Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Kontroll och tillsyn

Kontrollsystemet för ekologisk produktion

Alla EU-länder utser en behörig myndighet som ska se till att EU:s regler om ekologisk produktion följs, ofta en jordbruks-, livsmedels- eller folkhälsomyndighet.

Den behöriga myndigheten kan delegera uppdraget till

  • en eller flera privata kontrollorgan
  • en eller flera offentliga kontrollmyndigheter
  • en blandning av både privata kontrollorgan och offentliga kontrollmyndigheter.

Oavsett system är den behöriga myndigheten ytterst ansvarig för att utföra revisioner av kontrollsystemet inom sitt ansvarsområde.

Varje år rapporterar EU-länderna resultaten av kontrollerna av ekologiska aktörer och vilka åtgärder som vidtagits om aktörerna inte har följt reglerna. Rapporten skickas till EU-kommissionen.

Informationssystem för ekologiskt jordbruk (OFIS)
OFI:s databas med godkännande av ingredienser och information om kontrollmyndigheter och kontrollorgan.

EU-kommissionens roll

Kommissionen övervakar EU-länderna för att se till att de fullgör sina skyldigheter. Det bidrar till att öka konsumenternas förtroende eftersom de kan vara säkra på att alla ekologiska produkter kontrolleras noga oavsett vilket EU-land de kommer ifrån.

Kommissionen använder både EU-ländernas rapporter och regelbundna revisioner för att se till att det utförs lämpliga kontroller.

Läs mer

Kommissionens revisionsrapporter

Kontroller i praktiken

Lantbrukare, förädlingsföretag eller handlare måste kontrolleras av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet innan de kan sälja sina produkter som ekologiska. De som klarar kontrollerna får ett intyg som bekräftar att de uppfyller EU:s krav.

Alla lantbrukare, oavsett om de bedriver ekologiskt jordbruk eller inte, måste också följa sektorsspecifik lagstiftning som ska skydda djur och växter, folkhälsan och miljön. Lantbrukare som får inkomststöd ska också uppfylla föreskrivna verksamhetskrav enligt lagstiftningen om tvärvillkor.

Dessutom ska alla livsmedelsproducenter följa den allmänna livsmedelslagstiftningen som innehåller bestämmelser om märkning. För vissa produkter kan det finnas ytterligare regler, t.ex. mer omfattande märkningskrav. De reglerna är obligatoriska för ekologiska producenter som dessutom måste uppfylla särskilda regler för ekologisk produktion.

Documents

 

30 NOVEMBER 2021
Behöriga myndigheter/kontrollmyndigheter eller kontrollorgan – Indikationer om hur förlagan till intyg för ekologisk produktion i EU ska fyllas i
svenska
(284.15 KB - PDF)
Ladda ner

Evenemang