Skip to main content
Agriculture and rural development

Zapošljavanje i rast u ruralnim područjima

Radna mjesta i rast u ruralnim područjima

Pregled podataka o BDP-u po stanovniku, stopi zaposlenosti, stopi siromaštva, dohotku poljoprivrednika i udjelu poljoprivredno-prehrambenog sektora u ukupnoj zaposlenosti.

Cilj politike

Sažeto izvješće o ključnim temama povezanima sa zapošljavanjem, rastom, siromaštvom, poljoprivredno-prehrambenim sektorom i izazovima u ruralnim područjima.

Događanja