Skip to main content
Agriculture and rural development

EU:hun liittymistä valmistelevat aloitteet – maaseudun kehittäminen ja innovointi

Maaseudun kehittämisen ja innovoinnin verkostot

Eurooppalainen maaseudun kehittämisverkosto on EU:n kansallisten maaseutuverkkojen yhteyspiste. Se edistää ideoiden ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja järjestää verkostoitumistapahtumia, joilla tuetaan maaseutualueiden jatkuvaa kehittämistä.

Myös maatalouden eurooppalainen innovaatiokumppanuus edistää innovointia maataloudessa ja maaseudun kehittämisessä.

Liittymistä valmisteleva tukiväline maaseudun kehittämisen alalla (IPARD – Instrument for pre-accession assistance for rural development) tukee samankaltaisten kansallisten maaseudun kehittämisverkostojen syntymistä ja toimintaa ehdokasmaissa. Sitä tuetaan teknisen avun toimenpiteen kautta. Oman maasi IPARD-sivustolta saat selville, miten voit liittyä kansallisen verkoston toimintaan.

Länsi-Balkanilla Balkanin maaseudun kehittämisen verkostoja tuetaan kahden liittymistä valmistelevan tukivälinehankkeen avulla: "ALTER" (maaseudun taloudellista kehittämistä edistävät aktiiviset paikalliset alueet) ja "NAGE" (verkostoituminen ja vihreän talouden edistäminen). IPARD:in kautta on tuettu verkoston perustamista myös Turkissa.

Kehitä paikallinen LEADER-aloite

Oletko harkinnut paikallista kehittämishanketta maaseutualueellesi? Voit hyödyntää LEADER-menetelmää, jota on EU:ssa kehitetty ja käytetty jo vuodesta 1995 lähtien. Tätä menetelmää hyödynnetään jo Länsi-Balkanilla ja Turkissa.

Tavoitteena on muodostaa paikallinen toimintaryhmä, joka tuo yhteen viranomaisia, maaseutuyrityksiä, viljelijöitä, paikallisia järjestöjä sekä yksityishenkilöitä eri aloilta. Jäsenet osallistuvat toimintaryhmään eri tavoin, ja niillä on erilaisia intressejä ja tavoitteita. Toimintaryhmä määrittää paikalliset vahvuudet ja heikkoudet ja sopii paikallisten kehittämisstrategioiden tärkeimmistä yhteisistä tavoitteista. Kun toimintaryhmä on kehittänyt oman paikallisen strategiansa, se voi panna sen täytäntöön.

IPARD-ohjelmista voidaan tukea LEADER-hankkeita toimenpiteiden 5 ("Paikallisten kehittämisstrategioiden täytäntöönpano – LEADER-lähestymistapa") ja 9 ("tekninen apu") kautta.

Lisätietoa LEADER-menetelmästä ja onnistuneista kehitysaloitteista voi saada tapaamalla joitakin tuhansista EU:n paikallisista toimintaryhmistä eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston puitteissa ja paikallisten toimintaryhmien järjestämissä tapahtumissa.

Documents

29 TAMMIKUU 2019
A guide to getting the LEADER approach up and running in the Western Balkans, Turkey and beyond
English
(9.72 MB - PDF)
Lataa