Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Sustav za savjetovanje poljoprivrednika

Ciljevi sustava za savjetovanje poljoprivrednika

Sve države članice Europske unije imaju sustav za savjetovanje poljoprivrednika (FAS). FAS poljoprivrednicima pomaže da bolje razumiju i pridržavaju se pravila EU-a o okolišu, javnom zdravlju, zdravlju i dobrobiti životinja te dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta (GAEC).

Informacije koje pruža sustav

FAS pruža informacije o:

 • obvezama na razini poljoprivrednog gospodarstva koje proizlaze iz propisanih zahtjeva upravljanja i standarda za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete („višestruka sukladnost”)
 • poljoprivrednim praksama korisnima za klimu i okoliš te održavanje poljoprivrednih površina („zelene prakse”)
 • mjerama predviđenima u programima ruralnog razvoja za modernizaciju, razvijanje konkurentnosti, sektorsku integraciju, inovacije i tržišnu orijentaciju te za poticanje poduzetništva
 • zahtjevima za učinkovitu i održivu uporabu vode, zajedno sa zaštitom voda
 • uporabi sredstava za zaštitu bilja
 • integriranoj zaštiti bilja.

FAS može pružati i informacije o:

 • promicanju prenamjene poljoprivrednih gospodarstava i diversifikaciji njihove gospodarske aktivnosti
 • upravljanju rizicima i odgovarajućim preventivnim mjerama za suzbijanje elementarnih nepogoda, prirodnih katastrofa te bolesti životinja i bilja
 • minimalnim zahtjevima za plaćanja u području poljoprivrede, okoliša i klime koji nadmašuju obvezne standarde i minimalne zahtjeve za gnojiva i sredstva za zaštitu bilja, među ostalim i u odnosu na organski uzgoj
 • informacijama povezanima s ublažavanjem klimatskih promjena i prilagodbom tim promjenama, bioraznolikošću i zaštitom voda.

Države članice EU-a jasno odvajaju savjetovanje poljoprivrednika od provjere pravilne raspodjele potpore dohotku.

ZPP za razdoblje 2023. – 2027.

U lipnju 2021., nakon opsežnih pregovora između Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i Europske komisije, postignut je dogovor o reformi zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Taj je sporazum službeno donesen 2. prosinca 2021., a ZPP za razdoblje 2023. – 2027. stupio je na snagu 1. siječnja 2023.

U okviru ZPP-a za razdoblje 2023. – 2027. sustavi uvjetovanosti i ekologizacije odražavaju veće zelene ambicije i pridonese ciljevima europskog zelenog plana. To uključuje uvođenje programa za ekologiju, kojima će se osigurati snažniji poticaji za poljoprivredne prakse koje pogoduju klimi i okolišu.

Povezane informacije

Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IACS)

Pravna osnova

Provedba FAS-a obuhvaćena je:

 • pravilima o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike (Uredba (EU) 1306/2013).

Novosti