Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Međunarodna suradnja i sporazumi u području poljoprivrede EU-a

Suradnja EU-a u području poljoprivrede i ruralnog razvoja s regionalnim i međunarodnim organizacijama.

Dijalog EU-a i Kanade

Dijalog EU-a i Kanade o održivosti, brizi o okolišu i klimatskom djelovanju u poljoprivredi.