Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Zajednička poljoprivredna politika u mojoj zemlji

Informacije o provedbi i primjeni zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) u svakoj državi članici EU-a.

U novom ZPP-u državama članicama omogućena je veća fleksibilnost da prilagode mjere svojim lokalnim uvjetima.

Uspješnost poljoprivredne politike

Pokazatelji, evaluacije, studije i izvješća pomažu u preispitivanju uspješnosti zajedničke poljoprivredne politike i raspodjele potpore dohotku.

Strateški planovi u okviru ZPP-a

Države članice će u strateškim planovima u okviru ZPP-a kombinirati niz ciljanih intervencija radi zadovoljavanja svojih specifičnih potreba i postizanja opipljivih rezultata povezanih s ciljevima na razini EU-a.

Ruralni razvoj

Druge poveznice

Novi ZPP bit će ključan za budućnost poljoprivrede i šumarstva u EU-u.

Informacije o korisnicima koji primaju financijska sredstva preko nacionalnih i regionalnih tijela ili izravno od Komisije.