Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Objašnjenje tržišnih mjera

Pravila i mjere za reguliranje i potporu stavljanja poljoprivrednih proizvoda na tržište.

Pregled

Tržišnim mjerama želi se postići stabilizacija poljoprivrednih tržišta, spriječiti pogoršanje kriza, potaknuti potražnja te poljoprivrednim sektorima u EU-u pomoći da se bolje prilagode promjenama na tržištu. Te su mjere dio Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta, kojom se utvrđuje okvir za funkcioniranje poljoprivrede EU-a na jedinstvenom tržištu. Mjere tržišne intervencije financiraju se iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi.

Javna intervencija

O javnoj intervenciji govorimo kada vlade ili agencije država članica EU-a kupuju i skladište proizvode i zatim ih kasnije prodaju na tržištu. Time se želi spriječiti neodrživo smanjenje cijena.

Javna intervencija zasad je moguća u nekoliko sektora koji su izloženi fluktuacijama cijena. Da bi otklonio tu nestabilnost, EU je donio mehanizam za ublažavanje posljedica godina s posebno niskim cijenama na poljoprivrednike. Javne intervencije korisne su za:

Skladištiti se može roba koja ispunjava stroge kriterije kvalitete.

Javna intervencija provodi se na temelju mehanizma fiksne cijene ili natječaja. U prvom slučaju EU utvrđuje fiksnu kupovnu cijenu za određenu količinu neke vrste proizvoda. Tako se utvrđuje najniža cijena i sprečava pad tržišne cijene ispod održive razine. S druge strane, u slučaju natječaja ponuditelji predlažu cijenu, a količine proizvoda čija cijena bude niža od one koju EU odredi nakon dostave ponuda otkupljuju se po cijeni koju su predložili ponuditelji. Kada se uvjeti na tržištu poboljšaju, te se količine prodaju na temelju javnog natječaja.

Skladištenje proizvoda privatnog sektora

U vremenu nižih tržišnih cijena EU može pomoći i subjektima iz privatnog sektora plaćanjem troškova skladištenja njihovih proizvoda tijekom određenog razdoblja. Time se privremeno smanjuje učinak kratkoročne prezasićenosti tržišta. Zasad se potpora za skladištenje namijenjena privatnom sektoru može dodijeliti za:

Izvanredne mjere

Izvanredne mjere primjenjuju se u slučaju krize ili moguće krize kada je nužno na odgovarajući način intervenirati da bi se spriječio nagli pad cijena i/ili ublažile njegove posljedice. Na taj se način Europskoj komisiji omogućuje da brzo i primjereno reagira:

  • u razdoblju velike neravnoteže na tržištima
  • u slučaju gubitka povjerenja potrošača zbog rizika za javno zdravlje, zdravlje životinja ili bilja
  • u slučaju posebnih problema.

Pravna osnova

Pravna osnova za korištenje izvanrednih mjera na poljoprivrednim tržištima jest Uredba (EU) 1308/2013.

Transparentnost i praćenje tržišta

Ciljevi transparentnosti i praćenja tržišta:

  • pružanje dostupnih informacija svim sudionicima u lancu opskrbe hranom, posebno onima s ograničenim resursima, kao što su poljoprivrednici i istraživači. Time se omogućuje donošenje utemeljenih poslovnih odluka i tako osigurava pravilno funkcioniranje poljoprivrednih tržišta.
  • praćenje razvoja poljoprivrednih tržišta i pravodobno utvrđivanje mogućih opasnosti od poremećaja, čime se Komisiji omogućuje da bez odgode poduzme odgovarajuće tržišne mjere EU-a kad god je to potrebno.

Kako bi osiguralo ispravno funkcioniranje poljoprivrednih tržišta i pratio njihov razvoj, Komisija prikuplja informacije od država članica i dionika. Tim informacijama dopunjuju se tržišne mjere EU-a i cilj im je povećati transparentnost tržišta, a prikupljaju se i stavljaju na raspolaganje putem tržišnih opservatorija i portala za podatke o poljoprivredno-prehrambenim proizvodima.

Pravna osnova

Primjena tržišnih mjera za potporu poljoprivrednom sektoru uređuje se sljedeći propisima: