Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Program POSEI

Podpora najbolj oddaljenim regijam za ublažitev težav zaradi oddaljenosti, otoške lege in težavnih podnebnih razmer.

Cilji programa POSEI

Program možnosti za oddaljene in otoške regije (POSEI) podpira najbolj oddaljene regije Evropske unije. Te oddaljene regije se pri svojem razvoju soočajo z velikimi ovirami zaradi otoške lege, majhnosti, zahtevne topografije in podnebja, pa tudi zaradi odvisnosti od majhnega števila proizvodov.

Ime programa izhaja iz francoske kratice – Programme d’Options Spécifiques à l’Éloignement et l’Insularité (POSEI).

Najbolj oddaljene regije

Najbolj oddaljene regije EU so:

  • Francija: Guadeloupe, Francoska Gvajana, Martinik, Réunion, Saint-Martin in Mayotte
  • Portugalska: Azori in Madeira
  • Španija: Kanarski otoki

Najbolj oddaljene regije so sestavni del EU.

Podpora kmetijstvu

Evropska unija zaradi posebnih značilnosti in s tem povezanih izzivov podpira kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah. Cilji programa POSEI:

  • zagotoviti preskrbo z osnovnimi kmetijskimi proizvodi za prehrano ljudi, da se ublažijo stroški, nastali zaradi njihove oddaljenosti, ne da bi pri tem škodili lokalni proizvodnji
  • zagotoviti razvoj sektorjev, ki omogočajo diverzifikacijo na področju živinoreje in kmetijskih rastlin, vključno s proizvodnjo, predelavo in prodajo lokalnih proizvodov
  • ohraniti in krepiti konkurenčnost tradicionalnih kmetijskih dejavnosti, vključno s proizvodnjo, predelavo in trženjem lokalnih pridelkov in proizvodov

Najbolj oddaljene regije Uniji zagotavljajo zelo obsežno morsko ozemlje, široko biotsko raznovrstnost in bolj raznoliko gospodarstvo, ki evropske potrošnike oskrbuje s kmetijskimi proizvodi, kot so banane, rum, trsni sladkor in drugo eksotično sadje in zelenjavo. Poleg tega imajo tudi pomembno vlogo na področju odnosov EU s sosednjimi državami nečlanicami EU.

Evropska komisija je junija 2023 začela spletno posvetovanje o shemah podpore EU za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah in na manjših egejskih otokih. Cilj javnega posvetovanja je deležnikom in javnosti dati priložnost, da izrazijo svoja mnenja glede izvajanja sheme POSEI in sheme za manjše egejske otoke (SAI) v programskem obdobju 2014–2020 in tako priskrbijo dokaze za oceno, ki jo izvede Evropska komisija.

Financiranje

Ukrepi POSEI, ki se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS), vključujejo:

  • posebne režime preskrbe, katerih cilj je omiliti stroške preskrbe z osnovnimi proizvodi za prehrano ljudi, ter za predelavo in kmetijske vložke
  • ukrepe za podporo lokalni kmetijski proizvodnji

Dodeljena finančna sredstva (na leto) za program POSEI znašajo 268,42 milijona evrov za Španijo, 278,41 milijona evrov za Francijo in 106,21 milijona evrov za Portugalsko.

15. DECEMBER 2016
Report on the implementation of POSEI

Pravna podlaga

Zakonodaja, ki določa izvajanje programa POSEI:

  • najbolj oddaljene regije so opredeljene v členu 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije
  • Uredba (EU) 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije

Dogodki

Novice