Skip to main content
Agriculture and rural development

Varovanje naravnih virov v SKP

Tla, voda in zrak so bistveni za delovanje kmetijstva in gozdarstva. Skupna kmetijska politika zagotavlja odgovorno upravljanje teh naravnih virov po vsej EU.