Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Forme de sprijin pentru tinerii fermieri

PAC 2023-2027 prevede mai multe intervenții specifice pentru tinerii fermieri. Țările UE își adaptează măsurile la condițiile naționale în planurile lor strategice PAC.

Combinarea mai multor intervenții

Strategiile în beneficiul tinerilor fermieri implică, în general, combinarea mai multor intervenții sau acțiuni, inclusiv:

 • sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri;
 • instalarea tinerilor fermieri și a noilor fermieri și înființarea de întreprinderi rurale.

Plățile directe

Țările UE trebuie să aloce pentru sprijinirea tinerilor fermieri o sumă echivalentă cu cel puțin 3 % din bugetul lor pentru plăți directe. Acest sprijin poate fi acordat ca sprijin pentru venit, sprijin pentru investiții sau ajutor la înființare pentru tinerii fermieri (numai 50 % din sprijinul relevant pentru investiții ar fi luat în calcul la atingerea acestui obiectiv).

Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri (CISYF)

CISYF este o schemă voluntară în cadrul plăților directe care le oferă un sprijin sporit pentru venit tinerilor fermieri care s-au instalat pentru prima dată și care au dreptul la sprijin de bază pentru venit. Sprijinul se acordă sub forma unei plăți anuale per hectar eligibil sau sub forma unei sume forfetare anuale.

Politicile naționale

Factorii naționali pot avea impact asupra reînnoirii generațiilor (de exemplu, legislațiile privind accesul la terenuri și succesiunile). Prin urmare, țările UE trebuie să examineze interacțiunea dintre politicile naționale (inclusiv sistemele de scutiri fiscale, sistemele de pensii pentru fermieri, sistemele de împrumut, măsurile de reglementare legate de arendarea, achiziționarea sau moștenirea terenurilor) și intervențiile PAC și măsurile de asigurare a coerenței între toate acțiunile.

Acțiuni de dezvoltare rurală pentru tinerii fermieri

În plus, intervențiile din domeniul dezvoltării rurale care pot fi incluse în planurile strategice PAC pentru perioada 2023-2027 oferă oportunități suplimentare pentru a-i ajuta pe tinerii fermieri să se lanseze:

 • Instalarea tinerilor fermieri și a noilor fermieri și înființarea de întreprinderi rurale: acesta este un tip voluntar de intervenție din partea țărilor UE în baza fondurilor de dezvoltare rurală din cadrul PAC pentru perioada 2023-2027, al cărui scop este să ofere sprijin imediat la înființare fermierilor și întreprinderilor.
 • Sisteme de cooperare: în contextul succesiunii fermelor, acest lucru este valabil în special pentru reînnoirea generațiilor la nivel de exploatație agricolă.

Tinerii fermieri pot beneficia de sprijin pentru investiții și pot crea organizații de producători sau se pot alătura unor organizații de producători pentru a-și consolida situația economică și pe piață.

Planurile strategice PAC pentru perioada 2023-2027 pot include sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor rurale și consiliere cu privire la cele mai bune modalități de a începe o activitate agricolă.

Pentru a face zonele rurale atractive pentru tineri, unul dintre obiectivele specifice ale PAC 2023-2027 încurajează țările UE să promoveze creșterea economică, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea locală în zonele rurale, ceea ce va crea condiții mai bune de muncă și de viață și, astfel, va preveni exodul tinerilor din mediul rural.

Informații suplimentare

Ocuparea forței de muncă și creșterea economică în zonele rurale

O viziune pe termen lung pentru zonele rurale din UE

Inițiativa Comisiei și a BEI pentru tinerii fermieri

În aprilie 2019, Banca Europeană de Investiții (BEI) și Comisia Europeană au anunțat o finanțare de aproape 1 miliard EUR pentru sectoarele agriculturii și bioeconomiei din întreaga Europă.

Pachetul de împrumuturi al Băncii Europene de Investiții (BEI) a atras interesul mai multor intermediari din diferite țări ale UE, iar obiectivele de finanțare au fost îndeplinite într-un timp relativ scurt, în pofida încetinirii creșterii economice ca urmare a pandemiei de COVID-19. Până în prezent (primăvara anului 2023), 98 % din finanțare a fost semnată cu bănci intermediare în:

 • Franța (375 de milioane EUR pentru trei operațiuni);
 • Italia (350 de milioane EUR pentru patru operațiuni);
 • Grecia (210 milioane EUR pentru patru operațiuni) și
 • Croația (20 de milioane EUR). 

Obiectivul minim de finanțare pentru tinerii fermieri a fost ușor depășit, cu 11 % din totalul împrumuturilor. În plus, aproximativ 30 % din pachet a fost dedicat operațiunilor de combatere a schimbărilor climatice.

PAC 2023-2027: un nou mod de lucru

Politica agricolă comună (PAC) pentru perioada 2023-2027 a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023. Ea introduce o abordare simplificată pentru a-i permite agriculturii UE să răspundă nevoilor economice, societale și de mediu în continuă evoluție ale unei lumi globalizate. Politica mută accentul de pe conformitate și reguli pe rezultate și performanță. Acest nou mod de lucru se articulează în jurul următoarelor elemente:

 • 10 obiective-cheie ale PAC pentru perioada 2023-2027, inclusiv reînnoirea generațiilor, stabilesc baza politicii, reflectând nivelul ridicat de ambiție la nivelul UE pentru PAC în ansamblu;
 • planurile strategice PAC care le permit țărilor UE să elaboreze o strategie de intervenție în conformitate cu cele 10 obiective-cheie ale PAC 2023-2027 și cu domeniile lor de intervenție. 

Fiecare plan combină o gamă largă de intervenții care răspund nevoilor specifice ale țării UE în cauză. Aceste intervenții produc rezultate tangibile în ceea ce privește obiectivele PAC la nivelul UE, contribuind în același timp la obiectivele ambițioase ale Pactului verde european.

Tablou de bord online

Comisia Europeană a lansat un tablou de bord online pentru a prezenta țintele stabilite la nivel național de fiecare țară din UE în planul său strategic PAC aprobat, precum și țintele la nivelul UE. Acest tablou de bord include reînnoirea generațiilor (R.36) pe lista celor 44 de „indicatori de rezultat” stabiliți de legislația PAC și legați de cele 10 obiective specifice. Conform obiectivelor, până la 380 000 de tineri fermieri se vor instala cu sprijin din partea PAC.

Sursă: Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală

Țările UE nu sunt obligate să includă toate cele 44 de ținte în planurile lor strategice PAC elaborate la nivel național. Planificarea obiectivelor depinde de nevoile și de acțiunile planificate decise la nivel național.

a person holding a tablet in a field analyzing data
 • News article

The Commission launched an online dashboard presenting the targets set at national level by each approved CAP Strategic Plan, as well targets at EU level.

 • 3 min de lectură

Tinerii fermieri – definiție

Regulamentul (UE) 2021/2115 privind planurile strategice PAC stabilește elementele comune minime care definesc criteriile în baza cărora cineva devine eligibil ca „tânăr fermier” la nivelul UE. Această definiție include cerințele pentru toate intervențiile relevante din cadrul sprijinului pentru venit („primul pilon”) și al dezvoltării rurale („al doilea pilon”). Acest lucru asigură coerența atunci când țările UE abordează obiectivul reînnoirii generațiilor în planurile lor strategice PAC.

În primul rând, un tânăr fermier trebuie să fie „fermier” în conformitate cu definiția prevăzută la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/2115. Țările UE trebuie să ia în considerare următoarele elemente obligatorii atunci când elaborează definiția tânărului fermier, după cum se prevede la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2021/2115:

 • un tânăr fermier poate avea cel mult 35-40 de ani (țările UE trebuie să stabilească cu exactitate limita maximă de vârstă);
 • un tânăr fermier trebuie să fie „șeful exploatației” (adică trebuie să aibă un control efectiv asupra acesteia, iar țările UE trebuie să detalieze condițiile pe care trebuie să le îndeplinească); 
 • un tânăr fermier trebuie să aibă o formare și/sau competențe adecvate (țările UE trebuie să detalieze cerințele).

Tinerii și agricultura

Fermierii cu vârsta sub 40 de ani gestionează doar 11 % din totalul exploatațiilor agricole din Uniunea Europeană (UE), numai 3 % dintre ei fiind femei. Încurajarea unui număr mai mare de tineri să înceapă o activitate agricolă reprezintă o provocare semnificativă.

Sursă: Eurostat

Întrucât populația agricolă este în curs de îmbătrânire, UE își intensifică eforturile de a-i atrage pe tineri în acest sector, prin:

 • Înființarea de ferme viabile din punct de vedere comercial: durabilitatea agriculturii și a producției alimentare se bazează pe persoane tinere, motivate și bine pregătite, care doresc să trăiască în zone rurale, să rămână acolo și să înființeze ferme viabile din punct de vedere comercial.
 • Asigurarea aprovizionării cu alimente a Europei: sprijinirea următoarei generații de fermieri europeni nu numai că sporește avantajele competitive ale agriculturii europene, ci contribuie, de asemenea, la asigurarea aprovizionării cu alimente a Europei pentru anii următori. Tinerii fermieri tind să fie deschiși către inovare, schimbare și noi tehnologii.

Printre principalele provocări cu care se confruntă în prezent tinerii fermieri se numără:

 • dificultatea de acces la terenuri;
 • prețurile ridicate ale terenurilor;
 • profitabilitatea scăzută și accesul dificil la credite;
 • dificultatea pentru tinerii fermieri cu familii de acces la utilități esențiale (apă, salubritate, telecomunicații, bandă largă) și la servicii de asistență socială (sănătate și îngrijire pe termen lung, servicii educaționale).

Crearea și dezvoltarea de noi activități economice viabile în sectorul agricol de către tinerii fermieri sunt, prin urmare, esențiale pentru competitivitate și pentru sustenabilitatea pe termen lung a sectorului agricol și a zonelor rurale și îndepărtate din UE.

Sprijinirea tranziției digitale în agricultură

Obiectivele sistemelor de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS) sunt să sprijine tranziția digitală în agricultură, să stimuleze inițierea și dezvoltarea de proiecte inovatoare, să disemineze rezultatele acestora și să le utilizeze pe scară cât mai largă.

Odată cu schimbările din agricultură și din zonele rurale și cu multiplicarea tehnologiilor moderne, AKIS îi însoțește pe fermieri pe parcursul procesului de transformare digitală și îi ajută să țină pasul cu noile tehnologii.

Informații suplimentare

Cercetare și inovare

Evaluarea AKIS

Documente

27 SEPTEMBRIE 2018
Young farmer payments

Evenimente