Skip to main content
Agriculture and rural development

Pobude za razvoj podeželja in inovacije v okviru predpristopne pomoči EU

Omrežja za razvoj podeželja in inovacije

Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD) je kontaktna točka za vsa evropska nacionalna podeželska omrežja. Spodbuja izmenjavo idej, najboljših praks in organizira dogodke, namenjene vzpostavljanju mrež, za nadaljnje izboljšanje razvoja podeželskih območij.

Evropsko partnerstvo za inovacije v kmetijstvu (EIP-AGRI) prav tako spodbuja inovacije na področju kmetijstva in razvoj podeželja.

Instrument za predpristopno pomoč za razvoj podeželja (IPARD) spodbuja vzpostavljanje in dejavnosti podobnih nacionalnih mrež za razvoj podeželja v državah kandidatkah. Financira se v okviru ukrepa tehnične pomoči. Na nacionalni spletni strani IPARD preverite, kako se vključiti v dejavnosti mrež v vaši državi.

Balkanske mreže za razvoj podeželja na Zahodnem Balkanu podpirata dva instrumenta za predpristopno pomoč: „ALTER – aktivna lokalna ozemlja za gospodarski razvoj podeželskih območij“ in „NAGE – povezovanje v mreže in spodbujanje zelenega gospodarstva“. Vzpostavitev mreže v Turčiji je prav tako bila podprta z instrumentom IPARD.

Pripravite lokalno pobudo LEADER

Želite oblikovati pobudo za lokalni razvoj na vašem podeželskem območju? Uporabite lahko uveljavljeno metodologijo LEADER, ki se v EU izvaja od leta 1995. Ta metodologija se že uporablja pri projektih na Zahodnem Balkanu in v Turčiji.

Cilj je javne organe, podeželska podjetja, kmete, lokalne organizacije in posameznike iz različnih sektorjev povezati v lokalno akcijsko skupino. Člani akcijskih skupin nato prispevajo na različne načine k delu skupine, hkrati pa zastopajo različne interese. Ob upoštevanju lokalnih prednosti in šibkih točk opredelijo skupne prednostne naloge v svojih strategijah lokalnega razvoja. Te strategije nato izvajajo.

Programi IPARD lahko podprejo pobude LEADER v okviru ukrepa 5 „Izvajanje lokalnih razvojnih strategij – pristop LEADER“ in ukrepa 9 „Tehnična pomoč“.

Več o metodologiji in uspešnih razvojnih pobudah lahko izveste na spletišču Evropske mreže za razvoj podeželja in v živo na dogodkih, ki jih organizira na tisoče lokalnih akcijskih skupin Evropske unije.

Documents

29 JANUAR 2019
A guide to getting the LEADER approach up and running in the Western Balkans, Turkey and beyond
English
(9.72 MB - PDF)
Prenesi