Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Ce sunt măsurile de piață

Norme și măsuri care reglementează și sprijină comercializarea produselor agricole.

Prezentare generală

Măsurile de piață se iau pentru a stabiliza piețele agricole, pentru a preveni escaladarea crizelor pieței, pentru a stimula cererea și pentru a ajuta sectoarele agricole din UE să se adapteze mai bine la schimbările pieței. Ele fac parte din Regulamentul privind organizarea comună a piețelor, care stabilește cadrul în care funcționează agricultura UE pe piața unică. Măsurile de intervenție pe piață sunt finanțate prin Fondul european de garantare agricolă.

Intervenția publică

Într-o intervenție publică, guvernele statelor membre ale UE sau agențiile lor cumpără și depozitează produse pe care le vând mai târziu pe piață. Scopul este de a împiedica micșorarea prețurilor la niveluri neviabil de scăzute.

Intervenția publică se poate utiliza în prezent în câteva sectoare care sunt predispuse la fluctuații de prețuri. Pentru a combate instabilitatea, UE a adoptat un mecanism prin care să se reducă impactul anilor cu prețuri deosebit de scăzute asupra agricultorilor. Sectoarele care pot beneficia de intervenție publică sunt:

Există standarde stricte privind calitatea mărfurilor care pot fi depozitate.

Intervenția publică poate funcționa printr-un mecanism cu prețuri fixe sau prin licitații. În cadrul mecanismului cu prețuri fixe, UE stabilește un preț fix la care va putea fi cumpărată o anumită cantitate dintr-un tip de produs. Acest prag împiedică scăderea prețului pieței sub un nivel viabil. În cadrul mecanismului de licitație, operatorii oferă un preț, iar cantitățile cu un preț inferior prețului stabilit de UE după depunerea ofertelor sunt cumpărate la prețul oferit de operatori. Aceste cantități sunt apoi vândute prin licitație la o dată ulterioară, după ce condițiile de piață s-au îmbunătățit.

Depozitarea produselor de către sectorul privat

În perioadele în care prețurile de pe piață sunt prea scăzute, UE îi poate ajuta pe operatorii din sectorul privat să suporte costurile de depozitare a produselor lor pe o durată determinată. Astfel se reduce temporar impactul unei oferte excedentare pe termen scurt. În prezent, întreprinderile din sectorul privat pot primi ajutor pentru depozitarea următoarelor produse:

Măsuri excepționale

Măsurile excepționale sunt utilizate atunci când apare o criză sau o amenințare de criză și este nevoie de un răspuns punctual pentru a preveni o scădere bruscă a prețurilor și/sau pentru a atenua consecințele acesteia. Ele îi permit Comisiei Europene să ia rapid măsuri proporționale atunci când se constată:

  • o perioadă de dezechilibru grav pe piețe;
  • pierderea încrederii consumatorilor ca urmare a unor riscuri pentru sănătatea publică, a animalelor sau a plantelor;
  • a problemă punctuală.

Temei juridic

Temeiul juridic pentru utilizarea măsurilor excepționale pe piețele agricole este Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Transparența și monitorizarea pieței

Transparența pieței și obiectivele de monitorizare:

  • furnizarea de informații accesibile tuturor participanților la lanțul de aprovizionare cu alimente, în special celor cu resurse limitate, cum ar fi fermierii și cercetătorii. Acest lucru le permite să ia decizii comerciale în cunoștință de cauză, asigurând astfel funcționarea corectă a piețelor agricole.
  • monitorizarea dezvoltării piețelor agricole și identificarea în timp util a posibilelor amenințări de perturbare, permițându-i Comisiei să ia fără întârziere măsuri adecvate de piață la nivelul UE, ori de câte ori acestea sunt necesare.

Pentru a asigura funcționarea corectă a piețelor agricole și pentru a monitoriza evoluția acestora, Comisia colectează informații de la țările UE și de la părțile implicate. Aceste informații, care completează măsurile de piață ale UE, au scopul de a îmbunătăți transparența pieței. Ele sunt colectate și puse la dispoziție prin intermediul observatoarelor piețelor și al portalului de date agroalimentare.

Temei juridic

Aplicarea măsurilor de piață în sprijinul sectorului agricol este reglementată de următoarele acte legislative:

Evenimente