Skip to main content
Agriculture and rural development

Tinerii și agricultura

Numai 11 % din exploatațiile agricole din Uniunea Europeană sunt gestionate de fermieri mai tineri de 40 de ani – iar tinerii se lasă greu convinși să devină agricultori.

Dar cum populația agricolă este în curs de îmbătrânire, UE își intensifică eforturile de a-i atrage pe tineri în acest sector. Tinerilor agricultori li se oferă o mână de ajutor pentru a-și deschide afacerea: granturi pentru start-up-uri, sprijin pentru venit, formare etc.

Trebuie să susținem următoarea generație de agricultori europeni nu numai pentru a consolida competitivitatea viitoare a agriculturii UE, ci și pentru a asigura însăși aprovizionarea cu alimente a Europei în anii următori.

Forme de sprijin pentru tinerii fermieri

Sprijinul pentru venit

Tinerii agricultori pot primi ajutor suplimentar prin intermediul măsurilor UE de sprijinire a veniturilor, sub forma plății pentru tinerii fermieri (YFP). Ca regulă generală, autoritățile naționale trebuie:

  • să rezerve pentru YFP până la 2 % din suma totală alocată sprijinului pentru venit;
  • să stabilească numărul de hectare pe fermă care urmează să beneficieze de sprijin în cadrul YFP (până la 90 ha);
  • să aleagă una din metodele de calcul al YFP (până la 50 % din plățile efectuate ca sprijin pentru venit destinat agricultorilor);
  • să decidă dacă beneficiarii YFP trebuie să dețină anumite competențe și/sau să îndeplinească anumite cerințe în materie de formare;
  • să acorde YFP timp de cinci ani de la înființarea exploatațiilor tinerilor fermieri eligibili;
  • să acorde prioritate tinerilor fermieri atunci când acordă drepturi la plată de bază din rezerva națională/regională (în țările UE care aplică schema de plată de bază, această prioritate este importantă pentru tinerii fermieri care nu au drepturi la plată, care au drepturi la plată mai puține decât numărul hectarelor de teren agricol sau care au drepturi la plată cu valoare scăzută).

Fonduri pentru dezvoltarea rurală

În plus, programele de dezvoltare rurală oferă adesea măsuri suplimentare pentru a-i ajuta pe tinerii fermieri aflați la început de drum. Sprijinul poate consta în subvenții, împrumuturi sau garanții menite să contribuie la dezvoltarea întreprinderilor rurale ori în consiliere cu privire la cele mai bune modalități de a debuta în sectorul agricol.

Aceste măsuri de dezvoltare rurală sunt sprijinite, de asemenea, prin inițiativa „Tineri fermieri”. Ea reunește sprijinul disponibil prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și expertiza Băncii Europene de Investiții. În total, sprijinul va ajunge la 1 miliard EUR. Împrumuturile vor fi gestionate de bănci locale și de societăți de leasing care își desfășoară activitatea în UE. Un procent minim de 10 % din suma împrumutată băncilor participante va fi dedicat agricultorilor sub 41 ani, care vor beneficia de condiții de finanțare competitive.

Noua PAC: 2023-2027

În iunie 2021, în urma unor negocieri ample între Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană, s-a ajuns la un acord privind reforma politicii agricole comune (PAC). Acest acord a fost adoptat oficial la 2 decembrie 2021, iar noua PAC va începe la 1 ianuarie 2023.

În cadrul noii PAC, sistemul actual de sprijin pentru venit va fi modificat. Se vor lua măsuri pentru a se asigura o distribuție mai echitabilă a sprijinului financiar în rândul fermierilor și al lucrătorilor din întreaga UE. Până în 2023 continuă să se aplice măsurile actuale de sprijin pentru venit, în conformitate cu dispozițiile regulamentului de tranziție privind PAC.

Informații pe aceeași temă

Proiecte cu și pentru tinerii fermieri, finanțate de UE

Sondaj privind nevoile tinerilor fermieri

În 2015, UE a realizat un sondaj la care au participat peste 2 000 de fermieri cu vârsta sub 40 de ani. Rezultatele au permis o mai bună cunoaștere a nevoilor tinerilor fermieri și au fost luate în calcul la elaborarea ulterioară a politicilor UE. Potrivit sondajului, tinerii întâmpină dificultăți în a închiria sau cumpăra terenurile de care au nevoie. În plus, ei au nevoie de mai mult sprijin financiar și de acces la credite și găsesc cu greu suficientă mână de lucru calificată.

Documents

27 SEPTEMBRIE 2018
Young farmer payments
English
(313.04 KB - PDF)
Descărcați