Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

POSEI shēma

Atbalsts tālākajiem reģioniem, kuri nomaļās atrašanās vietas, izolētības vai sarežģīta klimata dēļ saskaras ar papildu izaicinājumiem.

Programmas POSEI mērķi

Attālu un salu reģionu īpašo attīstības problēmu pārvarēšanas programma (POSEI) atbalsta Eiropas visnomaļākos reģionus. Šiem nomaļajiem reģioniem ir īpaši grūti attīstīties tādu faktoru dēļ kā izolētība (kā salai), maza teritorija, sarežģīta topogrāfija vai klimats, kā arī paļaušanās uz nelielu ražoto produktu klāstu.

Akronīms POSEI nāk no programmas nosaukuma franču valodā (programme d'options spécifiques à l'éloignement et l'insularité).

Tālākie reģioni

Eiropas Savienības tālākie reģioni ir:

 • Francijā: Gvadelupa, Francijas Gviāna, Martinika, Reinjona, Senmartēna un Majota
 • Portugālē: Azoru salas un Madeira
 • Spānijā: Kanāriju salas.

Šie reģioni ir neatņemama ES sastāvdaļa.

Atbalsts lauksaimniecībai

Tālāko reģionu specifisko īpatnību un ar to saistīto grūtību dēļ ES tajos atbalsta lauksaimniecību. ES īsteno programmu POSEI, un tās mērķi ir šādi:

 • garantēt iedzīvotāju apgādi ar svarīgiem lauksaimniecības produktiem, tādējādi mazinot izmaksas, ko izraisa lielais attālums līdz šiem reģioniem (tajā pašā laikā mērķis ir nekaitēt vietējai ražošanai);
 • nodrošināt attīstību tādās jomās kā lauksaimniecības dzīvnieku un kultūraugu dažādošana (tostarp vietējo produktu ražošanā, pārstrādē un pārdošanā);
 • uzturēt un uzlabot tradicionālās lauksaimniecības (tostarp vietējo kultūraugu un produktu audzēšanas un ražošanas, apstrādes un tirgvedības) konkurētspēju.

Tālākie reģioni Eiropas Savienībai dod ļoti plašu jūras teritoriju, plašāku bioloģisko daudzveidību un daudzveidīgāku ekonomiku. Tie Eiropas patērētājiem piegādā, piemēram, tādas lauksaimniecības preces kā banānus, rumu, cukurniedru cukuru un dažādus eksotiskus augļus un dārzeņus. Tālākie reģioni ir arī vērtīgs resurss ES attiecībās ar kaimiņvalstīm, kas nav ES dalībvalstis.

Eiropas Komisija 2023. gada jūnijā sāka tiešsaistes apspriešanu par ES atbalsta shēmām lauksaimniecībai tālākajos reģionos un Egejas jūras nelielajās salās. Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir dot ieinteresētajām personām un sabiedrībai iespēju paust viedokli par POSEI un SAI shēmu īstenošanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā un tādējādi sniegt datus, kas nepieciešami Eiropas Komisijas veiktajam izvērtējumam.

Finansējums

POSEI pasākumi, kurus finansē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF), ir, piemēram, šādi:

 • īpašs apgādes režīms, kura mērķis ir mazināt tādu svarīgu produktu piegādes izmaksas, kas paredzēti lietošanai pārtikā un pārstrādei, kā arī izmantošanai par lauksaimnieciskās ražošanas resursiem;
 • pasākumi vietējās lauksaimnieciskās ražošanas atbalstam.

Programmai POSEI piešķirtie līdzekļi gadā ir 268,42 miljoni eiro Spānijai, 278,41 miljons eiro Francijai un 106,21 miljons eiro Portugālei.

2016. GADA 15. DECEMBRIS
Report on the implementation of POSEI

Juridiskais pamats

ES īsteno programmu POSEI atbilstīgi šādam regulējumam:

 • Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantā izklāstīta tālāko reģionu definīcija;
 • Regula (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem.

Pasākumi

 • Izstādes
 • piektdiena, 2024. gada 26. jūlijs, 09.00 - pirmdiena, 2024. gada 29. jūlijs, 18.30 (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Ārējs pasākums

Jaunumi