Skip to main content
Agriculture and rural development

A piaci intézkedések ismertetése

A mezőgazdasági termékek forgalmazását szabályozó és támogató rendelkezések, intézkedések

Áttekintés

A piaci intézkedések célja, hogy stabilizálják a mezőgazdasági piacokat és elejét vegyék a piaci válságoknak, fellendítsék a keresletet és segítsenek az uniós mezőgazdasági ágazatoknak abban, hogy alkalmazkodjanak a piaci változásokhoz. A lehetséges piaci intézkedéseket a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló rendelet rögzíti. Ez a jogszabály határozza meg a mezőgazdaság működésének keretét az EU egységes piacán belül. A piaci intervenciós intézkedéseket az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) finanszírozza.

Állami intervenció

Az állami intervenció azt jelenti, hogy az EU-országok kormányai vagy azok ügynökségei felvásárolnak és elraktároznak nagyobb mennyiségeket egyes agrártermékekből, és azokat egy későbbi időpontban értékesítik újra a piacon. Ez az állami intervenció azt hivatott megakadályozni, hogy az árak túlságosan alacsony szintre csökkenjenek, ez ugyanis veszélyeztetné a piac fenntartható működését.

Állami intervencióra jelenleg több olyan ágazatban is lehetőség van, amely ki van téve az áringadozásnak. Az árak instabilitásának orvosolására az EU létrehozott egy mechanizmust, mely enyhíti a gazdákra gyakorolt nyomást azokban az években, amikor a piaci árak különösen alacsonyak. A következő termékek részesülhetnek állami intervencióban:

Szigorú normák vonatkoznak a tárolható áruk minőségére.

Állami intervenció keretében a felvásárlás történhet rögzített áron vagy pályázati eljárás útján. Az első opció azt jelenti, hogy az EU megállapít egy rögzített árat, amelyen megvásárol bizonyos mennyiséget az adott termékből. Ez megszabja a legalacsonyabb árszintet, vagyis megakadályozza, hogy a piaci ár a fenntartható szint alá csökkenjen. A pályázati eljárás azt jelenti, hogy a gazdasági szereplők kínálnak egy bizonyos árat, és az EU által az ajánlatokat követően meghatározott ár alatti mennyiségek a gazdasági szereplők által kínált áron kerülnek felvásárlásra. Ezeket a mennyiségeket aztán egy későbbi időpontban, amikor a piaci feltételek javultak, pályázat útján értékesítik.

A termékek magántárolása

Amikor alacsonyabbak a piaci árak, az EU ágazati magánszereplőknek is nyújthat támogatást úgy, hogy egy meghatározott ideig fizeti a termékek raktározásának költségét. Ez átmenetileg csökkenti a rövid távú túlkínálat hatását. Jelenleg a következő termékek piacain nyújtható támogatás a magánszektor szereplőinek:

Rendkívüli intézkedések

Rendkívüli intézkedésekre akkor kerül sor, ha válság fenyeget vagy tör ki, és meghatározott válaszlépésre van szükség a hirtelen áresés megakadályozásához és/vagy a következményeinek mérsékléséhez. A rendkívüli intézkedések lehetővé teszik, hogy az Európai Bizottság gyorsan reagálva arányos intézkedéseket hozzon abban az esetben, ha:

  • súlyos piaci egyensúlyhiány alakul ki;
  • közegészségügyi, illetve állat- vagy növényegészségügyi kockázatok miatt megcsappan a fogyasztók bizalma egy adott termék iránt;
  • konkrét probléma merül fel.

Jogalap

A mezőgazdasági piacokon alkalmazható rendkívüli intézkedések jogalapja az 1308/2013/EU rendelet.

Ágazatspecifikus támogatási rendszerek

Az ágazatspecifikus támogatási rendszerek az agrárpiac egyes szegmenseit célozzák meg. Céljuk, hogy segítsenek az érintett ágazati szereplőknek EU-szerte abban, hogy alkalmazkodjanak a piaci feltételekhez, valamint javítsák versenyképességüket és fenntarthatóságukat. Különösen a gyümölcs- és zöldségágazat van ráutalva a termelői szervezetekre. Más ágazatokban a piaci intervenciós intézkedések szerepét betöltő válságmegelőzési és kockázatkezelési intézkedéseket vezettek be. Ezek a programok jelenleg a következő termékekre terjednek ki:

Piacfelügyelet

A mezőgazdasági piacok megfelelő működésének biztosítása és fejlődésük nyomon követése érdekében a Bizottság információkat gyűjt az uniós országoktól és az érdekelt felektől. A begyűjtött és rendszerezett információk, melyek kiegészítik az uniós piaci intézkedéseket és a piac átláthatóságát hivatottak növelni, a piaci megfigyelőközpontoknál és az agrár-élelmiszeripari információs portálon állnak rendelkezésre.

Jogalap

Az alábbi jogszabályok szabályozzák a mezőgazdasági ágazat támogatását célzó piaci intézkedések alkalmazását: