Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

ZPP i društvena održivost

ZPP i društvena održivost u EU-u

Poljoprivreda nije samo izvor prihoda za poljoprivrednike i njihove obitelji u cijeloj Europskoj uniji, već se čitavo društvo zahvaljujući njoj prehranjuje putem niza neophodnih usluga. Društvo od poljoprivrede ima koristi osobito zahvaljujući sljedećem:

 • njome se građanima osiguravaju hrana i drugi prijeko potrebni materijali
 • ona je gospodarska okosnica ruralnih zajednica.

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) zalaže se za gospodarsku održivost poljoprivrede kako bi poljoprivrednici mogli dugoročno pružati te usluge. Zbog toga su u gospodarske mjere ZPP-a uvrštene društveno uključive odredbe, kao što su potpore za maloposjednike i preraspodjela plaćanja.

I Mjere zaštite okoliša u ZPP-u osmišljene su prema načelu društvene održivosti. Podržavanjem obveza upravljanja i ulaganja korisnih za zaštitu okoliša, ZPP svim poljoprivrednicima omogućuje da u ime društva štite prirodne resurse i bioraznolikost, što je važna usluga za koju tržište ne bi platilo naknadu.

Osim toga, putem politika i aktivnosti kojima je cilj upravo sigurnost opskrbe hranom i podrška ruralnim zajednicama, ZPP jamči doprinos poljoprivrede održivosti na svim razinama društva.

Proizvodnja sigurne i održive hrane

Sigurnost opskrbe hranom bitna je za EU. Jedan od ranih ciljeva ZPP-a, koji se ubraja među prve i najveće politike EU-a, bio je pobrinuti se za sigurnost opskrbe hranom nakon Drugog svjetskog rata.

Strategija „od polja do stola”, koja je orijentirana prema održivom prehrambenom sustavu u EU-u, podsjetnik je na te rane ciljeve. Tim će se sustavom zadovoljiti potrebe sve brojnijeg stanovništva, a hrana će se proizvoditi u skladu s visokim zdravstvenim, ekološkim i etičkim standardima.

Kako bi poljoprivreda mogla zadovoljiti potrebe društva, ZPP-om se potiče učinkovita proizvodnja hrane radi maksimalne dobiti za poljoprivrednike, potrošače i okoliš, i to:

 • preobrazbom načina proizvodnje i sustava upravljanja kako bi se smanjila upotreba pesticida i gnojiva te kako bi se što bolje iskoristila prirodna, tehnološka i digitalna rješenja
 • brojnim aktivnostima kojima se povećava dohodak poljoprivrednih gospodarstava i jača konkurentnost
 • financiranjem informativnih i promotivnih mjera kojima se poljoprivreda EU-a potrošačima predstavlja kao siguran i održiv izvor hrane.

Stvaranje otpornih ruralnih zajednica

Poljoprivreda je okosnica ruralnih zajednica EU-a. Te su zajednice suočene s brojnim izazovima, od starenja stanovništva i slabo razvijene infrastrukture do nedostatka usluga i prilika za zaposlenje.

ZPP na nekoliko načina pomaže jačati ruralne zajednice:

 • politika ruralnog razvoja usmjerena je na poticanje društvene uključenosti, otvaranje radnih mjesta i poticanje raznolikosti te na razvoj infrastrukture ruralnih područja, primjerice širenjem pokrivenosti širokopojasnim internetom
 • programi ruralnog razvoja uključuju i potporu u okviru metode LEADER, koja okuplja ruralne zajednice radi pripreme strategija lokalnog razvoja i upravljanja njima te suočavanja s izazovima
 • dodatna podrška poljoprivrednicima u područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima kojom se pomaže ublažiti negativne socioekonomske posljedice napuštanja zemljišta, dok se posebnim isplatama za mlade poljoprivrednike potiče demografska obnova i izdržljivost ruralnog stanovništva
 • Komisija putem zajedničkog okvira za praćenje i evaluaciju prikuplja sveobuhvatne socioekonomske pokazatelje o ruralnim područjima, što omogućuje pripremu utemeljenih rješenja za glavna socijalna pitanja kao što su depopulacija, siromaštvo i nezaposlenost.

U ZPP-u se isto tako prepoznaje i jača odnos između ruralnih zajednica i seoskog okoliša. Mjere kojima se štite krajolik, divlje vrste i prirodni resursi, kao što su čist zrak i rijeke, korisne su za poljoprivredu i okoliš, njima se doprinosi i kvaliteti života u ruralnim područjima, ali i stvaranju mogućnosti za rekreativne aktivnosti i turizam, čime se još više pomaže ruralnim zajednicama.

Uloga znanja i inovacija

Znanje, istraživanje i inovacije mogu ruralnim područjima dati potrebnu dozu vitalnosti kako bi te zajednice imale budućnost punu života:

Događanja

 • Konferencije i sastanci na vrhu

EU Agri-Food Days

 • utorak 5. prosinca 2023., 09.30 - petak 8. prosinca 2023., 15.30 (CET)
 • Dostupan je prijenos uživo na internetu