Ugrás a fő tartalomra
Agriculture and rural development

A piaci intézkedések ismertetése

A mezőgazdasági termékek forgalmazását szabályozó, illetve támogató rendelkezések és intézkedések

Áttekintés

A piaci intézkedések azt a célt szolgálják, hogy stabilizálják az agrárpiacokat, elejét vegyék a piaci válságok súlyosbodásának, fellendítsék a keresletet, és segítsenek az uniós mezőgazdasági ágazatoknak alkalmazkodni a piaci változásokhoz. Ezeket az intézkedéseket a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló rendelet rögzíti. Ez a jogszabály határozza meg az uniós mezőgazdasági rendszer működésének kereteit az EU egységes piacán. A piaci intervenciós intézkedéseket az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) finanszírozza.

Állami intervenció

Az állami intervenció azt jelenti, hogy az EU-országok kormányai vagy azok ügynökségei felvásárolnak és elraktároznak egyes agrártermékeket, és azokat egy későbbi időpontban újból értékesítik a piacon. Ez azt hivatott megakadályozni, hogy az árak olyan alacsony szintre csökkenjenek, ami veszélyeztetné a piac fenntartható működését.

Állami intervencióra jelenleg több olyan ágazatban is lehetőség van, amelyekre jellemzőek az áringadozások. Annak érdekében, hogy ellensúlyozza az árinstabilitást, az EU olyan mechanizmust léptetett életbe, amely enyhíti a gazdákra gyakorolt nyomást azokban az években, amikor a piaci árak különösen alacsonyak. Állami intervencióra a következő termékágazatokban van lehetőség:

Szigorú előírások vonatkoznak a tárolható áruk minőségére.

Állami intervenció esetén a felvásárlás történhet rögzített áron vagy pályázati eljárás útján. Az első opció azt jelenti, hogy az EU rögzített árat határoz meg egy adott terméktípus bizonyos mennyiségének felvásárlására vonatkozóan. Ennek a minimális árnak a rögzítése megakadályozza, hogy a piaci ár a fenntartható szint alá csökkenjen. A pályázati eljárás olyan mechanizmus, amelynek keretében a gazdasági szereplők árajánlatot tesznek, majd azok a mennyiségek, amelyeknek az ára alacsonyabb az EU által az árajánlatok megtételét követően meghatározott árnál, a gazdasági szereplők által kínált áron kerülnek felvásárlásra. Ezeket a mennyiségeket azután egy későbbi időpontban – amikor a piacon már jobb feltételek uralkodnak – pályázat útján értékesítik.

A termékek magántárolása

Olyan időszakokban, amikor alacsonyabbak a piaci árak, az EU ágazati magánszereplőknek is nyújthat támogatást úgy, hogy meghatározott ideig fizeti termékeik raktározásának költségét. Ez átmenetileg mérsékli a rövid távú túlkínálat hatását. Jelenleg a következő termékek ágazatában nyújtható magántárolási támogatás:

Rendkívüli intézkedések

Rendkívüli intézkedésekre akkor kerül sor, ha válság alakul ki vagy válság kialakulása fenyeget, és meghatározott válaszlépésekre van szükség a hirtelen áresések megakadályozásához és/vagy a hirtelen áresések következményeinek mérsékléséhez. A rendkívüli intézkedések lehetővé teszik, hogy az Európai Bizottság gyors és arányos válaszlépéseket tegyen, ha:

  • súlyos piaci egyensúlyhiány alakul ki;
  • népegészségügyi, illetve állat- vagy növényegészségügyi kockázatok miatt megcsappan a fogyasztók bizalma egy adott termék iránt;
  • konkrét probléma merül fel.

Jogalap

A mezőgazdasági piacokon alkalmazható rendkívüli intézkedések jogalapja az 1308/2013/EU rendelet.

A piac átláthatósága és nyomon követése

A piaci átláthatóság és a piacmonitoring azt célozza, hogy:

  • hozzáférhető információk álljanak az élelmiszer-ellátási lánc összes résztvevőjének rendelkezésére, különös tekintettel azokra – köztük a mezőgazdasági termelőkre és a kutatókra – akiknek korlátozottak az erőforrásaik. Ez lehetővé teszi a számukra, hogy megalapozott üzleti döntéseket hozzanak, ami előmozdítja a mezőgazdasági piacok megfelelő működését.
  • az agrárpiacok fejlődésének figyelemmel kísérése és a potenciális piaci zavarok időben történő azonosítása révén a Bizottság szükség esetén haladéktalanul meg tudja hozni a megfelelő uniós piaci intézkedéseket.

A mezőgazdasági piacok megfelelő működésének biztosítása és fejlődésük nyomon követése érdekében a Bizottság információkat gyűjt be az uniós országoktól és az érdekelt felektől. Ezeket az információkat – amelyek kiegészítik az uniós piaci intézkedéseket, és a piac átláthatóságát hivatottak növelni – az agrár-élelmiszeripari információs portál és a piaci megfigyelőközpontok teszik hozzáférhetővé rendszerezett formában.

Jogalap

Az alábbi jogszabályok szabályozzák a mezőgazdasági ágazat támogatását célzó piaci intézkedések alkalmazását:

Események