Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Mlijeko i mliječni proizvodi

Pregled

Europska unija važan je proizvođač mlijeka i mliječnih proizvoda koji su uključeni u zajedničku organizaciju tržišta (ZOT).

Proizvodnja mlijeka odvija se u svim državama članicama EU-a i čini znatan udio vrijednosti poljoprivredne proizvodnje u Uniji. Ukupna proizvodnja mlijeka u Uniji procjenjuje se na oko 155 milijuna tona godišnje. Najveći su proizvođači Njemačka, Francuska, Poljska, Nizozemska, Italija i Irska, koje zajedno čine gotovo 70 % ukupne proizvodnje mlijeka u Uniji.

Mliječno stado u Uniji posljednjih se godina smanjuje jer se poboljšao prinos mlijeka po kravi. U Uniji je 2020. bilo oko 20 milijuna krava, a u prosjeku se po kravi proizvelo 7300 kg mlijeka.

Veličina poljoprivrednih gospodarstava i veličina mliječnih stada znatno se razlikuju, kao i prinosi. Međutim, s razvojem sektora mlijeka i mliječnih proizvoda u cijeloj Uniji razlike u prinosu i drugi tehnički čimbenici smanjili su se – slabije razvijeni proizvođači mlijeka brzo se približavaju onima koji su se prvi restrukturirali i modernizirali.

Tržišne intervencije

Tijekom razdoblja većih tržišnih poremećaja primjenjuje se niz mehanizama za zaštitu sektora mlijeka. Tržišnim intervencijama prije svega se, u obliku javne intervencije i potpore za privatno skladištenje, osigurava sigurnosna mreža u slučaju ozbiljne tržišne neravnoteže.

Javna intervencija

Pri javnoj intervenciji javna tijela kupuju određenu robu i pohranjuju je u javna skladišta koliko god je to potrebno, sve dok tržišni uvjeti ne omoguće njezino vraćanje na tržište. U sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda javna intervencija se može provesti za maslac i obrano mlijeko u prahu.

Od 1. ožujka do 30. rujna svake godine privatni gospodarski subjekti mogu za kupnju po unaprijed utvrđenoj cijeni ponuditi najviše 109 000 tona obranog mlijeka u prahu i 50 000 tona maslaca koji ispunjavaju posebne zahtjeve u pogledu kvalitete. Nakon što se dosegnu te količine, intervencija se nastavlja putem natječaja do kraja razdoblja intervencije.

Javne interventne zalihe ponovno se prodaju na tržištu u okviru natječajnog postupka koji otvara Europska komisija.

Za upravljanje i osiguravanje kontrole aktivnosti povezanih s interventnim mjerama u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda odgovorne su agencije za plaćanja država članica Unije.

List of paying agencies
English
(355.79 KB - PDF)
Preuzimanje

Potpora za privatno skladištenje

Još jedan mehanizam kojim Unija štiti sektor mlijeka i mliječnih proizvoda od tržišnih poremećaja jest potpora za privatno skladištenje. U sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ta je potpora dostupna za maslac, obrano mlijeko u prahu i sireve sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP).

Tom se potporom podupire dio troškova skladištenja dok su proizvodi privremeno povučeni s tržišta. Potpora za privatno skladištenje ne otvara se automatski (za razliku od javne intervencije) i zahtijeva donošenje Komisijine uredbe.

Programima privatnog skladištenja maslaca i obranog mlijeka u prahu obično se financiraju troškovi skladištenja u razdoblju od najmanje 90 dana, a najviše 210 dana (to je definirano u Komisijinoj uredbi kojom se otvara program). Potpora se obično sastoji od unaprijed utvrđene stope po toni, uvećane za dnevni iznos po toni.

Trgovina sa zemljama izvan EU-a

Unija je veliki izvoznik mliječnih proizvoda i najveći izvoznik sira i obranog mlijeka u prahu na svijetu. Izvoz mliječnih proizvoda u okviru određenih kvota koje su otvorile treće zemlje podliježe izdavanju izvozne dozvole.

Osim toga, na ulazak mliječnih proizvoda u Uniju primjenjuje se uvozni režim. Povlašteni uvoz podliježe uvoznim dozvolama i, općenito, plaćanju uvozne pristojbe (carine). Zahvaljujući nekolicini multilateralnih i bilateralnih trgovinskih sporazuma omogućen je povlašteni uvoz po sniženoj ili nultoj stopi carine, uglavnom u obliku uvoznih kvota.

Zahtjevi u okviru izvoznih i uvoznih režima za mliječne proizvode utvrđeni su u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/760 i Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/761, koje su donesene 17. prosinca 2019.

Mliječni paket

„Mliječnim paketom” iz 2012. uveden je niz instrumenata za poboljšanje lanca opskrbe u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda i povećanje njegove otpornosti nakon ukidanja sustava kvota 2015.

Pisani ugovori između proizvođača i prerađivača mlijeka

Države članice Unije mogu propisati obvezu sklapanja pisanih ugovora između poljoprivrednika i prerađivača te obvezati otkupljivače mlijeka da poljoprivrednicima ponude minimalno trajanje ugovora. Ti bi ugovori trebali biti sklopljeni prije isporuke i sadržavati posebne elemente kao što su:

 • cijena
 • količina
 • trajanje
 • podaci o isplaćivanju
 • prikupljanje
 • pravila o višoj sili.

Stranke bi o svim tim elementima trebale slobodno pregovarati, a poljoprivrednici mogu odbiti ponudu minimalnog trajanja ugovora.

Kolektivni pregovori putem organizacija proizvođača

Poljoprivrednici se mogu udružiti u organizacije proizvođača koje mogu kolektivno pregovarati o uvjetima ugovora (u okviru određenih količinskih ograničenja kako se ne bi narušilo tržišno natjecanje), uključujući cijenu sirovog mlijeka.

Povezane informacije

Objava količina proizvodnje sirovog mlijeka

Pravila za sektorske organizacije

Posebna pravila EU-a za sektorske organizacije u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda omogućuju sudionicima u lancu opskrbe mlijekom da se uključe u dijalog i sudjeluju u brojnim zajedničkim aktivnostima. Te se aktivnosti odnose, među ostalim, na:

 • promicanje
 • istraživanje
 • inovacije
 • poboljšanje kvalitete.

Time se želi postići veća transparentnost i bolje razumijevanje proizvodnje i tržišta.

Regulacija opskrbe sirevima s oznakom ZOI/ZOZP

Države članice Unije mogu pod određenim uvjetima primjenjivati pravila kojima se regulira opskrba sirevima s oznakom ZOI/ZOZP na zahtjev organizacije proizvođača, sektorske organizacije ili skupine koja ima pravo na korištenje oznake ZOI/ZOZP. Tom se mjerom želi osigurati dodana vrijednost i kvaliteta sireva s oznakom ZOI ili ZOZP, što je osobito važno za osjetljiva ruralna područja.

Taj se instrument trenutačno primjenjuje na sljedeće sireve:

 • Asiago (IT)
 • Beaufort (FR)
 • Comté (FR)
 • Grana Padano (IT)
 • Gruyère (FR)
 • Parmigiano Reggiano (IT)
 • Pecorino Romano (IT)
 • Reblochon (FR)
 • Morbier (FR)
 • Abondance (FR)
 • Emmental de Savoie (FR)
 • Tomme de Savoie (FR).

Povezane informacije

Oznake zemljopisnog podrijetla i sustavi kvalitete

Izvješće o mliječnom paketu za 2016.

Razvoj situacije na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda i funkcioniranje odredbi „mliječnog paketa”

Razvoj situacije na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda

Implementation of the Milk Package
English
(912.58 KB - PDF)
Preuzimanje

Pravna osnova

Pravna osnova za sektor mlijeka i mliječnih proizvoda EU-a obuhvaćena je Uredbom (EU) br. 1308/2013 o zajedničkoj organizaciji poljoprivrednih tržišta i sljedećim uredbama:

Izvanredne mjere

Izvanredne ad hoc mjere mogu se primjenjivati tijekom razdoblja ozbiljnih tržišnih poremećaja. Pravna osnova za to predviđena je u člancima od 219. do 222. Uredbe (EU) br. 1308/2013 o ZOT-u.

S obzirom na dosad nezabilježenu situaciju uzrokovanu krizom zbog bolesti COVID-19, Komisija je donijela privremena odstupanja od pravila EU-a o tržišnom natjecanju koja su bila dostupna svim poljoprivrednicima u svim državama članicama EU-a, pri čemu se od svake države članice tražilo da izvijesti o njihovoj primjeni. Francuska je izvijestila da je te mjere primijenila u svojem sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda.

Tržišni standardi

Osim tržišnih standarda za mazive masti, posebne definicije, oznake i prodajne oznake primjenjuju se na sljedeće proizvode:

Praćenje tržišta

Opservatorij EU-a za tržište mlijeka pruža podatke i informacije o sektoru mlijeka. Prati i analizira prošla i sadašnja kretanja na globalnoj i europskoj razini u područjima kao što su:

 • proizvodnja
 • ponuda i potražnja
 • troškovi proizvodnje
 • izgledi na tržištu.

Odbori

Različiti odbori, koji se sastoje od predstavnika vlada, a predsjeda im predstavnik Komisije, redovito se sastaju kako bi se Komisijina dužnost donošenja provedbenih akata izvršavala pod nadzorom država članica EU-a.

Odbor za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta redovito se sastaje kako bi raspravljao o temama kao što su kretanje cijena na tržištu te proizvodnja i trgovina u Uniji i zemljama izvan Unije.

Dokumenti

 

COVID-19: emergency private storage measures
English
(HTML)
Preuzimanje

 

COVID-19: measures in the French dairy sector
English
(591.83 KB - PDF)
Preuzimanje

 

Regulation of supply of Asiago (Italy)
Italian
(70.5 KB - PDF)
Preuzimanje

 

Regulation of supply of Beaufort (France)
French
(928.33 KB - PDF)
Preuzimanje

 

Regulation of supply of Comté
English
(641.15 KB - PDF)
Preuzimanje

 

Regulation of supply Grana Padano
English
(149.88 KB - PDF)
Preuzimanje

 

Regulation of supply of Gruyère (France)
English
(167.78 KB - PDF)
Preuzimanje

 

Regulation of supply of Parmigiano Reggiano (Italy)
Italian
(246.07 KB - PDF)
Preuzimanje

 

Regulation of supply of Pecorino Romano (Italy)
Italian
(11.13 KB - PDF)
Preuzimanje

 

Regulation of supply of Reblochon (France)
French
(645.98 KB - PDF)
Preuzimanje

 

Regulation of supply of Morbier (France)
French
(1.06 MB - PDF)
Preuzimanje

 

Regulation of supply of Abondance (France)
French
(252.01 KB - PDF)
Preuzimanje

 

Regulation of supply of Emmental de Savaoie (France)
French
(365.15 KB - PDF)
Preuzimanje

 

Regulation of supply of Tomme de Savoie (France)
French
(365.88 KB - PDF)
Preuzimanje