Skip to main content
Agriculture and rural development

Agri-food supply chain

Upravljanje lancem opskrbe poljoprivredno-prehrambenim proizvodima i kako ojačati položaj poljoprivrednikâ u lancu opskrbe.

Opskrba hranom i sigurnost opskrbe hranom

Poljoprivredno prehrambeni sektor EU-a na svjetskim tržištima

Događanja

  • Konferencije i sastanci na vrhu

EU Agri-Food Days

  • utorak 5. prosinca 2023., 09.30 - petak 8. prosinca 2023., 15.30 (CET)