Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Mladi poljoprivrednici

Mladi u poljoprivredi

Poljoprivrednici mlađi od 40 godina nalaze se na čelu samo 11 % svih poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji. Motivirati više mladih ljudi da se počnu baviti poljoprivredom popriličan je izazov.

S obzirom na to da su poljoprivrednici sve stariji, EU intenzivnije potiče mlade da se uključe u tu djelatnosti. Pomoć pri pokretanju poslovanja mladim poljoprivrednicima pruža se bespovratnim sredstvima za novoosnovana poduzeća, potporom dohotku i mogućnostima kao što je dodatno osposobljavanje.

Pružanjem potpore sljedećoj generaciji europskih poljoprivrednika povećava se buduća konkurentnost poljoprivrede EU-a i usto pridonosi sigurnosti opskrbe hranom u Europi u godinama koje dolaze.

Potpora koja se nudi mladim poljoprivrednicima

Potpora dohotku

Mjerama potpore dohotku EU mladim poljoprivrednicima pruža dodatnu pomoć u obliku plaćanja za mlade poljoprivrednike. U pravilu, nacionalna tijela moraju:

  • izdvojiti do 2 % svojih ukupnih sredstava namijenjenih potpori dohotku za plaćanja za mlade poljoprivrednike
  • odlučiti za koliko će hektara po gospodarstvu dodjeljivati potporu u okviru plaćanja za mlade poljoprivrednike (najviše 90 ha)
  • odabrati metodu za izračun plaćanja za mlade poljoprivrednike (do 50 % plaćanja za potporu dohotku poljoprivrednika)
  • odlučiti trebaju li korisnici programa plaćanja za mlade poljoprivrednike imati odgovarajuće vještine i/ili ispunjavati određene uvjete u pogledu osposobljavanja
  • nakon što prihvatljivi korisnici pokrenu poslovanje, bespovratno dodjeljivati plaćanja za mlade poljoprivrednike u razdoblju od pet godina
  • mladim poljoprivrednicima dati prednost i pri dodjeli osnovnih prava na plaćanje iz nacionalne/regionalne rezerve. U državama članicama EU-a koje provode program osnovnih plaćanja ta je prednost bitna za mlade poljoprivrednike koji nemaju prava na plaćanje, koji imaju manje prava na plaćanje nego hektara poljoprivrednog zemljišta ili koji imaju prava na plaćanje niske vrijednosti.

Fondovi za potporu ruralnom razvoju

Osim toga, u okviru programa ruralnog razvoja često se pružaju dodatne mjere pomoći mladim poljoprivrednicima za pokretanje poslovanja. Potpora može biti u obliku bespovratnih sredstava, zajmova ili jamstava osmišljenih kako bi se potaknuo razvoj ruralnih poduzeća ili savjeta o tome kako najbolje uopće početi.

Te mjere ruralnog razvoja podupiru se i inicijativom za mlade poljoprivrednike. Objedinjuju potporu dostupnu u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stručno znanje Europske investicijske banke. Ukupan iznos potpore je milijardu eura. Zajmovima će upravljati lokalne banke i društva za leasing koja posluju diljem EU-a. Najmanje 10 % iznosa pozajmljenog bankama koje sudjeluju bit će namijenjeno poljoprivrednicima mlađima od 41 godinu, koji će dobiti konkurentne uvjete financiranja.

Novi ZPP u razdoblju 2023. – 2027.

U lipnju 2021., nakon opsežnih pregovora između Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i Europske komisije, postignut je sporazum o reformi zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Službeno je donesen 2. prosinca 2021. a novi ZPP počet će se primjenjivati 1. siječnja 2023.

U okviru novog ZPP-a izmijenit će se postojeći sustav potpore dohotku, uz mjere za osiguranje pravednije raspodjele financijske potpore za poljoprivrednike i radnike diljem EU-a. Sadašnje mjere potpore dohotku nastavit će se do 2023. u skladu s odredbama prijelazne uredbe o ZPP-u.

Povezane informacije

Projekti za mlade poljoprivrednike koje financira EU

Ispitivanje potreba mladih poljoprivrednika

EU je 2015. proveo ispitivanje na više od 2 000 poljoprivrednika mlađih od 40 godina, a dobivene informacije pridonijele su oblikovanju politika EU-a i boljem razumijevanju potreba mladih poljoprivrednika. Ispitivanje je pokazalo da mladim poljoprivrednicima velik problem predstavlja pristup zemljištu za kupnju ili najam. Osim toga, utvrđena je potreba za daljnjom financijskom potporom i pristupom kreditiranju te poteškoće u pronalasku dovoljnog broja kvalificiranih radnika.

Documents

27 RUJAN 2018
Young farmer payments
English
(313.04 KB - PDF)
Preuzimanje