Skip to main content
Agriculture and rural development

Pretoetredingsinitiatieven voor plattelandsontwikkeling en innovatie

Netwerken voor plattelandsontwikkeling en innovatie

Via het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO) blijven alle Europese nationale plattelandsnetwerken met elkaar in contact. Het bevordert de uitwisseling van ideeën en beste praktijken en organiseert netwerkevenementen om de ontwikkeling van plattelandsgebieden vooruit te helpen.

Het Europees Innovatiepartnerschap voor de landbouw (EIP-AGRI) bevordert innovatie op het gebied van de landbouw en plattelandsontwikkeling.

Het instrument voor pretoetredingssteun voor plattelandsontwikkeling (Ipard) stimuleert de oprichting en de activiteiten van soortgelijke nationale netwerken voor plattelandsontwikkeling in kandidaat-lidstaten. Dat gebeurt in het kader van de maatregel “Technische bijstand”. Op uw nationale Ipard-website kunt u nagaan hoe u zich kunt aansluiten bij een netwerk in uw land.

De netwerken voor plattelandsontwikkeling op de Westelijke Balkan worden ondersteund door twee projecten van het instrument voor pretoetredingssteun: “ALTER – Active Local Territories for Economic Development of Rural Areas” en “NAGE – Networking and Advocacy for Green Economy”. Het Ipard steunt ook de opkomst van het netwerk in Turkije.

Uw lokale Leader-initiatief ontwikkelen

Heeft u er al eens aan gedacht om een eigen initiatief voor plattelandsontwikkeling bij u in de buurt op te zetten? U kunt zich daarbij laten leiden door de Leader-aanpak, die al sinds 1995 in de EU wordt ontwikkeld en toegepast. Het is een projectaanpak die al op de Westelijke Balkan en in Turkije wordt gebruikt.

Het doel is om overheidsinstanties, plattelandsbedrijven, boeren, lokale organisaties en individuele personen uit verschillende sectoren samen te brengen in een plaatselijke actiegroep (LAG). De leden dragen op verschillende manieren bij en hebben verschillende belangen. Ze inventariseren hun lokale sterke en zwakke punten en stellen gemeenschappelijke prioriteiten vast voor een lokale ontwikkelingsstrategie. Zodra de plaatselijke actiegroep haar strategie op papier heeft staan, kan ze met de uitvoering ervan beginnen.

De Ipard-programma’s kunnen Leader-initiatieven steunen onder maatregel 5, “Uitvoering van lokale ontwikkelingsstrategieën – Leader-aanpak” en maatregel 9, “Technische bijstand”.

Wilt u meer weten over de Leader-aanpak en over geslaagde ontwikkelingsinitiatieven? Stap dan eens naar een van de duizenden bij het het ENPO aangesloten plaatselijke actiegroepen of woon een door de plaatselijke actiegroepen van de EU georganiseerd evenement bij.

Documents

29 JANUARI 2019
A guide to getting the LEADER approach up and running in the Western Balkans, Turkey and beyond
English
(9.72 MB - PDF)
Downloaden