterritooriumi.

Kavaga on hõlmatud kõik Egeuse mere saared, välja arvatud Euboia ja Kreeta. Paljud neist saartest seisavad silmitsi probleemidega, mis on tingitud nende saarelisest asendist ning tõsistest geograafilisest või looduslikust eripärast tingitud piirangutest.

ELi toetus saartele

Need saared saavad ühise põllumajanduspoliitika raames lisaks sissetulekutoetusele ja maaelu arengu meetmetele kasu ka neile mõeldud toetuskavast.

Kava eesmärk on:

  • piirata täiendavaid kulusid, mis on seotud teatavate põllumajandustoodete transportimisega saartele, ning
  • soodustada kohalikku tootmistegevust.

Kava hõlmab teatavate põllumajandustoodete tarnimise erikorda ning erimeetmeid kohaliku põllumajandustootmise abistamiseks.

15 DETSEMBER 2016
Report on the implementation of the smaller Aegean islands scheme
English
(HTML)
Laadige alla

Rahastamine

Egeuse mere väikesaarte meetmeid rahastatakse Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist.

Kava aastaeelarve on 23,93 miljonit eurot.

Õiguslik alus

Põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks (ELi määrus 229/2013)