Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Turumeetmed

Põllumajandustoodete turustamist reguleerivad ning toetavad eeskirjad ja meetmed.

Ülevaade

Turumeetmete eesmärk on stabiliseerida põllumajandusturge, hoida ära turukriiside eskaleerumist, suurendada nõudlust ja aidata ELi põllumajandussektoritel paremini turumuutustega kohaneda. Meetmed on osa põllumajandustoodete ühise turukorralduse määrusest, millega on kehtestatud raamistik ELi põllumajanduse ühtse turu toimimiseks. Turusekkumise meetmeid rahastatakse Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist.

Riiklik sekkumine

Riiklik sekkumine tähendab, et tooteid ostavad ja ladustavad ELi riikide valitsused või nende asutused ning need müüakse hiljem turule tagasi. Selle eesmärk on vältida hindade langemist liiga madalale tasemele.

Riiklik sekkumine on praegu võimalik mitmes sektoris, kus võib sageli esineda hinnakõikumisi. Ebastabiilsuse vähendamiseks on EL võtnud vastu mehhanismi, et leevendada eriti madala hinnatasemega aastate mõju põllumajandustootjatele. Riiklikku sekkumist rakendatakse järgmistes sektorites:

Ladustatavate toodete kvaliteedi suhtes kehtivad ranged nõuded.

Riiklik sekkumine võib toimuda kindlaksmääratud hinna või pakkumismenetluste kaudu. Kindlaksmääratud hinna mehhanism tähendab seda, et EL määrab kindlaks hinna, millega konkreetset tooteliiki teatavas koguses ostetakse. See on hinna alampiir, mis aitab ära hoida turuhinna kukkumist allapoole jätkusuutlikku hinnataset. Pakkumismenetluse mehhanism tähendab seda, et ettevõtjad teevad teatava hinnapakkumise ja kogused, mis jäävad alla ELi poolt pärast pakkumuste esitamist kehtestatud hinda, ostetakse ettevõtjate pakutud hinnaga. Need kogused müüakse hiljem pakkumismenetluse kaudu, kui turutingimused on paranenud.

Toodete ladustamine erasektori poolt

Madalamate turuhindadega perioodidel saab EL toetada ka erasektori ettevõtjaid, tasudes nende toodete ladustamiskulud kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul. See vähendab ajutiselt lühiajalise ülepakkumise mõju. Erasektori ladustamiseks antakse praegu abi järgmistes sektorites:

Erakorralised meetmed

Erakorralisi meetmeid kasutatakse juhul, kui on tekkinud kriis või kriisioht ning on vaja konkreetselt tegutseda, et hoida ära hindade järsku langust ja/või leevendada selle tagajärgi. Need meetmed võimaldavad Euroopa Komisjonil kiiresti tegutseda järgmistel juhtudel:

  • ajal, mil turgudel valitseb suur tasakaalustamatus;
  • inimeste, loomade või taimede tervisele tekkinud ohust põhjustatud tarbijate usalduse kaotuse puhul;
  • konkreetse probleemi puhul.

Õiguslik alus

Erakorraliste meetmete kasutamist põllumajandusturgudel reguleeritakse määrusega (EL) nr 1308/2013.

Turu läbipaistvus ja järelevalve

Turu läbipaistvuse ja järelevalve eesmärk on

  • pakkuda kättesaadavat teavet kõigile toiduainete tarneahelas osalejatele, eelkõige neile, kellel on piiratud ressursid, nagu põllumajandustootjad ja teadlased. See annab neile võimaluse teha teadlikke äriotsuseid, tagades seeläbi põllumajandusturgude nõuetekohase toimimise.
  • jälgida põllumajandusturgude arengut ja teha õigeaegselt kindlaks võimalikud häirumisohud, võimaldades komisjonil võtta vajaduse korral viivitamata asjakohaseid ELi turumeetmeid.

Põllumajandusturgude nõuetekohaseks toimimiseks ja arengu jälgimiseks kogub komisjon ELi riikidelt ja sidusrühmadelt teavet. Selle ELi turumeetmeid täiendava teabe eesmärk on suurendada turu läbipaistvust. Sellist teavet koguvad ja avaldavad turuseirekeskused ja põllumajandusandmete portaal.

Õiguslik alus

Põllumajandussektorit toetavate turumeetmete kohaldamist reguleeritakse järgmiste õigusaktidega:

Üritused

  • Näitused
  • reede, 26. juuli 2024, 09:00 - esmaspäev, 29. juuli 2024, 18:30 (CEST)
  • Libramont-Chevigny, Belgium
  • Välisüritus