Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

EU-ove inicijative za pretpristupni ruralni razvoj i inovacije

Mreže za ruralni razvoj i inovacije

Europska mreža za ruralni razvoj kontaktna je točka za sve europske nacionalne ruralne mreže. Potiče razmjenu ideja i najboljih praksi te organizira događanja za umrežavanje radi razvoja ruralnih područja.

I Europsko partnerstvo za inovacije promiče inovacije u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj (IPARD), obuhvaćen mjerom za tehničku pomoć, potiče organizaciju i aktivnosti sličnih nacionalnih mreža za ruralni razvoj u zemljama kandidatkinjama. Posjetite internetske stranice svojeg nacionalnog Instrumenta pretpristupne pomoći za ruralni razvoj kako biste se informirali o aktivnostima mreže u svojoj zemlji.

Potpora za Balkanske mreže za ruralni razvoj na zapadnom Balkanu dolazi iz dvaju instrumenata za projekte pretpristupne pomoći: ALTER (active local territories for economic development of rural areas) – aktivna lokalna područja za gospodarski razvoj ruralnih područja i NAGE (networking and advocacy for green economy) – povezivanje i zalaganje za zeleno gospodarstvo. Za formiranje mreže u Turskoj pružena je potpora u okviru IPARD-a.

Razvijanje lokalne inicijative LEADER

Jeste li razmišljali o pokretanju inicijative lokalnog razvoja u svojem ruralnom području? Možete se poslužiti dokazanom metodologijom LEADER koja se u EU-u razvija i primjenjuje od 1995. Ta se metodologija već primjenjuje u projektima na zapadnom Balkanu i u Turskoj.

Glavni je cilj okupiti javna tijela, poljoprivredna gospodarstva, lokalne organizacije kao i pojedince iz različitih sektora te osnovati lokalnu akcijsku skupinu (LAG). Članovi sudjeluju na različite načine i imaju različite interese. Proučavaju se lokalne prednosti i lokalni nedostaci te potom definiraju prioriteti za lokalne razvojne strategije. Nakon što lokalne akcijske skupine razviju strategiju, ona se može provesti.

Programi IPARD-a mogu podupirati inicijativu LEADER u okviru mjere br. 5 „Provedba lokalnih razvojnih strategija – pristup LEADER” kao i mjere br. 9 „Tehnička pomoć”.

Više o toj metodologiji i uspješnim razvojnim inicijativama pronaći ćete na stranici Europske mreže za ruralni razvoj kao i uživo na događanjima koja organiziraju Lokalne akcijske skupine EU-a.

Documents

29 SIJEČANJ 2019
A guide to getting the LEADER approach up and running in the Western Balkans, Turkey and beyond
English
(9.72 MB - PDF)
Preuzimanje