Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Africké, karibské a tichomořské země

Přehled obchodu se zemědělskými produkty mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi (AKT), včetně obchodních dohod a statistik obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty 

Přehled

AKT je uskupením 79 afrických, karibských a tichomořských států, s nimiž má Evropská unie zvláštní vztah.

Stávající obchodní ujednání s těmito zeměmi vycházejí z dohod o hospodářském partnerství. Tyto dohody spojují EU se zeměmi AKT v sedmi regionálních seskupeních:

region CARIFORUM (karibská oblast) západní Afrika střední Afrika
východní a jižní Afrika Východoafrické společenství Jihoafrické společenství pro rozvoj
region Tichomoří

Obchod EU se zeměmi AKT za poslední desetiletí zaznamenal nárůst o více než 50 %. EU je hlavním místem určení zemědělského a zpracovaného zboží z daných regionů, a Unie je tedy hlavním obchodním partnerem zemí AKT, pokud jde o jejich vývoz i dovoz.

Díky obchodu s regionem AKT získávají spotřebitelé v EU široký výběr tropických produktů, nabídku mimosezónních produktů a konkurenceschopné ceny u zboží, jako je např. kakao, káva a čaj a tropické ovoce a koření. Mezi kategoriemi vývozu do těchto zemí převažují konečné produkty, např. obiloviny, lihoviny a likéry a mléčné výrobky.

CARIFORUM

Region CARIFORUM se skládá z 15 zemí: Antiguy a Barbudy, Baham, Barbadosu, Belize, Dominiky, Dominikánské republiky, Grenady, Guyany, Haiti, Jamajky, Svaté Lucie, Svatého Vincence, Svatého Kryštofa a Nevisu, Surinamu a Trinidadu a Tobaga.

Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA a EU představuje první plnou regionální dohodu mezi EU a uskupením AKT.

V její kapitole o zemědělství jsou stanoveny priority spolupráce:

 • rozvoj možností vývozních trhů
 • dodržování norem kvality
 • podpora soukromých investic do produkce
 • otázka potravinového zabezpečení

V rámci dohody se EU zavázala vést předběžné konzultace týkající se změn obchodní politiky, které by mohly mít dopad na konkurenční postavení tradičních zemědělských produktů, včetně banánů, rumu, rýže a cukru.

EU dováží z regionu CARIFORUM řadu produktů, např.:

 • banány
 • tropické ovoce
 • cukr
 • rum
 • skořápkové ovoce a koření
 • kakaové boby
 • rýži

Všechny zemědělské produkty ze zemí CARIFORA mají na trh ES bezcelní a bezkvótový přístup. V zájmu ochrany místních producentů je řada zemědělských produktů z regionu CARIFORUM neomezeně vyloučena z liberalizace v rámci dohody o hospodářském partnerství, zatímco ostatní citlivé zboží je vyloučeno po dobu až 25 let.

Závěr dohody zahrnuje prohlášení týkající se zemědělských produktů, včetně společného prohlášení o banánech, uznávajícího význam odvětví banánů pro několik zemí CARIFORA a stanovující opatření na podporu tohoto odvětví při řešení možných problémů.

Související informace

Dohoda o hospodářském partnerství

7. ŘÍJNA 2019
Agri-food trade statistical factsheet – CARIFORUM

Západní Afrika

Region dohody o hospodářském partnerství se západní Afrikou se skládá ze 16 zemí:

Beninu Burkiny Faso Kapverd
Gambie Ghany Guineje
Guineje-Bissau Pobřeží slonoviny Libérie
Mali Mauritánie Nigeru
Nigérie Senegalu Sierry Leone
Toga

V letech 2014 až 2018 podepsaly prozatímní dohodu o hospodářském partnerství všechny členské státy s výjimkou Nigérie. EU je největším obchodním partnerem západní Afriky a hlavním vývozním trhem pro její zpracované produkty rybolovu a zpracované produkty zemědělsko-potravinářských podniků v tomto regionu.

Mezi hlavní vývozní artikl putující ze západní Afriky do EU patří:

 • kakaové boby
 • kakaová pasta a prášek
 • tropické ovoce
 • skořápkové ovoce
 • koření

Zemědělsko-potravinářských produkty, které EU do tohoto regionu vyváží, zahrnují:

 • pšenici
 • kojeneckou výživu a ostatní obiloviny
 • mléko v prášku a syrovátku
 • výrobky z drůbežího masa

Související informace

Obchod mezi EU a západní Afrikou

Dohoda o hospodářském partnerství

23. KVĚTNA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – EPA West Africa

Střední Afrika

Region dohody o hospodářském partnerství se střední Afrikou se skládá z osmi zemí:

Kamerunu Středoafrické republiky Konga
Gabonu Rovníkové Guineje Demokratické republiky Kongo
Svatého Tomáše a Princova ostrova Čadu

V roce 2009 podepsaly prozatímní dohodu o hospodářském partnerství EU a Kamerun. Tato prozatímní dohoda o hospodářském partnerství, která se týká pouze Kamerunu, představuje dočasné řešení – v současné době totiž probíhají jednání o jejím nahrazení plnohodnotnou dohodou EPA, jež se bude vztahovat na celý region střední Afriky.

Znění prozatímní dohody o hospodářském partnerství označuje zemědělství a bezpečnost potravin za priority v oblasti budování kapacit a modernizace. Cílem je při tom zvýšit množství i kvalitu zboží a služeb, které zemědělství a rybolov poskytuje. Prozatímní dohoda rovněž omezuje zavádění nových zemědělských vývozních subvencí.

Mezi hlavní vývozní artikl putující ze střední Afriky do EU patří:

 • dřevo
 • kakao
 • tropické ovoce

EU naproti tomu do daného regionu vyváží řadu produktů, např.:

 • slad
 • mléko v prášku
 • obiloviny

Související informace

Prozatímní dohoda o partnerství (ratifikoval pouze Kamerun)

Obchod mezi EU a střední Afrikou

23. KVĚTNA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – EPA (under negotiation) Central Africa
23. KVĚTNA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – EPA (interim) Central Africa

Východní a jižní Afrika

Region dohody o hospodářském partnerství s východní a jižní Afrikou se skládá z 11 zemí:

Komor Džibutska Eritreje
Etiopie Madagaskaru Malawi
Mauricia Seychel Súdánu
Zambie Zimbabwe

Prozatímní dohodu o hospodářském partnerství podepsaly Komory, Madagaskar, Mauricius, Seychely a Zimbabwe. V současné době probíhají jednání, která by měla dospět k uzavření dohody, jejíž charakter bude komplexnější a inkluzivnější.

Prozatímní dohoda EPA obsahuje samostatnou kapitolu o zemědělství, která stanoví společné cíle podpory udržitelnosti a produktivity, rozvoje zemědělsko-potravinářského odvětví a zabezpečení potravin, ale nezabývá se otázkami přístupu na trh, jako jsou cla a ochranná opatření. Ta jsou zahrnuta do oddílu „Obchod se zbožím“.

Dohoda rovněž obsahuje zmírněná pravidla původu pro řadu zemědělských produktů, které byly daným regionem východním a jižní Afriky označeny jako důležité pro obchod s EU. Pravidla původu, která budou použita v konečné dohodě EPA, je třeba ještě dojednat.

Uvedený region východní a jižní Afriky získává z EU řadu zemědělsko-potravinářských produktů, např.:

 • pšenici
 • krmivo pro zvířata v zájmovém chovu
 • těstoviny, pečivo, sušenky a chléb
 • kojeneckou výživu
 • slad

Region také EU rovněž dodává řadu důležitých komodit, mezi něž patří:

 • káva
 • čaj
 • řezané květiny
 • gumy, pryskyřice a rostlinné výtažky
 • olejniny

Související informace

Obchod mezi EU a východní a jižní Afrikou

Dohoda o hospodářském partnerství

23. KVĚTNA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – EPA (interim) Eastern and Southern Africa (ESA)

Východoafrické společenství

Východoafrické společenství je celní unií pěti zemí:

Keni Ugandy Tanzanie
Burundi Rwandy

Jednání o dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a Východoafrickým společenstvím byla úspěšně uzavřena v říjnu 2014, konečnou dohodu však ještě musejí podepsat všechny země. Uvedená dohoda EPA obsahuje kapitolu o zemědělství, která je zaměřena na podporu udržitelného rozvoje zemědělství a venkova, snižování chudoby a zabezpečení potravin ve Východoafrickém společenství. Kapitola rovněž obsahuje záruku, že EU nebude uplatňovat vývozní subvence, a to ani v době krize na trhu.

Zemědělské produkty tvoří většinu vývozu z Východoafrického společenství do EU. Mezi hlavní vyvážené zemědělsko-potravinářské produkty patří:

 • káva
 • řezané květiny
 • čaj
 • tabák
 • ryby
 • zelenina

EU naproti tomu do Východoafrického společenství vyváží řadu produktů, např.:

 • pšenici
 • potravinové přípravky
 • destiláty, likéry a vermut

Související informace 

Obchod mezi EU a Východoafrickým společenstvím

14. ŘÍJNA 2019
Economic partnership agreement with the East African community partner states (yet to be signed)
23. KVĚTNA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – EPA East African Community (EAC)

Jihoafrické společenství pro rozvoj

V červnu 2016 podepsala EU dohodu o hospodářském partnerství (EPA) se členy Jihoafrické společenství pro rozvoj (SADC), jež zahrnuje:

Botswanu Lesotho Mosambik
Namibii Jihoafrickou republiku Svazijsko

Angola má možnost se k dohodě připojit v budoucnu.

V roce 2018 dovezla EU z tohoto regionu zemědělské produkty v hodnotě více než 3 miliard eur, zatímco vývoz zemědělských produktů dosáhl hodnoty 2,5 miliardy eur.

Dohoda o hospodářském partnerství zajišťuje širokou škálou zemědělských dovozů z jihoafrického regionu, například:

 • hovězí maso z Botswany
 • ryby z Namibie
 • cukr ze Svazijska
 • ovoce a víno z Jihoafrické republiky

EU do tohoto regionu vyváží také řadu produktů, např.:

 • lihoviny
 • výrobky z drůbežího masa
 • rostlinné oleje
 • pšenici a další obilniny

Související informace

Obchod mezi EU a SADC

14. ŘÍJNA 2019
Economic partnership agreement with the SADC EPA states
23. KVĚTNA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – EPA SADC

Tichomoří

Jako region v současné době jedná 14 tichomořských zemí AKT: Cookovy ostrovy, Mikronésie, Fidži, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Nauru, Niue, Palau, Papua-Nová Guinea, Samoa, Šalamounovy ostrovy, Tonga, Tuvalu a Vanuatu. Prozatímní dohodu o hospodářském partnerství v roce 2009 podepsaly Fidži a Papua-Nová Guinea.

Tato prozatímní dohoda stavoví závazek EU zrušit postupně vývozní subvence pro řadu zemědělských produktů. V otázce potravinového zabezpečení uznává, že odstranění překážek obchodu může způsobit problémy producentům v zemědělském a potravinářském odvětvích tichomořských států, a vyslovuje souhlas, že spolupráce v zájmu zmírnění těchto problémů je nezbytná.

V současné době probíhají jednání o jednotné dohodě se všemi tichomořskými zeměmi AKT.

Útvar Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova předložil počátkem roku 2012 aktualizovaný text týkající se zemědělství, včetně zeměpisných označení. Pokračují jednání nad nevyřešenými otázkami, jako je celosvětové využívání rybolovných zdrojů a zeměpisná označení zemědělských produktů.

Dovozy z EU do daného regionu Tichomoří zahrnují:

 • zeleninové, ovocné a ořechové přípravky
 • masné polotovary (masné přípravky)
 • čokoládu a cukrovinky
 • víno, vermut a jablečné víno (cider)
 • olivový olej

Tichomořský region zásobuje trh EU řadou zemědělsko-potravinářských produktů:

 • palmovým olejem a olejem z palmových jader
 • kávou
 • čajem
 • cukrem
 • tropickým ovocem

Související informace

Obchod mezi EU a Tichomořím

Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství

23. KVĚTNA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – EPA (interim) Pacific countries

Akce

Aktuality