Skip to main content
Agriculture and rural development

Financiranje zajedničke poljoprivredne politike

Kako bi se zadovoljile potrebe poljoprivrednika, šumara i ruralnih zajednica, Europska komisija brine se da financiranje zajedničke poljoprivredne politike bude pravedno, dostatno i transparentno.

Događanja

  • Konferencije i sastanci na vrhu

EU Agri-Food Days

  • utorak 5. prosinca 2023., 09.30 - petak 8. prosinca 2023., 15.30 (CET)