Skip to main content
Agriculture and rural development

Initiativer til førtiltrædelsesbistand til udvikling af og innovation i landdistrikterne

Netværk for udvikling af landdistrikterne og innovation

Det europæiske netværk for landdistriktsudvikling (ENRD) er kontaktpunkt for alle europæiske nationale landdistriktsnetværk. Det fremmer udveksling af idéer, bedste praksis og arrangerer netværksarrangementer for yderligere at forbedre udviklingen i landdistrikterne.

Det europæiske innovationspartnerskab for landbrugets produktivitet og bæredygtighed (EIP-AGRI) fremmer også innovation inden for landbrug og udvikling af landdistrikter.

Instrumentet for førtiltrædelsesbistand til udvikling af landdistrikter (IPARD) tilskynder til, at der etableres tilsvarende nationale netværk for udvikling af landdistrikter i kandidatlandene. Det støttes via foranstaltningen "Teknisk bistand". Besøg dit nationale IPARD-website for at se, hvordan du kan deltage i aktiviteterne i et netværk i dit land.

Vestbalkans netværk for udvikling af landdistrikter støttes af to instrumenter til førtiltrædelsesbistand: "ALTER – aktive lokale territorier for økonomisk udvikling af landdistrikterne" og "NAGE – netværkssamarbejde og fremme af grøn økonomi". Etableringen af netværket i Tyrkiet er også blevet støttet via IPARD.

Udvikling af dit lokale LEADER-initiativ

Har du overvejet at udvikle et lokalt udviklingsinitiativ i dit landdistrikt? Du kan følge en etableret LEADER-metode, som er blevet praktiseret og udviklet i EU siden 1995. Denne metode anvendes allerede i projekter på Vestbalkan og i Tyrkiet.

Målet er at samle offentlige myndigheder, virksomheder i landdistrikterne, landbrugere, lokale organisationer og enkeltpersoner fra forskellige sektorer med henblik på at danne en lokal aktionsgruppe (LAG). Medlemmerne bidrager på forskellige måder og har forskellige interesser. De beskæftiger sig med deres lokale styrker og svagheder og definerer fælles prioriteter i deres lokale udviklingsstrategier. Når de lokale aktionsgrupper har udviklet deres strategi, kan de føre den ud i livet.

IPARD-programmerne kan støtte LEADER-initiativerne under henholdsvis foranstaltning 5 og 9: "Gennemførelse af lokaludviklingsstrategier styret af lokalsamfundet – LEADER-metoden" og "Teknisk bistand".

Lær mere om metoden og vellykkede udviklingsinitiativer ved at møde nogle af de tusindvis af lokale aktionsgrupper fra EU under ENRD og arrangementer, der er organiseret af EU's lokale aktionsgrupper.

Documents

29 JANUAR 2019
A guide to getting the LEADER approach up and running in the Western Balkans, Turkey and beyond
English
(9.72 MB - PDF)
Download