Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Govedina

Informacije o ulozi tržišnih mjera, praćenju tržišta i važećim propisima u sektoru govedine.

Pregled

S ukupno 78 milijuna goveda, EU je važan proizvođač govedine i teletine. EU svoje poljoprivrednike podupire plaćanjima za potporu dohotku. Osim toga EU po potrebi koristi niz tržišnih mjera za stabilizaciju tržišta govedine i teletine.

Tržišne mjere u sektoru govedine

Kako bi poduprla cijene govedine, Europska komisija može koristiti javnu intervenciju ako tijekom reprezentativnog razdoblja prosječna tržišna cijena u državi članici EU-a ili u regiji države članice EU-a padne ispod 2 224 eura po toni. Osim toga, Komisija može odlučiti odobriti potporu za privatno skladištenje ako dođe do pada prosječnih cijena, znatne promjene troškova proizvodnje ili nekog drugog čimbenika koji uzrokuje znatne promjene marži štetne za taj sektor.

EU može i primijeniti izvanredne mjere potpore tržištu ako je zbog specifičnih okolnosti javna potpora potrebna, na primjer u slučaju bolesti životinja ili gubitka povjerenja potrošača.

EU podupire uzgajivače govedine i putem posebnih izuzeća za organizacije proizvođača u sektoru govedine. Pod određenim uvjetima organizacije proizvođača u sektoru govedine i teletine mogu pregovarati o opsegu ponude.

Povezane informacije

Objašnjenje tržišnih mjera

Proizvođačke i međusektorske organizacije

Trgovina sa zemljama izvan EU-a

Uvoz govedine i teletine u EU organiziran je s pomoću sustava carinskih kvota. Kvote mogu biti otvorene za sve („Erga omnes”) ili dodijeljene određenoj zemlji. Upravljanje tim kvotama može biti na bazi redoslijeda zaprimanja prijava ili regulirano putem sustava dozvola.

EU-ovi tržišni standardi za govedinu koje primjenjuju i zemlje izvan EU-a

Zemlje izvan EU-a koje na tržište EU-a žele staviti meso goveda starih manje od 12 mjeseci moraju se pridržavati EU-ovih tržišnih standarda za teletinu, kako je utvrđeno u Uredbi Komisije (EZ) br. 566/2008.

Svaka zemlja izvan EU-a koja želi iskoristiti tu odredbu mora imenovati nadležno tijelo (ili tijela) ili, ako to nije moguće, neovisno tijelo treće strane, radi odobravanja i kontrole odgovarajućeg sustava označivanja i registracije za predmetne životinje. Taj sustav mora pružati pouzdane informacije o točnoj starosti životinja i jamčiti primjenu odgovarajućih EU-ovih tržišnih standarda. Osim toga, zemlja koja nije članica EU-a mora dostaviti popis subjekata nad kojima se provode kontrole kako bi se provjerilo jesu li EU-ovi tržišni standardi ispunjeni.

U skladu s tom uredbom Ujedinjena Kraljevina* obavijestila je Komisiju o svojim nadležnim tijelima i dostavila popis subjekata nad kojima se provode kontrole.

* Ne dovodeći u pitanje primjenu Uredbe Komisije (EZ) br. 566/2008 na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom u skladu s člankom 5. stavkom 4. i točkom 31. Priloga 2. Protokolu o Irskoj / Sjevernoj Irskoj uz Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (SL L 29, 31.1.2020., str. 7.).

Pravna osnova

Uredba (EU) 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Uredba (EU) 2017/1182 — ljestvica EU-a za klasifikaciju govedine.

Uredba (EU) 2017/1184 — pravila za izvješćivanje o tržišnim cijenama govedine.

Praćenje tržišta

Unija prati tržište govedine i teletine da bi utvrdila nestabilnost tržišta, poljoprivrednicima i prerađivačima pružila točne informacije o stanju na tržištu te pomogla pri donošenju odluka o javnim politikama.

Na razini EU-a postoji sustav razvrstavanja trupova koji je, uz izvješćivanje o cijenama i druge statističke informacije, temelj EU-ova sustava za praćenje cijena. Koristi se i kao osnova za razvrstavanje trupova u klaonicama i za pravedno plaćanje poljoprivrednicima.

Povezane informacije

Izgledi

Opservatorij za tržište

Odbori

Različiti odbori, koji se sastoje od predstavnika vlada, a predsjeda im predstavnik Europske komisije, redovito se sastaju kako bi se Komisijina dužnost donošenja provedbenih akata izvršavala pod nadzorom država članica EU-a.

Odbor za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta redovito se sastaje kako bi raspravljao o temama kao što su razvoj cijena na tržištu te proizvodnja i trgovina u Uniji i zemljama izvan Unije.

Skupina za građanski dijalog i radna skupina za proizvode životinjskog podrijetla pomažu Europskoj komisiji u održavanju redovitog dijaloga s dionicima o svim pitanjima povezanima s govedinom i teletinom.

Documents

 

6 SVIBANJ 2020
COVID-19: emergency private storage measures
English
(HTML)
Preuzimanje

 

10 PROSINAC 2020
UK: list of operators
English
(69.33 KB - XLSX)
Preuzimanje

 

29 OŽUJAK 2022
UK: competent authorities for beef and veal marketing standards
English
(86.6 KB - PDF)
Preuzimanje

Događanja