Skip to main content
Agriculture and rural development

Ühinemiseelsed maaelu arengu ja innovatsiooni algatused

Maaelu arengu ja innovatsiooni võrgustikud

Euroopa maaelu arengu võrgustik (ENRD) on kõigi Euroopa riiklike maaeluvõrgustike kontaktpunkt. See edendab ideede ja parimate tavade vahetamist ning korraldab üritusi kontaktide loomiseks, et veelgi parandada maapiirkondade arengut.

Innovatsiooni põllumajanduses ja maaelu arendamises edendab ka Euroopa põllumajanduse innovatsioonipartnerlus (EIP-AGRI).

Ühinemiseelse abi rahastamisvahendiga maaelu arendamiseks (IPARD) soodustatakse samasuguste riiklike maaelu arengu võrgustike teket ja tegevust kandidaatriikides. Seda toetatakse tehnilise abi meetme kaudu. Oma riigi IPARDi veebisaidilt saate teada, kuidas liituda võrgustiku tegevusega oma riigis.

Lääne-Balkani riikides tegutsevaid Balkani maaelu arengu võrgustikke toetatakse kahest ühinemiseelse abi rahastamisvahendist: „ALTER“ (maapiirkondade majandusarengut toetavad aktiivsed piirkonnad) ja „NAGE“ (võrgustike loomine ja rohelise majanduse toetamine). IPARDi kaudu on võrgustiku loomist toetatud ka Türgis.

Loo kohalik LEADERi programmi algatus

Oled Sa mõelnud kohalikku arengut toetavale algatusele oma kodupiirkonnas? Võid aluseks võtta ELis alates 1995. aastast kasutusele võetud LEADERi metoodika. mida on juba kasutatud Lääne-Balkani riikides ja Türgis käivitatud projektide puhul.

Selle eesmärk on kokku tuua eri sektorites tegutsevad ametiasutused, maapiirkondade ettevõtjad, talupidajad, kohalikud organisatsioonid ja üksikisikud, et moodustada kohalik tegevusrühm. Selle liikmetel on erinevad huvid ja nad annavad oma panuse erineval viisil. Nad teevad kindlaks kohalikud tugevused ja nõrkused ning määratlevad kohaliku arengu strateegias ühised prioriteedid. Kui kohalik tegevusrühm on strateegia välja töötanud, saab alustada selle rakendamist.

IPARDi programmidest saab LEADERi algatusi toetada meetmete 5 „Kohaliku arengu strateegiate rakendamine – LEADERi lähenemisviis“ ja 9 „Tehniline abi“ raames.

Lisateavet metoodika ja edukate arengualgatuste kohta saad, kui kohtud Euroopa maaelu arengu võrgustiku (ENRD) raames mõnega tuhandetest Euroopa Liidu kohalikest tegevusrühmadest või osaled ELi kohalike tegevusrühmade korraldatud üritustel.

Documents

29 JAANUAR 2019
A guide to getting the LEADER approach up and running in the Western Balkans, Turkey and beyond
English
(9.72 MB - PDF)
Laadige alla