Skip to main content
Agriculture and rural development

Mladí zemědělci

Mladí lidé v zemědělství

Pouze 11 % všech zemědělských podniků v Evropské unii řídí zemědělci mladší 40 let. Přesvědčit mladé lidi, aby začali hospodařit, představuje velkou výzvu.

Kvůli stárnutí této pracovní síly zintenzivňuje EU své úsilí přesvědčit mladé lidi, aby se práce v zemědělství nebáli. Mladým zemědělcům poskytuje pomoc prostřednictvím grantů pro začínající podniky, podpory příjmu a dalších výhod, jako je dodatečná odborná příprava.

Podpora nové generace evropských zemědělců nejen zvyšuje konkurenceschopnost zemědělství EU do budoucna, ale pomáhá také zajistit dodávky potravin pro evropské občany v nadcházejících letech.

Pomoc dostupná mladým zemědělcům

Podpora příjmu

Mladým zemědělcům se dostává pomoci např. ve formě plateb. Obecně platí, že vnitrostátní orgány musí:

  • vyčlenit až 2 % z celkové podpory příjmů na platby pro mladé zemědělce
  • rozhodnout o počtu hektarů v rámci jednotlivých zemědělských podniků, na které se budou platby pro mladé zemědělce vztahovat (až do 90 ha)
  • zvolit jednu z metod pro výpočet plateb pro mladé zemědělce (podpora až do výše 50 % příjmu zemědělce)
  • rozhodnout, zda by příjemci těchto plateb měli mít příslušné dovednosti nebo splňovat určité požadavky na odbornou přípravu
  • garantovat platby způsobilým mladým zemědělcům po dobu pěti let
  • upřednostňovat mladé zemědělce při uplatňování základních platebních nároků z celostátních či regionálních rezerv (v zemích EU, které uplatňují tzv. režim základní platby, je to důležité pro ty mladé zemědělce, kteří nemají žádné platební nároky, kteří mají méně platebních nároků než hektarů zemědělské půdy nebo jejichž hodnota platebních nároků je nízká).

Fondy na rozvoj venkova

Začínajícím mladým zemědělcům pomáhají také programy rozvoje venkova. Sem patří např. granty, půjčky nebo záruky, jež přispívají k rozvoji podniků na venkově nebo poskytují poradenství o tom, jak nejlépe začít hospodařit.

Tato opatření pro rozvoj venkova jsou rovněž podporována z „iniciativy pro mladé zemědělce“. Iniciativa kombinuje podporu, kterou nabízí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), a odborné znalosti Evropské investiční banky. Celková podpora by měla dosáhnout 1 miliardy eur. Tyto půjčky budou spravovat místní banky a leasingové společnosti působící v celé EU. Nejméně 10 % částky zapůjčené zúčastněným bankám bude určeno zemědělcům mladším 41 let, kteří budou moci využít zvýhodněných podmínek financování.

Nová SZP: 2023–2027

V červnu 2021 bylo po rozsáhlých jednáních mezi Evropským parlamentem, Radou EU a Evropskou komisí dosaženo dohody o reformě společné zemědělské politiky (SZP). Tato dohoda byla formálně přijata 2. prosince 2021 a nová SZP se začne uplatňovat od 1. ledna 2023.

V rámci nové SZP budou provedeny změny stávajícího systému podpory příjmu, přičemž budou přijata opatření k zajištění spravedlivějšího rozdělování finanční podpory zemědělcům a pracovníkům v celé Unii. Podle přechodného nařízení o SZP se stávající opatření týkající se podpory příjmu budou používat do roku 2023.

Související informace

Projekty mladých zemědělců financované z EU

Průzkum týkající se potřeb mladých zemědělců

V roce 2015 se 2 000 zemědělců mladších 40 let zúčastnilo průzkumu, který EU umožnil lépe pochopit jejich potřeby a připravit odpovídající politická opatření. Z průzkumu vyplynulo, že největším problémem mladých zemědělců je koupě nebo pronájem půdy. Kromě toho potřebují také finanční podporu a přístup k úvěrům. Také je pro ně obtížné najít dostatečně kvalifikovanou pracovní sílu.

Documents

27 ZÁŘÍ 2018
Young farmer payments
English
(313.04 KB - PDF)
Stáhnout