Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Istraživanje i inovacije

Svojom ključnom ulogom u razvoju EU-a istraživanje i inovacije trebaju omogućiti da EU svlada izazove s kojima se suočava i istodobno nastavi ostvarivati svoje ciljeve politike.

Poljoprivredna istraživanja i inovacije EU-a temelje se na dugoročnom strateškom pristupu koji je usmjeren na stvaranje vrijednosti održivim korištenjem zemljišta u primarnoj proizvodnji te jačanje inovacija u ruralnim područjima. Ključni su u borbi protiv klimatskih promjena, uništavanja okoliša i gubitka bioraznolikosti.

Obzor Europa

Program Obzor Europa, kojim se podupiru i provode politike EU-a, pojačava učinak istraživanja i inovacija u EU-u te pomaže u rješavanju globalnih izazova.

Misije

Misije EU-a podupirat će transformaciju Europe u zeleniji, zdraviji, uključiviji i otporniji kontinent.

Digitalizacija

„Digitalno desetljeće” EU-a uvest će građane i poduzeća u održivu i prosperitetnu digitalnu budućnost po mjeri čovjeka.

Događanja