Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Šumarstvo

Informacije o važnosti šuma za okoliš i ruralna područja EU-a i o mjerama koje se poduzimaju za njihovo očuvanje.

Šumarstvo

Potpora EU-a šumarstvu putem fondova za ruralni razvoj, akcijskog plana za šume i inovacija u šumarstvu.

Agrošumarstvo

Rad tematske skupine o agrošumarstvu, ključni dokumenti