Skip to main content
Agriculture and rural development

Jonge ondernemers in de landbouw

Slechts 11% van alle landbouwbedrijven in de Europese Unie wordt gerund door boeren onder de 40, en het is niet gemakkelijk om meer jongeren ervan te overtuigen om in het landbouwvak te stappen.

Vanwege de vergrijzing onder de boeren levert de EU extra inspanningen om jongeren voor de sector te winnen. Jonge boeren krijgen een duwtje in de rug in de vorm van een startsubsidie, inkomenssteun en immateriële hulp, bijvoorbeeld opleiding.

Die steun voor de volgende generatie Europese landbouwers is goed voor het toekomstige concurrentievermogen van de EU-landbouw, maar het verzekert ons in Europa ook nog vele jaren van voldoende voedsel.

Steun voor jonge boeren

Inkomenssteun

Jonge boeren krijgen van de EU extra inkomenssteun in de vorm van de betaling voor jonge landbouwers. In beginsel moet de nationale overheid:

  • maximaal 2% van het totale nationale budget voor inkomenssteun reserveren voor jonge boeren;
  • bepalen voor hoeveel hectaren per bedrijf jonge boeren steun krijgen (maximaal 90 ha);
  • een van de berekeningsmethoden kiezen (met maximaal 50% van de inkomenssteun voor boeren);
  • bepalen over welke vaardigheden en/of opleiding jonge boeren moeten beschikken om voor steun in aanmerking te komen;
  • de betaling voor jonge landbouwers vijf jaar na de oprichting van het bedrijf blijven uitkeren;
  • jonge boeren voorrang geven voor nationale/regionale basisbetalingen (in de EU-landen die de basisbetalingsregeling toepassen is deze voorrang belangrijk voor boeren die geen betalingsrechten, minder betalingsrechten dan hectaren, of laagwaardige betalingsrechten hebben).

Plattelandsontwikkelingsmiddelen

Ook programma's voor plattelandsontwikkeling kunnen startende jonge landbouwers extra steun geven. Die steun kan bestaan uit subsidies, leningen of garanties voor beginnende bedrijven op het platteland, of advies voor startende boeren.

Deze maatregelen voor plattelandsontwikkeling maken ook deel uit van het “initiatief voor jonge landbouwers”. Dit bundelt de steun die beschikbaar is uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en de expertise van de Europese Investeringsbank. In totaal wordt hiervoor 1 miljard euro uitgetrokken. De leningen worden beheerd door lokale banken en leasemaatschappijen in heel Europa. Minstens 10% van het bedrag dat de deelnemende banken uitlenen, moet naar boeren van 40 jaar of jonger gaan, onder gunstige voorwaarden.

Nieuw GLB: 2023-2027

In juni 2021 is na uitgebreide onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie overeenstemming bereikt over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Dit akkoord werd op 2 december 2021 formeel goedgekeurd. Het nieuwe GLB gaat op 1 januari 2023 van start.

Met het nieuwe GLB verandert het bestaande stelsel van inkomenssteun. De financiële steun voor boeren en werknemers in de EU wordt eerlijker verdeeld. Conform de GLB-overgangsverordening blijven de huidige inkomensondersteunende maatregelen tot 2023 bestaan.

Meer informatie

Projecten van jonge boeren met EU-steun

Enquête over de behoeften van jonge boeren

In 2015 hield de EU een enquête onder meer dan 2000 boeren van jonger dan 40 jaar, om het Europees landbouwbeleid te kunnen bijsturen en na te gaan wat boeren nodig hebben. Uit de enquête bleek dat het voor jonge boeren erg moeilijk is om landbouwgrond te kopen of te pachten. Bovendien hadden zij behoefte aan meer financiële steun, extra krediet en geschoold personeel.

Documents

27 SEPTEMBER 2018
Young farmer payments
English
(313.04 KB - PDF)
Downloaden