Skip to main content
Agriculture and rural development

Fiatal mezőgazdasági termelők

Fiatalok a mezőgazdaságban

Az Európai Unió agrárüzemeinek mindössze 11%-át működtetik 40 éven aluli gazdák, és komoly kihívásnak minősül rávenni a fiatalokat, hogy mezőgazdasági tevékenységbe fogjanak.

A mezőgazdasági termelők népességének elöregedése miatt az EU egyre jobban ösztönzi a fiatalokat arra, hogy hivatásukként az agrártevékenységet válasszák. A fiatal gazdák segítséget kapnak ahhoz, hogy beindítsák agrárvállalkozásukat. Támogatást kaphatnak a tevékenységük megkezdéséhez, jövedelemtámogatásra jogosultak és más jellegű segítségben, például kiegészítő képzésben is részesülhetnek.

Az európai gazdálkodók új nemzedékének támogatása nem csak fokozza az uniós mezőgazdaság jövőbeli versenyképességét, hanem Európa élelmiszer-ellátását is garantálja az elkövetkező években.

A fiatal mezőgazdasági termelők számára elérhető támogatás formái

Jövedelemtámogatás

A növénytermesztést vagy állattenyésztést választó fiatalok kiegészítő jövedelemtámogatási forrásokat vehetnek igénybe fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás formájában. A tagállami hatóságoknak általános szabályként:

  • a jövedelemtámogatási célú források max. 2%-át a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás céljaira kell elkülöníteniük;
  • dönteniük kell arról, hogy gazdaságonként hány hektár után lehessen kapni fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatást (max. 90 hektár);
  • dönteniük kell arról, hogy melyik módszert alkalmazzák a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás kiszámítására (a jövedelemtámogatási kifizetések max. 50%-a);
  • dönteniük kell arról, hogy a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás kedvezményezettjei rendelkeznek-e a megfelelő készségekkel és/vagy megfelelnek-e bizonyos képzési követelményeknek;
  • a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatást öt évre kell megítélniük, miután meghatározták a támogatandó fiatal gazdák körét;
  • elsőbbséget kell biztosítaniuk a fiatal mezőgazdasági termelőknek az országos vagy regionális tartalékból nyújtott alaptámogatások tekintetében (az alaptámogatási rendszert végrehajtó uniós országokban ez azoknak a fiatal mezőgazdasági termelőknek fontos, akik nem rendelkeznek támogatási jogosultsággal; akik kevesebb támogatási jogosultsággal rendelkeznek, mint amennyi hektár területen gazdálkodnak, illetve akik kis értékű támogatási jogosultsággal rendelkeznek).

Vidékfejlesztési támogatás

Emellett a vidékfejlesztési programok is kínálnak kiegészítő támogatást a fiatal gazdáknak ahhoz, hogy sikeresen beindítsák agrárvállalkozásukat. A vidéki vállalkozások fejlődésének elősegítését célzó támogatás lehet vissza nem térítendő támogatás, kölcsön vagy garancia, illetve a gazdálkodással kapcsolatos tanácsadás.

Ezeket a vidékfejlesztési intézkedéseket az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank fiatal mezőgazdasági termelőket célzó közös kezdeményezése is támogatja, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) keretében nyújtott támogatást az Európai Beruházási Bank pénzügyi eszközeivel és szakértelmével kombinálja. Összességében ez a támogatás egymilliárd eurót tesz ki. A programot tagállami szinten az Unió-szerte működő bankok és lízingtársaságok kezelik majd. A részt vevő bankoknak nyújtott összeg legalább 10%-a a 41 éves kor alatti mezőgazdasági termelőknek van fenntartva, akik kedvező finanszírozási feltételekkel vehetnek fel kölcsönt.

Új közös agrárpolitika: 2023–2027

Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság hosszas tárgyalásokat követően 2021 júniusában megállapodásra jutott a közös agrárpolitika (KAP) reformjáról. Ennek a megállapodásnak a hivatalos elfogadására 2021. december 2-án került sor, és az új KAP 2023. január 1-jén kezdődik.

Az új KAP keretében módosítani fogják a meglévő jövedelemtámogatási rendszert, és intézkedéseket hoznak majd annak érdekében, hogy Unió-szerte tisztességesebben osszák el a pénzügyi támogatást a mezőgazdasági termelők és a munkavállalók között. A közös agrárpolitika átmeneti szabályairól szóló rendelet rendelkezéseinek értelmében 2023-ig folytatódnak a jelenlegi jövedelemtámogatási intézkedések.

Kapcsolódó információk

Fiatal gazdák uniós finanszírozású projektjei

Felmérés a fiatal mezőgazdasági termelők szükségleteiről

2015-ben a Bizottság felmérést végzett több mint kétezer 40 év alatti gazda körében arról, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek, milyen igényeik vannak. A felmérés eredménye nagyban hozzájárult a fiatal termelőket segíteni hivatott uniós szakpolitika fejlesztéséhez. A felmérés rámutatott, hogy a fiatal mezőgazdasági termelők számára jelentős problémát jelent a termőföld vásárlása, illetve bérlése. A résztvevők válaszai továbbá arra engedtek következtetni, hogy a fiatal gazdáknak több anyagi támogatásra, illetve hitelre van szükségük, és hogy nehezen találnak megfelelően képzett munkaerőt.

Documents

27 SZEPTEMBER 2018
Young farmer payments
English
(313.04 KB - PDF)
Letöltés