Skip to main content
Agriculture and rural development

Posei-regeling

Steun voor ultraperifere gebieden wegens hun afgelegen ligging, insulaire karakter of ongunstig klimaat.

Doelstellingen van de Posei-regeling

Posei, het programma van speciaal op een afgelegen en insulair karakter afgestemde maatregelen, steunt de ultraperifere gebieden van de Europese Unie, die te kampen hebben met specifieke problemen als gevolg van hun afgelegen ligging, insulaire karakter, kleine oppervlakte, problematische topografie of ongunstig klimaat. Ook als zij economisch afhankelijk zijn van slechts enkele producten, kunnen zij voor steun in aanmerking komen.

Posei is het acroniem van de Franse naam van de regeling (“Programme d’options spécifiques à l’éloignement et l’insularité).

Ultraperifere gebieden

De ultraperifere gebieden van de EU zijn:

  • Frankrijk: Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Réunion, Saint-Martin en Mayotte
  • Portugal: de Azoren en Madeira
  • Spanje: de Canarische eilanden

De ultraperifere gebieden maken deel uit van de EU.

Ondersteuning van de landbouw

Wegens hun specifieke kenmerken en de daarmee samenhangende uitdagingen ondersteunt de EU de landbouw in de ultraperifere gebieden. Met de Posei-regeling wil de EU:

  • voorkomen dat de levensmiddelenbevoorrading vanwege de grote afstand te duur wordt, zonder dat dit ten koste gaat van de lokale productie
  • garanderen dat de sectoren veeteelt en gewasdiversificatie, waaronder de productie, verwerking en afzet van lokale producten, zich kunnen ontwikkelen
  • het concurrentievermogen van de traditionele landbouwactiviteiten, zoals productie, verwerking en afzet van lokale gewassen en producten, op peil houden of zelfs verhogen

Dankzij de ultraperifere gebieden beschikt de EU over een enorm zeegebied, een rijkere biodiversiteit en een meer gediversifieerde economie, waardoor landbouwproducten zoals bananen, rum, rietsuiker en andere exotische vruchten en groenten ook voor de Europese consument beschikbaar zijn. Bovendien zijn de ultraperifere gebieden een troef voor de goede betrekkingen van de EU met buurlanden buiten de EU.

Financiering

Posei-maatregelen worden betaald uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF). Het gaat bijvoorbeeld om:

  • specifieke bevoorradingsregelingen om de kosten van de levering van essentiële producten voor menselijke consumptie en van grondstoffen voor de verwerking en voor de landbouw te beperken
  • maatregelen ter ondersteuning van de lokale landbouwproductie

Voor het Posei-programma wordt (op jaarbasis) een bedrag van 268,42 miljoen euro voor Spanje, 278,41 miljoen euro voor Frankrijk en 106,21 miljoen euro voor Portugal uitgetrokken.

15 DECEMBER 2016
Report on the implementation of POSEI
English
(HTML)
Downloaden

Rechtsgrondslagen

De volgende bepalingen regelen de uitvoeringsaspecten van Posei:

  • artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin de ultraperifere regio’s zijn vastgelegd
  • Verordening (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied voor de ultraperifere gebieden van de Unie