Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Program POSEI

Potpora najudaljenijim regijama s problemima zbog udaljenosti, izoliranosti ili nepovoljnom klimom.

Ciljevi programa POSEI

U okviru Programa mogućnosti koje se posebno odnose na udaljenost i otočni položaj (POSEI) pruža se potpora najudaljenijim regijama Europske unije koje imaju specifične probleme zbog udaljenosti, izoliranosti, male površine, nepovoljne topografije ili klime. Pomaže se i regijama koje gospodarski ovise o samo nekoliko proizvoda.

Ime POSEI pokrata je izvedena iz francuskog imena „Programme d’options spécifiques à l’éloignement et l’insularité”.

Najudaljenije regije

Najudaljenije regije EU-a su:

  • Francuska: Guadeloupe, Francuska Gijana, Martinique, Réunion, Saint-Martin i Mayotte
  • Portugal: Azori i Madeira
  • Španjolska: Kanarski otoci.

Najudaljenije regije sastavni su dio EU-a.

Potpora poljoprivredi

EU podupire poljoprivredu u najudaljenijim regijama zbog njihovih specifičnih karakteristika i problema koje one donose. Programom POSEI Europska unija želi:

  • zajamčiti opskrbu osnovnim poljoprivrednim proizvodima za ljudsku prehranu tako da se smanje troškovi zbog njihove velike udaljenosti, a da se pritom ne ugrozi lokalna proizvodnja
  • osigurati razvoj djelatnosti za proširenje stočnog fonda i raznolikosti biljnih kultura, uključujući proizvodnju, preradu i prodaju lokalnih proizvoda
  • očuvati i jačati konkurentnost tradicionalnih poljoprivrednih djelatnosti, uključujući proizvodnju, preradu i stavljanje na tržište lokalnih kultura i proizvoda.

Najudaljenije regije Europskoj uniji daju velik morski teritorij, širi spektar biološke raznolikosti i raznolikije gospodarstvo, koje europske potrošače opskrbljuje bananama, rumom, šećerom od šećerne trske i drugim egzotičnim voćem i povrćem. Uz to, najudaljenije regije vrijedan su faktor u odnosima Unije sa susjednim zemljama izvan EU-a.

Financiranje

Mjere u okviru programa POSEI, koje se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP), uključuju:

  • posebne režime opskrbe u cilju smanjenja troškova opskrbe osnovnim proizvodima za prehranu ljudi te preradu i uporabu u poljoprivrednoj proizvodnji
  • mjere za potporu lokalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Dodijeljena financijska sredstva (po godini) za POSEI su 268,42 milijuna eura za Španjolsku, 278,41 milijuna eura za Francusku i 106,21 milijuna eura za Portugal.

15 PROSINAC 2016
Report on the implementation of POSEI
English
(HTML)
Preuzimanje

Pravna osnova

Propisi kojima je uređeno kako EU provodi program POSEI:

  • u članku 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije govori se kako su definirane najudaljenije regije,
  • Uredba (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije