Skip to main content
Agriculture and rural development

Gados jauni lauksaimnieki

Jauni cilvēki lauksaimniecībā

Tikai 11 % no visām lauku saimniecībām Eiropas Savienībā (ES) vada lauksaimnieki, kas jaunāki par 40 gadiem, un pārliecināt vairāk jauniešu sākt nodarboties ar lauksaimniecību ir liels izaicinājums.

Saskaroties ar lauksaimniecībā nodarbināto cilvēku novecošanu, ES pastiprina centienus, lai mudinātu jauniešus nodarboties ar lauksaimniecību. Gados jauniem lauksaimniekiem tiek sniegta palīdzība uzņēmējdarbības sākšanai. Tās ir uzņēmējdarbības sākšanas dotācijas, ienākumu atbalsts un tādi atvieglojumi kā papildu apmācība.

Atbalsts nākamās paaudzes Eiropas lauksaimniekiem ne tikai uzlabo ES lauksaimniecības konkurētspēju nākotnē, bet arī palīdz nodrošināt Eiropas pārtikas apgādi turpmāko gadu laikā.

Atbalsts, kas pieejams jaunajiem lauksaimniekiem

Ienākumu atbalsts

Gados jaunie lauksaimnieki saņem papildu palīdzību no ES ienākumu atbalsta pasākumiem gados jauno lauksaimnieku maksājuma veidā. Parasti valsts iestādēm:

  • jauno lauksaimnieku maksājuma ienākumu atbalstam jāiedala līdz 2 % no kopējā finansējuma;
  • jānosaka hektāru skaits katrā saimniecībā, par kuriem var saņemt jauno lauksaimnieku maksājumu (līdz 90 ha);
  • jāizvēlas viena no jauno lauksaimnieku maksājuma aprēķina metodēm (līdz 50 % no lauksaimnieku ienākumu atbalsta maksājumiem);
  • jānosaka, vai jauno lauksaimnieku maksājuma atbalsta saņēmējiem vajadzētu būt atbilstīgām prasmēm un/vai viņiem jāiziet konkrētas apmācības;
  • jauno lauksaimnieku maksājums jāpiešķir piecu gadu laikperiodā pēc tam, kad darbības sākuši jaunie lauksaimnieki ar tiesībām saņemt atbalstu;
  • gados jauniem lauksaimniekiem ir jāpiešķir prioritāte attiecībā uz pamata maksājumtiesībām no valsts/reģionālās rezerves (ES valstīs, kas īsteno pamata maksājuma shēmu, šī prioritāte ir svarīga gados jauniem lauksaimniekiem, kuriem nav maksājuma tiesību un kuriem ir mazāk maksājumtiesību nekā lauksaimniecības zemes hektāru vai kuriem ir mazas maksājumtiesības).

Fondi lauku attīstībai

Turklāt lauku attīstības programmas bieži vien paredz papildu pasākumus, lai palīdzētu jaunajiem lauksaimniekiem uzsākt darbību. Šai atbalstā var būt ietvertas dotācijas, aizdevumi vai garantijas, kas paredzētas lauku uzņēmumu attīstībai, vai konsultācijas par to, kā vislabāk iesaistīties lauksaimniecībā.

Šos lauku attīstības pasākumus atbalsta arī ar “jauno lauksaimnieku” iniciatīvu. Tajā apvienots atbalsts, kas pieejams no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Investīciju bankas pieredze. Kopumā šā atbalsta apjoms sasniegs 1 miljardu eiro. Aizdevumus pārvaldīs vietējās bankas un izpirkumnomas sabiedrības, kas darbojas visā ES. Vismaz 10 % no summas, kas aizdota iesaistītajām bankām, būs paredzēti lauksaimniekiem, kuri nav sasnieguši 41 gada vecumu un kuri gūs labumu no konkurētspējīgiem finansējuma noteikumiem.

Jaunā KLP: 2023-2027

2021. gada jūnijā pēc plašām sarunām starp Eiropas Parlamentu, ES Padomi un Eiropas Komisiju tika panākta vienošanās par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu. Šī vienošanās tika oficiāli pieņemta 2021. gada 2. decembrī, un jaunā KLP sāksies 2023. gada 1. janvārī.

Jaunajā KLP izmaiņas tiks ieviestas pašreizējā ienākumu atbalsta sistēmā. Tiks veikti pasākumi, lai nodrošinātu taisnīgāku finansiālā atbalsta sadalījumu par labu lauksaimniekiem un darba ņēmējiem visā ES.
Līdz 2023. gadam saglabāsies pašreizējie ienākumu atbalsta pasākumi saskaņā ar KLP pārejas regulas noteikumiem.

Papildu informācija

ES finansēti jauno lauksaimnieku projekti

Aptauja par gados jauno lauksaimnieku vajadzībām

2015. gadā ES apsekoja vairāk nekā 2000 lauksaimnieku vecumā līdz 40 gadiem, palīdzot informēt ES politikas veidotājus un precīzāk noteikt gados jauno lauksaimnieku vajadzības. Aptauja liecināja, ka gados jaunajiem lauksaimniekiem lielas bažas sagādā zemes pirkšana vai nomāšana. Turklāt tika konstatēts, ka ir vajadzīgs turpmāks finansiāls atbalsts, piekļuve kredītiem un ka ir grūtības atrast pietiekami kvalificētu darbaspēku.

Documents

27 SEPTEMBRIS 2018
Young farmer payments
English
(313.04 KB - PDF)
Lejupielādēt