Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet

Oversigt over EU's handel med landbrugsprodukter med lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), herunder handelsaftaler og statistikker over handelen med landbrugsfødevarer. 

Overblik

AVS er en gruppe på 79 lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, som EU har et særligt forhold til.

De nuværende handelsordninger er baseret på økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er). ØPA'er forbinder EU og AVS-lande i syv regionale grupperinger:

Cariforum-regionen Vestafrika Centralafrika
Det østlige og sydlige Afrika Det Østafrikanske Fællesskab Southern African Development Community
Stillehavsområdet

EU's handel med AVS-landene er steget med over 50 % i løbet af det seneste årti. EU er som primært bestemmelsessted for landbrugsprodukter og forarbejdede varer fra regionen AVS-landenes vigtigste handelspartner, både hvad angår eksport og import.

Handel med AVS-regionen giver EU's forbrugere et væld af tropiske produkter, produkter uden for sæsonen og varer til konkurrencedygtige priser, herunder bl.a. kakao, kaffe og te, tropiske frugter og krydderier. De vigtigste eksportkategorier er færdigvarer, f.eks. kornprodukter, spiritus og likører og mejeriprodukter.

Cariforum

Cariforum-regionen består af 15 lande: Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Den Dominikanske Republik, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent, St. Kitts og Nevis, Surinam, Trinidad og Tobago.

Cariforum-ØPA'en udgør den første fulde regionale ØPA mellem EU og en AVS-gruppe.

Landbrugskapitlet fastlægger samarbejdsprioriteter, herunder:

 • udvikling af eksportmarkedskapaciteter
 • overholdelse af kvalitetsstandarder
 • fremme af private investeringer i produktion
 • fødevaresikkerhed.

Som led i aftalen har EU forpligtet sig til at foretage forudgående høringer om den handelspolitiske udvikling, der kan få indflydelse på de traditionelle landbrugsprodukters konkurrenceevne, herunder bananer, rom, ris og sukker.

EU importerer en række produkter fra Cariforum-regionen, f.eks.:

 • bananer
 • tropiske frugter
 • sukker
 • rom
 • nødder og krydderier
 • kakaobønner
 • ris.

Alle Cariforum-landbrugsvarer drager fordel af told- og kvotefri adgang til Fællesskabets marked. For at beskytte de lokale producenter er en række Cariforum-landbrugsprodukter udelukket på ubestemt tid fra liberaliseringen inden for ØPA'en, mens andre følsomme varer er udelukket i op til 25 år.

Erklæringer vedrørende landbrugsprodukter er medtaget i slutningen af aftalen, herunder en fælles erklæring om bananer i erkendelse af sektorens betydning for flere Cariforum-lande og fastlæggelse af foranstaltninger til støtte for industrien mod potentielle udfordringer.

Se også

Økonomisk partnerskabsaftale

7. OKTOBER 2019
Agri-food trade statistical factsheet – CARIFORUM

Vestafrika

Den vestafrikanske ØPA-region består af 16 lande:

Benin Burkina Faso Kap Verde
Gambia Ghana Guinea
Guinea-Bissau Elfenbenskysten Liberia
Mali Mauretanien Niger
Nigeria Senegal Sierra Leone
Togo

Mellem 2014 og 2018 underskrev alle medlemslandene en midlertidig økonomisk partnerskabsaftale, med undtagelse af Nigeria. EU er Vestafrikas største handelspartner og det vigtigste eksportmarked for forarbejdede produkter fra regionens fiskeri og landbrugsvirksomheder.

De vigtigste importvarer til EU fra Vestafrika omfatter:

 • kakaobønner
 • kakaomasse og -pulver
 • tropiske frugter
 • nødder
 • krydderier.

De landbrugsprodukter, som EU eksporterer til regionen, omfatter:

 • hvede
 • babymad og andre kornprodukter
 • mælkepulver og valle
 • fjerkræprodukter.

Relaterede oplysninger

Handel mellem EU og Vestafrika

Økonomisk partnerskabsaftale

23. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – EPA West Africa

Centralafrika

Den centralafrikanske ØPA-region består af otte lande:

Cameroun Den Centralafrikanske Republik (CAR) Congo
Gabon Ækvatorialguinea Den Demokratiske Republik Congo (DRC)
São Tomé og Principe (STP) Tchad

I 2009 underskrev EU og Cameroun en midlertidig økonomisk partnerskabsaftale. Denne foreløbige ØPA, som kun omfatter Cameroun, er en midlertidig løsning under forhandlingerne om at erstatte den med en fuld ØPA, der omfatter hele den centralafrikanske region.

I den foreløbige ØPA identificeres landbrug og fødevaresikkerhed som prioriterede områder for kapacitetsopbygning og modernisering, og der søges stigninger i både kvantiteten og kvaliteten af de varer og tjenesteydelser, der produceres af landbrug og fiskeri. Den foreløbige aftale begrænser også indførelsen af nye landbrugseksportsubsidier.

De vigtigste landbrugseksportvarer fra Centralafrika til EU omfatter:

 • træ
 • kakao
 • tropiske frugter.

Til gengæld eksporterer EU en række produkter til regionen, herunder:

 • malt
 • mælkepulver
 • korn.

Relaterede oplysninger

Foreløbig partnerskabsaftale (kun ratificeret af Cameroun)

Handel mellem EU og Centralafrika

23. MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – EPA Central Africa
23. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – EPA (interim) Central Africa

Det østlige og sydlige Afrika

Den øst- og sydafrikanske region består af 11 lande:

Comorerne Djibouti Eritrea
Etiopien Madagaskar Malawi
Mauritius Seychellerne Sudan
Zambia Zimbabwe

Comorerne, Madagaskar, Mauritius, Seychellerne og Zimbabwe har underskrevet en foreløbig ØPA. Der er indledt forhandlinger om en mere omfattende og inkluderende aftale.

Den foreløbige ØPA omfatter et særskilt kapitel om landbrug, som fastsætter de fælles mål om at fremme bæredygtighed og produktivitet, udvikle landbrugsindustrien og handlen og sikre fødevaresikkerheden, men den omfatter ikke spørgsmål vedrørende markedsadgang såsom tariffer og sikkerhed, der indgår i afsnittet om handel med varer.

Aftalen indeholder også lempede oprindelsesregler for en række landbrugsprodukter, som ESA-regionen har identificeret som vigtige for deres handel med EU. Det er stadig nødvendigt at forhandle de oprindelsesregler, der vil blive anvendt i den endelige ØPA.

Den øst- og sydafrikanske region modtager en række landbrugsfødevarer fra EU, f.eks.:

 • hvede
 • dyrefoder
 • pasta, bagværk, kiks og brød
 • babymad
 • malt.

Regionen forsyner også EU med en række vigtige råvarer, herunder:

 • kaffe
 • te
 • afskårne blomster
 • gummistof , naturharpikser og planteekstrakter
 • oliefrø.

Relaterede oplysninger

Samhandel mellem EU og ESA

Foreløbig partnerskabsaftale

23. MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – EPA Eastern and Southern Africa (ESA)

Det Østafrikanske Fællesskab

Det Østafrikanske Fællesskab (ØAF) er en toldunion med fem lande:

Kenya Uganda Tanzania
Burundi Rwanda

Forhandlingerne om en ØPA mellem EU og ØAF blev afsluttet med et positivt resultat i oktober 2014, men en endelig aftale mangler stadig at blive underskrevet af alle landene. ØPA'en omfatter et kapitel om landbrug, der tager sigte på at fremme en bæredygtig udvikling af landbruget og landdistrikterne, fattigdomsbekæmpelse og fødevaresikkerhed i ØAF. Kapitlet indeholder også en garanti for, at EU ikke anvender eksportsubsidier, selv i tilfælde af en markedskrise.

Landbrugsprodukter udgør størstedelen af eksporten fra Det Østafrikanske Fællesskab til EU. Blandt de vigtigste landbrugsprodukter er:

 • kaffe
 • afskårne blomster
 • te
 • tobak
 • fisk
 • grøntsager.

EU eksporterer til gengæld en række landbrugsprodukter til Det Østafrikanske Fællesskab:

 • hvede
 • fødevaretilberedninger
 • spiritus, likør og vermouth.

Relaterede oplysninger 

Samhandel mellem EU og ØAF

14. OKTOBER 2019
Economic partnership agreement with the East African community partner states (yet to be signed)
23. MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – EPA (signed) East African Community (EAC)

Southern African Development Community

I juni 2016 underskrev EU en økonomisk partnerskabsaftale (ØPA) med medlemmer af Southern African Development Community (SADC), der består af:

Botswana Lesotho Mozambique
Namibia Sydafrika Eswatini (tidligere Swaziland)

Angola har mulighed for at tiltræde aftalen i fremtiden.

I 2018 importerede EU landbrugsprodukter til en værdi af over 3 mia. euro fra regionen, mens landbrugseksporten udgjorde 2,5 mia. euro.

ØPA'en omfatter en bred vifte af landbrugsprodukter fra den sydafrikanske region, f.eks.:

 • oksekød fra Botswana
 • fisk fra Namibia
 • sukker fra Eswatini
 • frugt og vin fra Sydafrika.

EU eksporterer også en række landbrugsprodukter til regionen, f.eks.:

 • spiritus
 • fjerkræprodukter
 • vegetabilske olier
 • hvede og andre korn.

Relaterede oplysninger

Samhandel mellem EU og SADC

14. OKTOBER 2019
Economic partnership agreement with the SADC EPA states
23. MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – EPA SADC

Stillehavsområdet

Der er 14 AVS-stater i Stillehavet, der forhandler som én region: Cookøerne, Mikronesien, Fiji, Kiribati, Marshalløerne, Nauru, Niue, Palau, Papua Ny Guinea, Samoa, Salomonøerne, Tonga, Tuvalu og Vanuatu. Fiji og Papua Ny Guinea underskrev i 2009 en foreløbig ØPA.

Den foreløbige ØPA fastsætter EU's forpligtelse til at udfase eksportsubsidier for en række landbrugsprodukter. Med hensyn til fødevaresikkerhed anerkendes det, at fjernelsen af handelshindringer kan skabe udfordringer for producenterne i landbrugs- og fødevaresektorerne i Stillehavslandene, og det er aftalt, at samarbejdet skal afhjælpe disse udfordringer.

Forhandlingerne om en fælles aftale med alle AVS-lande i Stillehavet er i gang.

Europa-Kommissionens afdeling for landbrug og udvikling af landdistrikter fremlagde en opdateret tekst om landbrug i begyndelsen af 2012, herunder geografiske betegnelser, og der forhandles fortsat om udestående spørgsmål såsom global sourcing af fisk og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter.

Eksporten fra EU til Stillehavsområdet omfatter:

 • vegetabilske produkter, frugter og nødder
 • tilberedt kød
 • chokolade og konditorvarer
 • vin, vermouth og cider
 • olivenolie.

Stillehavsområdet forsyner EU-markedet med en række landbrugsprodukter:

 • palme- og palmekerneolier
 • kaffe
 • te
 • sukker
 • tropiske frugter.

Relaterede oplysninger

Handel mellem EU og Stillehavsområdet

Foreløbig partnerskabsaftale

23. MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – EPA Pacific countries

Arrangementer