Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Finansējums un publiskais iepirkums

Informācija par iespējām saņemt finansējumu un piedalīties konkursos darbībām, kas saistītas ar lauksaimniecību un lauku attīstību.

ES piedāvā dažādu veidu finansējumu lauksaimniekiem, kopienām un organizācijām visā ES; tas ir daļa no ES lauksaimniecības un lauku attīstības politikas. Ir arī daudz iespēju piedalīties ar minētajām tēmām saistītu ES finansētu projektu konkursos.

Informācija par dažādajiem tā ienākumu atbalsta veidiem, kas pieejams lauksaimniekiem visā ES (piemēram, tiešie maksājumi, zaļināšanas maksājumi, atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem).