Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Zajednička poljoprivredna politika u mojoj zemlji

Informacije o provedbi i primjeni zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) u svakoj državi članici EU-a.

ZPP za razdoblje 2023. – 2027. državama članicama pruža veću slobodu da prilagode mjere svojim lokalnim uvjetima.

CAP Strategic Plans by country
Strateški planovi zemalja EU-a u okviru ZPP-a kombiniraju niz ciljanih intervencija kako bi se zadovoljile njihove specifične potrebe i ostvarili konkretni rezultati povezani s ciljevima na razini EU-a.
a map pin over a green landscape
Pokazatelji, evaluacije, studije i izvješća pomažu u preispitivanju uspješnosti zajedničke poljoprivredne politike i raspodjele potpore dohotku.

Ruralni razvoj

Druge poveznice

ZPP 2023. – 2027. od ključne je važnosti za budućnost poljoprivrede i šumarstva u EU-u.

Informacije o korisnicima koji primaju financijska sredstva preko nacionalnih i regionalnih tijela ili izravno od Komisije.

Događanja

Novosti