Skip to main content
Agriculture and rural development

POSEI scheme

Atbalsts tālākajiem reģioniem, kuru problēma ir nomaļa atrašanās vieta, izolētība kā jau salai vai sarežģīts klimats.

Programmas POSEI mērķi

Attālu un salu reģionu īpašo attīstības problēmu pārvarēšanas programma (POSEI) atbalsta Eiropas visnomaļākos reģionus, kuriem ir specifiskas grūtības attālās atrašanās vietas, izolētības (kā salai), mazas teritorijas, sarežģītas topogrāfijas vai klimata dēļ. Programma atbalsta arī tādus reģionus, kuru ekonomika ir atkarīga no tikai dažiem produktiem.

Akronīms POSEI nāk no programmas nosaukuma franču valodā (programme d'options spécifiques à l'éloignement et l'insularité).

Tālākie reģioni

Eiropas Savienības tālākie reģioni ir šādi.

  • Francija: Gvadelupa, Francijas Gviāna, Martinika, Reinjona, Senmartēna un Majota
  • Portugāle: Azoru salas un Madeira
  • Spānija: Kanāriju salas.

Šie reģioni ir neatņemama ES sastāvdaļa.

Atbalsts lauksaimniecībai

Tālāko reģionu specifisko īpatnību un ar to saistīto grūtību dēļ ES tajos atbalsta lauksaimniecību. ES īsteno programmu POSEI, un tās mērķi ir šādi:

  • garantēt iedzīvotāju apgādi ar svarīgiem lauksaimniecības produktiem, tādējādi mazinot izmaksas, ko izraisa lielais attālums līdz šiem reģioniem (tajā pašā laikā mērķis ir nekaitēt vietējai ražošanai);
  • nodrošināt attīstību tādās jomās kā lauksaimniecības dzīvnieku un kultūraugu dažādošana (tostarp vietējo produktu ražošanā, pārstrādē un pārdošanā);
  • uzturēt un uzlabot tradicionālās lauksaimniecības (tostarp vietējo kultūraugu un produktu audzēšanas un ražošanas, apstrādes un tirgvedības) konkurētspēju.

Tālākie reģioni Eiropas Savienībai dod ļoti plašu jūras teritoriju, plašāku bioloģisko daudzveidību un daudzveidīgāku ekonomiku. Tie Eiropas patērētājiem piegādā, piemēram, tādas lauksaimniecības preces kā banānus, rumu, cukurniedru cukuru un dažādus eksotiskus augļus un dārzeņus. Tālākie reģioni ir arī vērtīgs resurss ES attiecībās ar kaimiņvalstīm, kas nav ES dalībvalstis.

Finansējums

POSEI pasākumi, kurus finansē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF), ir, piemēram, šādi:

  • īpašs apgādes režīms, kura mērķis ir mazināt tādu svarīgu produktu piegādes izmaksas, kas paredzēti lietošanai pārtikā un pārstrādei, kā arī izmantošanai par lauksaimnieciskās ražošanas resursiem;
  • pasākumi vietējās lauksaimnieciskās ražošanas atbalstam.

Programmai POSEI piešķirtie līdzekļi gadā ir 268,42 miljoni eiro Spānijai, 278,41 miljons eiro Francijai un 106,21 miljons eiro Portugālei.

15 DECEMBRIS 2016
Report on the implementation of POSEI
English
(HTML)
Lejupielādēt

Juridiskais pamats

ES īsteno programmu POSEI atbilstīgi šādam regulējumam:

  • Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantā izklāstīta tālāko reģionu definīcija;
  • Regula (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem.