Skip to main content
Agriculture and rural development

Unge landbrugere

Unge i landbruget

Kun 11% af alle landbrugsbedrifter i EU drives af landbrugere på under 40 år – og det er en stor udfordring at få flere unge til at gå ind i landbruget.

Gennemsnitsalderen blandt ansatte i landbruget er stigende, og EU øger derfor sin indsats for at få flere unge beskæftiget i landbruget. Unge landbrugere kan få en hjælpende hånd til at få gang i deres forretning med etableringsstøtte, indkomststøtte og ydelser såsom supplerende uddannelse.

At støtte den næste generation af europæiske landbrugere er ikke bare med til at forbedre det europæiske landbrugs konkurrenceevne i fremtiden, det er også med til at garantere Europas fødevareforsyning i de næste mange år.

Støttemuligheder for unge landbrugere

Indkomststøtte

Unge landbrugere kan få yderligere hjælp gennem EU's indkomststøtteordninger i form af betalinger til unge landbrugere. Generelt skal de nationale myndigheder:

  • afsætte op til 2 % af deres samlede indkomststøttemidler til betalingen til unge landbrugere
  • beslutte, hvor mange hektar pr. bedrift der er berettiget til støtte under betalingen til unge landbrugere (op til 90 hektar)
  • vælge en af beregningsmetoderne for betalingen til unge landbrugere (op til 50 % af landbrugerens indkomststøttebetalinger)
  • beslutte, om modtagerne af betalingen til unge landbrugere bør have passende kvalifikationer og/eller opfylde visse uddannelseskrav
  • yde betalingen til unge landbrugere i en periode på op til fem år, efter at de støtteberettigede landbrugere har etableret sig
  • prioritere unge landbrugere med hensyn til at opnå grundlæggende betalingsrettigheder fra den nationale/regionale reserve (i EU-lande, som anvender grundbetalingsordningen, er denne prioritering vigtig for unge landbrugere, som ikke har opnået betalingsrettigheder, som har færre betalingsrettigheder end hektar landbrugsjord, eller som har betalingsrettigheder af lav værdi).

Midler til udvikling af landdistrikterne

Programmer for udvikling af landdistrikterne yder desuden ofte yderligere støtte til at hjælpe unge landbrugere i gang. Der kan være tale om tilskud, lån eller garantier, der skal støtte udviklingen af landdistriktsvirksomheder, eller rådgivning om, hvordan man bedst etablerer sig inden for landbruget.

Disse foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne støttes også gennem initiativet for unge landbrugere. Det samler den tilgængelige støtte gennem Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Investeringsbanks ekspertise. Denne støtte løber i alt op i 1 mia. euro. Lånene forvaltes af lokale banker og leasingselskaber rundt om i EU. Mindst 10 % af det beløb, som udlånes til de deltagende banker, skal afsættes til landbrugere på under 41 år, som tilbydes konkurrencedygtige finansieringsvilkår.

Den nye fælles landbrugspolitik: 2023-2027

I juni 2021 blev der indgået en aftale om en reform af den fælles landbrugspolitik (FLP) efter omfattende forhandlinger mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen. Aftalen blev formelt vedtaget den 2. december 2021, og den nye fælles landbrugspolitik træder i kraft den 1 januar 2023.

Under den nye FLP foretages der ændringer af det eksisterende indkomststøttesystem, idet der indføres foranstaltninger, der skal sikre en mere retfærdig fordeling af den finansielle støtte til landbrugere og landbrugsarbejdere i hele EU. Frem til 2023 er de nuværende indkomststøtteforanstaltninger gældende i overensstemmelse med bestemmelserne i overgangsforordningen for FLP.

Relaterede oplysninger

Unge landbrugeres projekter, som har fået støtte fra EU

Undersøgelse om unge landbrugeres behov

I 2015 gennemførte EU en undersøgelse af over 2.000 landbrugere på under 40, som skulle give input til EU's beslutningstagning og hjælpe med bedre at udpege unge landbrugeres behov. Undersøgelsen viste, at muligheden for at købe eller leje jord var en stor bekymring blandt unge landbrugere. Den viste desuden, at der er behov for yderligere økonomisk støtte og adgang til kredit, og at det kan være svært at finde tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft.

Documents

27 SEPTEMBER 2018
Young farmer payments
English
(313.04 KB - PDF)
Download