Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Africké, karibské a tichomorské krajiny

Prehľad obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami medzi EÚ a africkými, karibskými a tichomorskými krajinami (AKT) vrátane obchodných dohôd a poľnohospodársko-potravinárskych obchodných štatistík. 

Prehľad

Skratka AKT označuje zoskupenie 79 afrických, karibských a tichomorských štátov, s ktorými má Európska únia osobitné vzťahy.

Súčasné obchodné opatrenia sú založené na dohodách o hospodárskom partnerstve (DHP). DHP prepájajú EÚ s krajinami AKT v rámci siedmich regionálnych zoskupení:

CARIFORUM (karibský región) Západná Afrika Stredná Afrika
Východná a Južná Afrika Východoafrické spoločenstvo Spoločenstvo pre rozvoj regiónu južnej Afriky
Oblasť Tichomoria

Úroveň obchodu EÚ s krajinami AKT sa za posledné desaťročie zvýšila o viac ako 50 %. EÚ je ako hlavný odberateľ poľnohospodárskeho a spracovaného tovaru z regiónu hlavným obchodným partnerom krajín AKT v oblasti vývozu aj dovozu.

Obchod s regiónom AKT prináša spotrebiteľom v EÚ rozmanitú škálu tropických výrobkov, mimosezónnych výrobkov a tovarov za konkurencieschopné ceny, ku ktorým okrem iného patrí kakao, káva a čaj, tropické ovocie a koreniny. Prevládajúce kategórie v oblasti vývozu sú hotové výrobky, ako napr. obilniny, liehoviny a likéry a mliečne výrobky.

CARIFORUM

Región CARIFORUM tvorí 15 krajín: Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Dominikánska republika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamajka, Svätá Lucia, Svätý Vincent, Svätý Krištof a Nevis, Surinam, Trinidad a Tobago.

DHP s regiónom CARIFORUM predstavuje prvú úplnú regionálnu DHP medzi EÚ a zoskupením krajín AKT.

V kapitole o poľnohospodárstve sa určujú priority v oblasti spolupráce vrátane:

 • rozvoja kapacít vývozného trhu,
 • dodržiavania noriem kvality,
 • podpory súkromných investícií do výroby,
 • otázky potravinovej bezpečnosti.

V rámci dohody sa EÚ zaviazala vopred konzultovať o vývoji v obchodnej politike, ktorý môže mať vplyv na konkurenčnú pozíciu tradičných poľnohospodárskych produktov vrátane banánov, rumu, ryže a cukru.

Z regiónu CARIFORUM EÚ dováža mnohé výrobky, napríklad:

 • banány,
 • tropické ovocie,
 • cukor,
 • rum,
 • orechy a koreniny,
 • kakaové bôby,
 • ryžu.

Všetky poľnohospodárske tovary z regiónu štátov CARIFORUM využívajú bezcolný a bezkvótový prístup na trh ES S cieľom chrániť miestnych výrobcov sa v rámci DHP viacero výrobkov regiónu CARIFORUM vylučuje z liberalizácie na čas neurčitý a ďalší citlivý tovar na obdobie až do 25 rokov.

Vyhlásenia týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov sú zahrnuté na konci dohody, a to vrátane spoločného vyhlásenia o banánoch, v ktorom sa uznáva význam tohto odvetvia pre viaceré krajiny CARIFORUM a v ktorom sa stanovujú opatrenia na jeho podporu pred potenciálnymi výzvami.

Súvisiace informácie

Dohoda o hospodárskom partnerstve

7. OKTÓBRA 2019
Agri-food trade statistical factsheet – CARIFORUM

Západná Afrika

Región DHP so západnou Afrikou tvorí 16 krajín:

Benin Burkina Kapverdy
Gambia Ghana Guinea
Guinea-Bissau Pobrežie Slonoviny Libéria
Mali Mauritánia Niger
Nigéria Senegal Sierra Leone
Togo

V rokoch 2014 až 2018 podpísali všetky členské štáty okrem Nigérie dočasnú dohodu o hospodárskom partnerstve. EÚ je najväčším obchodným partnerom západnej Afriky a hlavným vývozným trhom pre spracované výrobky rybolovu a agropodnikov z regiónu.

Medzi hlavné výrobky dovážané zo západnej Afriky do EÚ patria:

 • kakaové bôby,
 • kakaová pasta a prášok,
 • tropické ovocie,
 • orechy,
 • korenie.

Medzi poľnohospodárske výrobky, ktoré EÚ vyváža do regiónu, patrí:

 • pšenica,
 • detské potraviny a iné obilniny,
 • sušené mlieko a srvátka,
 • hydinové výrobky.

Súvisiace informácie

Obchod medzi EÚ a západnou Afrikou

Dohoda o hospodárskom partnerstve

23. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – EPA West Africa

Stredná Afrika

Región DHP so strednou Afrikou tvorí osem krajín:

Kamerun Stredoafrická republika Kongo
Gabon Rovníková Guinea Konžská demokratická republika (KDR)
Svätý Tomáš a Princov ostrov (STP) Čad

EÚ a Kamerun podpísali v roku 2009 dohodu o hospodárskom partnerstve. Dočasná DHP, ktorá sa vzťahuje len na Kamerun, je dočasným riešením, kým sa neukončia rokovania o jej nahradení úplnou DHP, ktorá bude platiť pre celý región strednej Afriky.

V znení dočasnej DHP sa poľnohospodárstvo a potravinová bezpečnosť označujú za prioritné oblasti budovania kapacít a modernizácie s cieľom zvýšiť množstvo a kvalitu tovaru a služieb, ktoré produkuje poľnohospodárstvo a rybolov. V dočasnej dohode sa zároveň stanovujú obmedzenia vzťahujúce sa na zavádzanie nových vývozných subvencií pre poľnohospodársky tovar.

Medzi hlavné poľnohospodárske výrobky vyvážané z regiónu strednej Afriky do EÚ patria:

 • drevo,
 • kakao,
 • tropické ovocie.

EÚ do regiónu vyváža množstvo výrobkov, okrem iného:

 • slad,
 • sušené mlieko,
 • obilniny.

Súvisiace informácie

Dočasná dohoda o partnerstve (ratifikovaná len Kamerunom)

Obchod medzi EÚ a strednou Afrikou

23. MÁJA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – EPA Central Africa
23. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – EPA (interim) Central Africa

Východná a južná Afrika

Región východnej a južnej Afriky tvorí 11 krajín:

Komory Džibutsko Eritrea
Etiópia Madagaskar Malawi
Maurícius Seychely Sudán
Zambia Zimbabwe

Dočasnú DHP podpísali Komory, Madagaskar, Maurícius, Seychely a Zimbabwe. V súčasnosti prebiehajú rokovania o komplexnejšej a inkluzívnejšej dohode.

Dočasná DHP obsahuje samostatnú kapitolu o poľnohospodárstve, v ktorej sa stanovujú spoločné ciele, ktorými sú podpora udržateľnosti a produktivity, rozvoj agropriemyslu a obchodu a zabezpečenie potravinovej bezpečnosti. Dohoda sa však nezaoberá otázkami prístupu na trh, ako sú napr. napríklad clá a záruky, ktoré sú zahrnuté v oddiele „Obchod s tovarom“.

Okrem toho dohoda obsahuje voľnejšie pravidlá pôvodu pre viaceré poľnohospodárske výrobky, ktoré krajiny východnej a južnej Afriky stanovili za dôležité v rámci svojho obchodu s EÚ. Pravidlá pôvodu, ktoré budú zahrnuté v konečnej DHP, sú momentálne predmetom rokovaní.

Región východnej a južnej Afriky získava z EÚ viaceré agropotravinové výrobky, napríklad:

 • pšenicu,
 • potravu pre spoločenské zvieratá,
 • cestoviny, pečivo, sušienky a chlieb,
 • detskú stravu,
 • slad.

Región do EÚ dodáva niekoľko významných komodít, ako sú:

 • káva,
 • čaj,
 • rezané kvety,
 • guma, živica a rastlinné výťažky,
 • olejnaté semená.

Súvisiace informácie

Obchod medzi EÚ a východnou a južnou Afrikou

Dočasná dohoda o partnerstve

23. MÁJA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – EPA Eastern and Southern Africa (ESA)

Východoafrické spoločenstvo

Východoafrické spoločenstvo (EAC) je colná únia piatich krajín:

Keňa Uganda Tanzánia
Burundi Rwanda

Rokovania o DHP medzi EÚ a EAC boli úspešne ukončené v októbri 2014, konečnú dohodu ešte musia podpísať všetky krajiny. DHP obsahuje kapitolu o poľnohospodárstve, ktorá je zameraná na podporu udržateľného rozvoja poľnohospodárstva a vidieka, zmierňovania chudoby a potravinovej bezpečnosti v EAC. Kapitola zároveň obsahuje záruku, že EÚ nebude uplatňovať vývozné subvencie, a to ani v čase trhovej krízy.

Poľnohospodárske výrobky tvoria väčšinu vývozu Východoafrického spoločenstva do EÚ. Medzi hlavné poľnohospodárske výrobky patria:

 • káva,
 • rezané kvety,
 • čaj,
 • tabak,
 • ryby,
 • zelenina.

EÚ do krajín Východoafrického spoločenstva vyváža niekoľko poľnohospodárskych výrobkov:

 • pšenica,
 • potravinové prípravky,
 • liehoviny, likéry a vermút.

Súvisiace informácie 

Obchod medzi EÚ a EAC

14. OKTÓBRA 2019
Economic partnership agreement with the East African community partner states (yet to be signed)
23. MÁJA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – EPA (signed) East African Community (EAC)

Spoločenstvo pre rozvoj regiónu južnej Afriky

EÚ v júni 2016 podpísala dohodu so skupinou DHP v rámci Juhoafrického rozvojového spoločenstva (SADC), ktorú tvoria:

Botswana Lesoto Mozambik
Namíbia Južná Afrika Svazijsko

Angola má možnosť pripojiť sa k dohode v budúcnosti.

V roku 2018 EÚ doviezla z regiónu poľnohospodárske výrobky v hodnote viac ako 3 miliardy EUR, pričom vývoz poľnohospodárskych výrobkov dosiahol hodnotu vo výške 2,5 miliardy EUR.

DHP sa vzťahuje na širokú škálu poľnohospodárskych výrobkov dovážaných z juhoafrického regiónu, okrem iného:

 • hovädzie mäso z Botswany,
 • ryby z Namíbie,
 • cukor zo Svazijska,
 • ovocie a víno z Južnej Afriky.

EÚ zároveň do regiónu vyváža viacero poľnohospodárskych výrobkov, napríklad:

 • liehoviny,
 • hydinové výrobky,
 • rastlinné oleje,
 • pšenica a iné obilniny.

Súvisiace informácie

Obchod medzi EÚ a SADC

14. OKTÓBRA 2019
Economic partnership agreement with the SADC EPA states
23. MÁJA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – EPA SADC

Oblasť Tichomoria

Za pacifický región krajín AKT rokuje 14 krajín: Cookove ostrovy, Mikronézia, Fidži, Kiribati, Marshallove ostrovy, Nauru, Niue, Palau, Papua-Nová Guinea, Samoa, Šalamúnove ostrovy, Tonga, Tuvalu a Vanuatu. Dočasnú DHP podpísali v roku 2009 Fidži a Papua-Nová Guinea.

V dočasnej DHP sa stanovuje záväzok EÚ postupne zrušiť vývozné dotácie pre celý rad poľnohospodárskych výrobkov. V otázke potravinovej bezpečnosti sa v dohode uznáva, že odstránenie prekážok obchodu môže výrobcom v poľnohospodárskom a potravinárskom odvetví tichomorských štátov spôsobiť problémy a súhlasí sa s tým, že na zmiernenie týchto problémov je nevyhnutná spolupráca.

V súčasnosti prebiehajú rokovania o dosiahnutí jednotnej dohody so všetkými tichomorskými krajinami AKT.

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka predložilo začiatkom roka 2012 aktualizované znenie týkajúce sa poľnohospodárstva vrátane zemepisných označení, pričom rokovania naďalej prebiehajú o nevyriešených otázkach, napríklad v oblasti globálnych zdrojov rýb, ako aj zemepisných označení pre poľnohospodárske výrobky.

Z EÚ sa do tichomorského regiónu vyváža:

 • zelenina, ovocie a prípravky z orechov,
 • mäsové prípravky,
 • čokoláda a cukrovinky,
 • víno, vermút a cider,
 • olivový olej.

Tichomorský región dodáva na trh EÚ viacero poľnohospodárskych výrobkov:

 • palmový olej a olej z palmových jadier,
 • káva,
 • čaj,
 • cukor,
 • tropické ovocie.

Súvisiace informácie

Obchod medzi EÚ a Tichomorím

Dočasná dohoda o partnerstve

23. MÁJA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – EPA Pacific countries

Podujatia

Aktuálne informácie