Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Zajednička poljoprivredna politika u mojoj zemlji

Informacije o provedbi i primjeni zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) u svakoj državi članici EU-a.

ZPP za razdoblje 2023. – 2027. državama članicama pruža veću slobodu da prilagode mjere svojim lokalnim uvjetima.

Strateški planovi u okviru ZPP-a

Strateški planovi zemalja EU-a u okviru ZPP-a kombiniraju niz ciljanih intervencija kako bi se zadovoljile njihove specifične potrebe i ostvarili konkretni rezultati povezani s ciljevima na razini EU-a.

CAP Strategic Plans by country

Consult the approved CAP Strategic Plans outlining each EU country’s strategy covering all the main CAP funded strands of the policy.

Uspješnost poljoprivredne politike

Pokazatelji, evaluacije, studije i izvješća pomažu u preispitivanju uspješnosti zajedničke poljoprivredne politike i raspodjele potpore dohotku.

Ruralni razvoj

Druge poveznice

ZPP 2023. – 2027.

ZPP 2023. – 2027. od ključne je važnosti za budućnost poljoprivrede i šumarstva u EU-u.

Korisnici sredstava ZPP-a

Informacije o korisnicima koji primaju financijska sredstva preko nacionalnih i regionalnih tijela ili izravno od Komisije.