Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Janjeće, ovčje i kozje meso

Detaljne informacije o uvozu, trgovini, tržišnim mjerama, pravnim osnovama, nadzoru tržišta i odborima za ovčje i kozje meso.

Pregled

U Europskoj uniji više je od 70 milijuna ovaca i koza (85 % ovaca i 15 % koza), često u ekonomski osjetljivim područjima, primjerice u planinskim regijama. U Irskoj se uzgaja teška janjad (mase veće od 13 kg), u južnim područjima, primjerice u Grčkoj i Italiji, lagana janjad, a proizvodnja u Španjolskoj i Francuskoj miješana je. Glavni su proizvođači kozjeg mesa Grčka, Španjolska, Francuska i Rumunjska. EU svoje poljoprivrednike podupire plaćanjima za potporu dohotku.

Udio uvoza u ukupnoj potrošnji janjećeg, ovčjeg i kozjeg mesa u EU-u iznosi 20 %. U ukupnoj količini koja se uvozi u EU-u najveći udio ima Novi Zeland (oko 80 %), a iza njega slijede Australija i zemlje Mercosura. Izvoz iz EU-a iznosi približno 10 % ukupne proizvodnje. Žive ovce izvoze se uglavnom na Bliski istok i u sjevernu Afriku, a ovčetina se uglavnom šalje na Daleki istok.

Trgovinske mjere za ovčje i kozje meso

Ovčje i kozje meso obuhvaćeno je zajedničkom organizacijom tržišta. Stoga EU može odlučiti dodijeliti potporu za privatno skladištenje i primijeniti izvanredne mjere potpore tržištu ako je zbog specifičnih okolnosti javna potpora potrebna, na primjer u slučaju bolesti životinja ili gubitka povjerenja potrošača.

Povezane informacije

Objašnjenje tržišnih mjera

6. SVIBNJA 2020.
COVID-19: emergency private storage measures
English
(1.61 MB - PDF)
Preuzimanje

Pravna osnova

Uredba (EU) 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Provedbena uredba 1354/2011 o otvaranju godišnjih carinskih kvota Unije za ovce i koze te ovčje i kozje meso

Delegiranom uredbom EU-a 2017/1182 predviđen je dobrovoljni program razvrstavanja ovčjih trupova.

Praćenje tržišta

EU održava sustav informiranja o proizvodnji i trgovini i izvješćivanja o cijenama teške i lagane janjadi. Dobrovoljni program razvrstavanja ovčjih trupova predviđen je i Delegiranom uredbom EU-a 2017/1182.

Europska komisija izdaje tjedni pregled tržišta ovčjeg i kozjeg mesa te izrađuje kratkoročne i srednjoročne izvještaje u kojima se navode opća predviđanja, trendovi, kretanja i očekivanja za ta sektor.

Povezane informacije

Tjedne cijene

Stanje na tržištu

29. STUDENOGA 2023.
Dashboard: Sheep meat
English
(632.31 KB - PDF)
Preuzimanje

Trgovina sa zemljama izvan EU-a

Osim standardnih uvoznih carina, uvoz ovčjeg i kozjeg mesa može se odvijati u okviru sustava carinskih kvota koje se dodjeljuju pojedinačnim državama ili su dostupne svima („Erga omnes”). Količine kvota utvrđene su u Provedbenoj uredbi EU-a 1354/2011, a informacije o korištenju različitih kvota dostupne su na internetskim stranicama Europske komisije.

Povezane informacije

Baza podataka o carinskim kvotama

Kvote za države

Odbori

Kako bi države članice Unije imale kontrolu nad izvršavanjem nadležnosti Europske komisije za donošenje provedbenih propisa, osnovani su razni odbori, koji se sastoje od predstavnika vlada, a predsjeda im predstavnik Europske komisije.

Odbor za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta redovito se sastaje kako bi raspravljao o temama kao što su razvoj cijena na tržištu te proizvodnja i trgovina u Uniji i zemljama izvan Unije.

Skupina za građanski dijalog i radna skupina za proizvode životinjskog podrijetla pomažu Europskoj komisiji u održavanju redovitog dijaloga s dionicima o svim pitanjima povezanima s ovčjim i kozjim mesom.